Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) läser våra studenter främst på program inom lärarutbildningar, men det erbjuds även program och kurser inom språk och kommunikation, matematik/tillämpad matematik, fysik, musik och opera samt den förberedande utbildningen tekniskt basår. MDU:s forskningsinriktning utbildningsvetenskap och matematik är en del av akademin. Vårt arbete sker i samverkan med det omgivande samhället och internationella partners. Lärum, som är universitetets kompetenscentrum för medarbetare och studenter, hör också till UKK.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid, 30 %
Sista ansökningsdag: 2022-06-29
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Musik- och operahögskolan, Mälardalens universitet                    

Arbetsuppgifter

Innehavaren av lektoratet ska verka inom det konstnärliga området västerländsk konstmusik i relation till scenisk gestaltning och rörelse. Som lektor i Scenisk gestaltning och rörelse är du delaktig i undervisningen och den konstnärliga forskningen inom scenisk gestaltning och rörelse. Du förväntas bedriva och utveckla undervisningen inom utbildningarna och även arbeta aktivt med studentrekrytering på Musik- och operahögskolan, Mälardalens universitet. Administrativa uppgifter kan ingå. Du förväntas också som lektor i Scenisk gestaltning och rörelse arbeta aktivt med samproduktion med det omgivande samhället. En uppgift för innehavaren av lektoratet är att aktivt söka externa medel.  Ytterligare specifika arbetsuppgifter är att regelbundet undervisa inom fysisk gestaltning, scenframställning och regi inom verksamhetens olika delar. 

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha examen från konstnärlig kandidat- samt masterutbildning eller motsvarande inom dans samt scenisk verksamhet. Skickligheten ska ha visats inom konstnärlig forskning/konstnärligt utvecklingsarbete på hög nivå inom västerländsk konstmusik i relation till scenisk gestaltning och rörelse. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning vid högskola/universitet på grund- och avancerad nivå. Den sökande ska ha visad pedagogisk skicklighet och den pedagogiska skickligheten bör uppnå motsvarande meriterad lärare vid Mälardalens universitet.  Den konstnärliga och den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att det går att bedöma kvaliteten på det tidigare arbetet. 

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens universitetets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den konstnärliga skickligheten.

MDU kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Stor vikt kommer läggs vid samarbetsförmåga, flexibelt tänkande och lojalitet mot verksamheten. Även förmåga att informera om konstnärlig forskning/konstnärligt utvecklingsarbete samt pedagogik. 

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Meriterande för tjänsten är att ha verkat som koreograf i större och mindre uppsättningar samt ha erfarenhet av operaregi samt erfarenhet av partiturläsning och textbearbetning.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens universitet
HR-sektionen
Ref.nr: 2022/1680
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:

Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Kontaktpersoner

Staffan Sandström

Avdelningschef

021-10 14 26

Lena Hellström-Färnlöf

Konstnärlig chef

021- 10 31 29

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1631&rmlang=SE