Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) läser våra studenter främst på program inom lärarutbildningar, men det erbjuds även program och kurser inom språk och kommunikation, matematik/tillämpad matematik, fysik, musik och opera samt den förberedande utbildningen tekniskt basår. MDU:s forskningsinriktning utbildningsvetenskap och matematik är en del av akademin. Vårt arbete sker i samverkan med det omgivande samhället och internationella partners. Lärum, som är universitetets kompetenscentrum för medarbetare och studenter, hör också till UKK.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning fr.o.m. 2023-01-01 (med ev. provanställning)
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-08-10
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Avdelningen för matematik och fysik

Arbetsuppgifter

På Mälardalens universitet finns en dynamisk miljö i matematik, inklusive undervisning och forskning inriktad på tillämpade områden som finans och teknik. Vi vill nu stärka vår grupp ytterligare genom att rekrytera en lektor i matematik/tillämpad matematik med inriktningen mot stokastiska processer/kalkyl och finansiell teknik.

Som ny medarbetare kommer du in till MDU i ett spännande skede då regeringen beslutade att Mälardalens högskola (MDH) fr.o.m. den 1 januari 2022 ska vara Mälardalens universitet (MDU). Beslutet innebär bl a ett ökat forskningsanslag vilket möjliggör en betydande expansion av forskningsverksamhet. Du kommer att vara en nyckelperson i arbetet med att stärka forskningsmiljön MAM (matematik/tillämpad matematik), specifikt forskningsgruppen ”Stokastiska processer, statistik och finansmatematik”, och utveckla våra program.

Arbetsuppgifter:

 • Undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Undervisningen kan komma att genomföras vid universitets båda campusorter, Västerås och Eskilstuna, samt på distans.
 • Utvecklingsarbete med kandidat- och mastersprogrammen i teknisk matematik och finansmatematik och matematikkurser inom teknikutbildningar vid högskolan.
 • Handledning och examination på grund-, avancerad- och forskarnivå.
 • Forskning inom området matematik med relevans för forskningsmiljön MAM (matematik/tillämpad matematik).
 • Arbete med ansökningar av externa forskningsmedel.
 • Bidrag till samverkan och samproduktion med det omgivande samhället.

Framtida uppgifter kan inkludera administrativa och ledningsuppdrag, till exempel programansvar och/eller programsamordning.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

Särskilda behörighetskrav för denna anställning är:

 • Aktiv forskning i matematik/tillämpad matematik med inriktning mot finansmatematik och dess matematiska verktyg såsom stokastiska processer och stokastisk kalkyl.
 • Förmåga att genomföra uppgifter på ett strukturerat och välorganiserat sätt.
 • God förmåga till kollegialt samarbete.
 • Goda kunskaper i engelska.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Särskild vikt läggs vid genomförande av undervisning med hög kvalitet på grund- och avanceradnivå inom högre utbildning. Erfarenhet av handledning och examination på grund- och avancerad nivå är en ytterligare aspekt för bedömningen.

Som bedömningsgrunder tillkommer även kvalitet av forskning inom matematik/tillämpad matematik och dess betydelse för forskningsmiljön MAM (matematik/tillämpad matematik). Särskild vikt läggs vid forskning inom finansmatematik och dess matematiska verktyg såsom stokastiska processer och stokastisk kalkyl. Nedan finns det mer information om:

Dokumenterad förmåga att planera, publicera och informera om forskning bedöms också. Forskningen ska vara internationellt erkänd.

Du behöver ha god samarbetsförmåga då arbetsuppgifterna förutsätter samarbete både internt på akademin och med andra akademier och sektioner av MDU.

Som lektor behöver du kunna arbeta självständigt och att ha ett strukturerat och välorganiserat arbetssätt, ha förmåga att arbeta med många olika arbetsuppgifter parallellt och självständigt prioritera och planera ditt arbete.

Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Meriterande för anställningen är:

 • Dokumenterad god förmåga att dra in medel för forskning.
 • Undervisning, handledning och examination på forskarnivå.
 • Kursutveckling på grund- och avancerad nivå.
 • Erfarenhet av matematikundervisning av studenter vars huvudsakliga studieinriktning inte är mot matematik.
 • Erfarenhet av administrativa- eller ledningsuppdrag, t.ex. programansvar och/eller samordning.
 • Kunskap i Matlab, Latex, Zoom och Canvas (eller andra lärplattformer).
 • Goda kunskaper i svenska.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens universitet
HR-sektionen
Ref.nr: 2022/0933
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:

Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Kontaktpersoner

Milica Rančić

Avdelningschef

milica.rancic@mdu.se

Kimmo Eriksson

Professor/ämnesföreträdare

kimmo.eriksson@mdu.se

Ying Ni

Universitetslektor/Docent

ying.ni@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1654&rmlang=SE