Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning men inledande provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-06-30
Stationeringsort: Eskilstuna 
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT), avdelning Produktrealisering 

Arbetsuppgifter

På akademin för innovation, design och teknik (IDT) läser våra studenter till bland annat ingenjörer, och här finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering med framstående forskning inom produktionsutveckling, industri 4.0, cyber-physical systems och cybersäkerhet. Här finns också MITC, Mälardalen Industrial Technology Center som en samverkansplattform med den tillverkande industrin i regionen och är integrerad i IDTs verksamhet i Eskilstuna. En viktig del av MDHs samverkansarbete med industrin sker genom MITC. MITC har ett labb för smart produktionsteknik, med ett komplett uppkopplat Festo produktionssystem, samt med robotisering och digitalisering i fokus.  Vår undervisning inom produktutveckling har också en nära koppling till våra välutrustade labb och verkstäder som bland annat innehåller utrustning för CNC-bearbetning och additiv tillverkning.

Anställningen erbjuder en spännande mix av undervisning och samverkan med industrin i regionen. Industrins snabba omställning och den expansiva utvecklingen som sker i Eskilstuna och regionen erbjuder spännande möjligheter att bidra till studenters kompetens och utveckling samt industriföretagens fortbildning och omställning. Som adjunkt främjar du samverkan med industrin genom studentprojekt med industrin samt möjligheter till labbar på MITC.

Arbetsuppgifterna innebär undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom produktutveckling och produktion. I arbetet ingår utöver det att bidra till undervisningens forskningskoppling. Det finns också möjlighet att på sikt påbörja doktorandstudier. Verkstäder, prototyplabb och materiallabb används i kurser på alla nivåer och du bör alltså känna dig hemma med praktiskt såväl som teoretiskt arbete. Som universitetsadjunkt har du också stor frihet att utforma din undervisning, samtidigt som du får bra stöd av lärarlaget. Traditionellt har undervisningen bedrivits genom föreläsningar, seminarier och laborationer men även undervisning digitalt kan komma att vara aktuellt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid MDU är den som avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. I övrigt hänvisas till anställningsordning för Mälardalens universitet.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetsadjunkt men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

För denna anställning krävs minst civilingenjörsexamen i, för anställningen, relevant område. Undantag kan göras i de fall examina ej har utfärdats ännu, men samtliga ingående krav för examina har uppfyllts.  Goda kunskaper i såväl svenska som engelska krävs då undervisning sker på båda språken. Tidigare erfarenhet av undervisning eller handledning på högskolenivå i för anställningen relevanta områden krävs. 

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Följande kommer att beaktas vid bedömningen av de sökande:

  • Kunskaper om produktutveckling, inklusive erfarenhet av traditionell produktutveckling och produktionsteknik.
  • Erfarenhet av att arbeta inom industri eller teknikföretag eller på annat sätt skaffat sig kunskaper om praktisk produktutveckling. 
  • Erfarenhet av samverkan mellan akademi och industri. Sökanden bör också ha ett kontaktnät som blir viktigt för att utveckla samverkan i utbildningen.
  •  
  • Erfarenhet av att undervisa eller handleda på grundnivå inom CAD/CAM.

Erfarenhet av något eller några omfattande vetenskapliga undersökningar där fysiska experiment ingått.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Erfarenhet av undervisning och handledning i verkstadsmiljö på universitetsnivå är meriterande. Erfarenhet av CNC-fräsning och additiv tillverkning är meriterande.CAD-kunskaper inom SolidWorks är meriterande.                   

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:

Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Kontaktpersoner

Bengt Gustafsson

Universitetsadjunkt

016-15 36 37

bengt.erik.gustafsson@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1629&rmlang=SE