Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-08-31
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT), avdelningen innovationsledning

Arbetsuppgifter

Avdelningen för innovationsledning är en del av den tvärvetenskapliga forsknings- och utbildningsmiljön innovation och produktrealisering. Vi söker nu en doktorand till ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt med arbetsnamn Balancing value creation and capture in Resilient Innovation Ecosystems through Sustainable and Open Business Models. Innovationsekosystem med syfte att arbeta för de globala hållbarhetsmålen (SDG) utför en form av partnerskap för öppen innovation mellan offentliga aktörer, näringsliv, civilsamhälle och akademi. Utmaningarna är att det i denna form av partnerskap och innovationsekosystem ofta uppstår spänningar både inom och mellan partnerorganisationerna, något som kräver en effektiv balansering och orkestrering av ekosystemet. I kärnan av sådana spänningar ligger utveckling av hållbara och cirkulära affärsmodeller, som är tänkta att möjliggöra uppfyllandet av såväl ekonomiska, miljömässiga som samhälleliga aspekter på organisationsnivå, samtidigt som det möjliggör värdeskapande på ekosystemnivå. Att uppnå dessa multipla mål är dock i praktiken en mycket stor utmaning och gör att det finns ett behov av ny forskning och tillämpad kunskap inom området. 

Projektet kommer genomföras i samproduktion med organisationer från offentlig sektor och näringsliv med fokus på hållbar energiomställning för att nå målen för agenda 2030.  

I tjänsten som doktorand inom forskutbildningsämnet innovation och design  kan även ingå viss del av institutionstjänstgöring, vilket kan innefatta undervisning och administration inom grundutbildning i innovationsteknik samt innovation och design.

Kvalifikationer

Bara den som ska antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. I övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 5 kap (SFS 1993:100).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har enligt 7 kap. 39 § HF den som har 1) avlagt en examen på avancerad nivå, 2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller 3) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Som särskild behörighet till utbildning på forskarnivå inom forskarutbildningsämnet innovation och design krävs en examen på avancerad nivå eller 60 hp på avancerad nivå inom huvudområde/ämne, relevant för det aktuella forskarutbildningsprojektet (exempelvis inom innovation och design; industriell ekonomi och organisation; entreprenörskap och innovation; eller motsvarande). 

För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska samt mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. 

Utöver handlingar som stärker behörighet till tjänsten som doktorand i innovation och design vill vi att du som söker också med din ansökan inkommer med en ”Research proposal” (inkl. en problembakgrund, möjliga frågeställningar samt förslag till forskningsdesign) omfattande max 1500 ord som knyter an till det planerade projektet. Texten skriver du på engelska. 

Urval bland behöriga sökande görs enligt följande bedömningsgrunder:

  • relevanta förkunskaper för det aktuella forskningsprojektet,
  • samarbetsförmåga och drivkraft,
  • förmåga att uttrycka sig i

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

För tjänsten är det meriterande om du har:

  • genom din utbildning eller praktisk erfarenhet av hållbara och cirkulära affärsmodeller,
  • erfarenhet av arbete med innovationsledning och/eller hållbar omställning inom offentlig sektor eller näringsliv.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:

Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Kontaktpersoner

Peter E. Johansson

Avdelningschef innovationsledning

016-16 37 08

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1664&rmlang=SE