Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-08-30
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Arbetsuppgifter

Fem forskningsorganisationer tillsammans med drygt 30 företag och offentliga aktörer ingår i ett nytt kompetenscentrum inom Resilienta energisystem. Syftet är att öka kunskap och kompetens om omställningen av det svenska energisystemet, mot hög tillförlitlighet och resurseffektivitet, samt låg miljöpåverkan. I centrum står kunskap om hur sektorkoppling mellan transportinfrastruktur, industri och byggd miljö, inklusive affärsmodeller och organisation, kan skapa ett resilient energisystem. Centret koordineras av forskningsinriktningen Framtidens energi vid Mälardalens universitet.

Vi söker nu doktorander till projekt inom kompetenscentrum Resilienta energisystem. Projekten handlar om scenarioanalys av elektrifierade logistik och produktionsanläggningar och energipositiva  och självbalanserade städer och stadsdelar, samt smart produktionsplanering av både el  och värme.

Kvalifikationer

Bara den som ska antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. I övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 5 kap (SFS 1993:100).

Den sökande ska ha en civilingenjörsexamen eller masterutbildning inom relevant teknikområde.

Den sökande bör ha kunskaper och förmåga i modellering och simulering. Anställningen kräver motivation för forskning, god muntlig och skriftlig kommunikation, kunskap i engelska och en vilja att arbeta i multidisciplinära sammanhang samt i samverkan med externa parter.

För att antas till doktorandutbildning (Kapitel 7, 39 § Högskoleförordnigen) måste den sökande ha grundläggande behörighet enligt något av följande:

  • Godkänd examen på avancerad nivå (t ex masterutbildning).
  • Fullgjorda kurser enligt krav om minst 240 högskolepoäng, av vilka minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • Tillgodogjort sig, på något annat sätt inom eller utanför Sverige, motsvarande likvärdig kunskap 

Dessutom, finns ett obligatoriskt krav på kusnkaper i engelska motsvarande English B/6

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Kunskap i termodynamik, strömningslära, värmeöverföring och elkraftteknik. Kunskap och erfarenhet av modellering och simulering av energiomvandlingsprocesser och energisystem. Erfarenhet av multidisciplinärt arbete och samverkan mellan akademi och externa parter.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:

Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Kontaktpersoner

Eva Thorin

Tf. Avdelningschef/Professor

+ 46 (0) 21-10 15 64

eva.thorin@mdu.se

Anders Avelin

Avdelningschef för Samhällsbyggnad och Energisystem

021-15 17 98

anders.avelin@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1683&rmlang=SE