Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Ta chansen att bli universitetslektor vid Sveriges nyaste universitet. Vi utlyser nu tolv biträdande lektorat för dig som vill bygga vår framtid, där du inte bara bidrar till vårt universitets utveckling utan även vårt lands.

Som biträdande lektor på MDU kommer du både forska och undervisa. Tillsammans med övriga biträdande lektorer ingår du i vårt kompetensutvecklingsprogram och erbjuds en mentor, pedagogisk utbildning och forskarhandledarutbildning.

Biträdande lektor är en meriteringsanställning för relativt nydisputerade som skapar en tydlig karriärväg mot en fast anställning som universitetslektor. Efter slutförd anställning som biträdande lektor har du rätt att bli prövad för befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 5 år
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-08-21
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Arbetsuppgifter

En anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning om minst fyra och högst sex år enligt Högskoleförordningen 4 kap. 12 a§. 

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Vi erbjuder en tjänst med 60% forskning och 40% undervisning/ institutionstjänstgöring.

Som biträdande lektor vid Framtidens Energi kommer du att vara en del av forskning, undervisning samt samarbete med våra industriella partners. Forskningen inriktas mot något av områdena energieffektivisering av byggnader, installationsteknik och VVS med fokus på ventilation och luftkvalitet, samhällsplanering med fokus på utveckling av hållbara städer och infrastruktur eller cirkulära system för byggande. Dessa områden relaterar till pågående forskning inom Framtidens energi och till utbildningen inom byggnadsteknik. Undervisningen är inom byggnadsteknik och du förväntas kunna delta i flertalet av de kurser som ges inom byggnadsteknik vid MDU och också delta i att utveckla utbildningen. En viktig del av arbetet är att bidra till forskningsintegreringen i utbildningar inom byggnadsteknik.

Behörighetskrav

Behörighet att anställas som biträdande lektor är främst den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut.

Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 

Av vikt är att sökande visat:

 • vetenskaplig skicklighet inom byggnadsteknik inom eller relaterat till något av områdena energieffektivisering av byggnader, installationsteknik och VVS med fokus på ventilation och luftkvalitet, samhällsplanering med fokus på utveckling av hållbara städer och infrastruktur eller cirkulära system för byggande, genom internationell publicering och/eller genom erfarenhet av industriellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • förmåga att undervisa i universitetskurser inom byggnadsteknik
 • förmåga och praktisk erfarenhet av problemlösning och implementering av ny kunskap genom till exempel experimentella eller simulerade metoder med förståelse för hantering av mätdata och databehandling/dataanalys
 • förmåga att interagera med samhället genom t.ex. informera om forskning och utvecklingsarbete på konferenser, akademiska och populära evenemang mm
 • dokumenterad samarbetsförmåga som skapar delat värde i olika gemensamma processer

Arbetsuppgifterna kräver kommunikativ förmåga, både i skrift och tal, på både svenska och engelska. Sökande som inte är flytande i svenska förväntas arbeta för att kriterierna uppfylls. Vi lägger stort fokus på den sökandes förmåga att bidra till en framgångsrik forsknings- och utbildningsmiljö.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som biträdande lektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framförallt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Meriterande är att relaterat till byggnadsteknik och ovanstående forskningsområden visa:

 • kompetens inom strömningsmekanik
 • kompetens inom optimering, dataanalys och digitalisering
 • kompetens inom mätteknik vad gäller förståelse för mätdata och databehandling
 • förmåga och skicklighet att utveckla och leda verksamheter och grupper
 • pedagogisk erfarenhet och undervisningsförmåga i svenska inom ett brett område av byggnadsteknik
 • förmåga att få externa forskningsmedel
 • erfarenhet av kursutveckling
 • aktivt engagemang i internationella konferenser
 • erfarenhet av handledning
 • erfarenhet av att förbereda forskningsansökningar

Vid befordran till universitetslektor

För behörighet att befordras som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för en sådan anställning. Behörigheten för att anställas som universitetslektor framgår av Mälardalens universitets anställningsordning,

Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Ansökan om befordran ska ha inkommit senast sex månader innan anställningstidens utgång.

Vid tidpunkten för befordran till universitetslektor ska den sökande ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

I övrigt bedöms följande:

 • medarbetaren har visat förmåga att självständigt planera och genomföra undervisning av hög kvalitet vid lärosätet
 • medarbetaren har varit delaktig i handledning av doktorander
 • medarbetaren har aktivt delaktig i kursutveckling
 • medarbetaren har visat förmåga att arbeta som en oberoende forskare med högkvalitativa resultat såsom publikationer i internationella högkvalitativa per-review-tidskrifter
 • medarbetaren har visat förmåga att skriva och driva konkurrenskraftiga ansökningar om forskningsfinansiering
 • medarbetaren har framgångsrikt drivit forskningsprojekt eller delar av forskningsprojekt
 • medarbetaren har varit aktivt involverad i nationellt och internationellt samarbete med partners relevanta för Future Energy Center
 • medarbetaren är etablerad som internationell forskare med förordnande som exempelvis granskare av publikationer och ansökningar och/eller som inbjuden talare vid konferenser

Bedömning av pedagogisk skicklighet ska ägnas samma uppmärksamhet som bedömning av akademisk skicklighet.

Vi värdesätter de egenskaper som en jämn fördelning av ålder och kön samt etnisk och kulturell mångfald kan bidra med i organisationen.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:

Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Kontaktpersoner

Eva Thorin

Tf. Avdelningschef

+ 46 (0) 21-10 15 64

eva.thorin@mdu.se

Fredrik Wallin

Senior lecturer

+46 73 6620677

fredrik.wallin@mdh.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1639&rmlang=SE