Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning med eventuell provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-08-14  
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

Tjänsten som universitetslektor är placerad inom forskningsinriktningen innovation och produktrealisering (IPR) som är lokaliserad på campus Eskilstunas flervetenskapliga forsknings- och utbildningsmiljö. Här finns nio utbildningsprogram med ingenjörs-, innovations- och informationsdesignutbildningar. IPR består av forskare, lärare och doktorander med olika vetenskaplig och pedagogisk kompetens inom ingenjörsvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och konst. IPR:s vision är att bidra till en hållbar framtida utveckling och industriell förnyelse genom att utgå från ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till människor, system och globala utmaningar i forskning och utbildning. 

Arbetsuppgifter

Anställningen som universitetslektor kopplar till vår forskning och undervisning med fokus industriell produktrealisering. Vi söker en person som ska undervisa inom våra utbildningar där undervisning drivs både på svenska och engelska samt med hög grad av samverkan med industrin. Tyngdpunkten ligger på undervisning inom simuleringsdriven produktutveckling, men även inom grundläggande kurser som till exempel hållfastighetslära, materiallära och maskinelement. Examinatoransvar, kursansvar och kursadministration ingår i undervisningsuppgifterna.  Även handledning av studenter och doktorander ingår i arbetsuppgifterna. Bland arbetsuppgifterna kan administrativa uppdrag och samverkansuppdrag också ingå.

Anställningen innebär deltagande i och utveckling av strategisk pågående verksamhet, samproduktion med externa intressenter och MITC (Mälardalen Industrial Technology Center). Personen förväntas även självständigt kunna planera, leda och utföra forskning inom simulering och optimering inom industriella system i nära samarbete med industriella samarbetsparter

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning. För anställningen krävs dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av kurser, kursmoduler och program.

Vi söker dig som är en aktiv forskare med en meritlista som omfattar genomförande av forskningsprojekt och publiceringar i erkända och relevanta tidskrifter. Dessutom bör du ha erfarenhet av att inom relevant forskningsverksamhet ha bidragit med att identifiera framtida forskningsmöjligheter och ha bidragit med att söka och erhålla forskningsfinansiering för att etablera framtida forskningsinitiativ.

God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska är ett krav eftersom undervisning på både svenska och engelska ingår i tjänsten. I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Dokumenterade vetenskapliga färdigheter inom området samt från projekt eller specifika arbetsaktiviteter relaterade till detta. Dokumenterad erfarenhet av att söka och få forskningsfinansiering.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens universitet
HR-sektionen
Ref.nr: 2022/1596
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:

Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Kontaktpersoner

Markus Bohlin

Head of Department/Avdelningschef

016-15 32 95

markus.bohlin@mdh.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1642&rmlang=SE