Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning,vikariat 6-9 månader
Omfattning: 50-100 %
Sista ansökningsdag: 2022-06-28
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill samarbeta nära med ämnets lektorer bidra i bygget av en nyskapande, progressiv och inkluderande utbildnings-och arbetsmiljö inom det statsvetenskapliga området på Sveriges nyaste universitet.

Vi behöver extra förstärkning under hösten eftersom våra lektorer har fått forskningsanslag. I tjänsten ingår sedvanliga akademiska arbetsuppgifter kopplat till undervisning och examination på kurser på vårt statsvetenskapliga kandidatprogram och våra fristående kurser.

I dagsläget har vi behov av förstärkning av kompetens i lärarlaget för kurser som: internationell politik, offentlig politik och förvaltning, makt och medborgarskap, demokratins problem, miljö och politik, svensk och jämförande politik samt vetenskaplig metod och handledning av uppsatser.

Då vi just nu arbetar aktivt på avdelningen för att tillvarata lärdomar som vi fått under pandemin kring digitalisering av undervisning ser vi gärna att du har intresse för och erfarenhet av att undervisa och föra dialog med studenter med hjälp av olika digitala verktyg

Behörighetskrav

Behörig för tjänsten är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens av betydelse och relevans för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

Vi söker dig som har en god kompetens i utbildning och forskning inom ämnet statsvetenskap. Därutöver kräver tjänsten att du har:

 • innehaft kursansvar och har bedrivit kursutveckling
 • erfarenhet av att undervisa på engelska och svensk

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vi kommer även beakta följande i bedömningen av de sökande:

 • Pedagogisk skicklighet
 • Administrativ förmåga
 • Samverkan med omgivande samhälle
 • Förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift
 • Eventuell forskningsinriktnings relevans för ämnet

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Meriterande för tjänsten är följande erfarenheter:

 • Undervisning på metodkurser i statsvetenskap
 • Handledning av uppsatser på grund och/eller avancerad nivå
 • Erfarenhet av att driva undervisning via en kommunikationsplattformen Canvas eller motsvarande
 • Kursansvar och kursutveckling
 • Fördjupning i ämnen där vi har undervisningsbehov

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens universitet
HR-sektionen
Ref.nr: 2022/1666
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:

Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Kontaktpersoner

Anna Johansson

Avdelningschef

+46 21 10 73 37

anna.johansson@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1627&rmlang=SE