Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) läser våra studenter främst på program inom lärarutbildningar, men det erbjuds även program och kurser inom språk och kommunikation, matematik/tillämpad matematik, fysik, musik och opera samt den förberedande utbildningen tekniskt basår. MDU:s forskningsinriktning utbildningsvetenskap och matematik är en del av akademin. Vårt arbete sker i samverkan med det omgivande samhället och internationella partners. Lärum, som är universitetets kompetenscentrum för medarbetare och studenter, hör också till UKK.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 5 år
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-08-21
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Ta chansen att bli universitetslektor på Sveriges nyaste universitet. Vi utlyser nu tolv biträdande lektorat för dig som vill bygga vår framtid, där du inte bara bidrar till vårt universitets utveckling utan även vårt lands.

Som biträdande lektor på MDU kommer du både forska och undervisa. Tillsammans med övriga biträdande lektorer ingår du i vårt kompetensutvecklingsprogram och erbjuds en mentor, pedagogisk utbildning och forskarhandledarutbildning.

Biträdande lektor är en meriteringsanställning för relativt nydisputerade som skapar en tydlig karriärväg mot en fast anställning som universitetslektor. Efter slutförd anställning som biträdande lektor har du rätt att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Arbetsuppgifter

En anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning om minst fyra och högst sex år enligt Högskoleförordningen 4 kap. 12 a§. 

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

På Mälardalens universitet finns en dynamisk miljö i matematik och fysik, inklusive undervisning och forskning inriktad på tillämpade områden som finans och teknik. Vi vill nu stärka vår grupp ytterligare genom att rekrytera en biträdande lektor i matematik/tillämpad matematik. Du kommer att vara en nyckelperson i arbetet med att stärka forskningsmiljön MAM (matematik/tillämpad matematik) och utveckla våra program.

Arbetsuppgifter:

 • Forskning inom området matematik med relevans för forskningsmiljön MAM (matematik/tillämpad matematik). Anställning kommer att bestå av 60% forskning.
 • Arbete med ansökningar av externa forskningsmedel.
 • Bidrag till samverkan och samproduktion med det omgivande samhället.
 • Undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Undervisningen kan komma att genomföras vid universitets båda campusorter, Västerås och Eskilstuna, samt på distans.
 • Utvecklingsarbete med kandidat- och mastersprogrammen i teknisk matematik och finansmatematik och matematikkurser inom teknikutbildningar vid högskolan.
 • Handledning och examination på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Framtida uppgifter kan inkludera administrativa och ledningsuppdrag, till exempel programsamordning och/eller projektledning.

Behörighetskrav

Behörighet att anställas som biträdande lektor är främst den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut.

Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 

Särskilda behörighetskrav för denna anställning är:

 • Aktiv forskning i matematik/tillämpad matematik.
 • Förmåga att genomföra uppgifter på ett strukturerat och välorganiserat sätt.
 • God förmåga till kollegialt samarbete.
 • Goda kunskaper i engelska.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som biträdande lektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framförallt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Särskild vikt läggs vid genomförande av undervisning med hög kvalitet på grund- och avanceradnivå inom högre utbildning.

Som bedömningsgrunder tillkommer även kvaliteten på den sökandes forskning inom matematik/tillämpad matematik och dess betydelse för forskningsmiljön MAM (matematik/tillämpad matematik). Den sökande ska ha en forskningsprofil som passar in i någon av forskningsgrupperna inom MAM. Nedan finns det mer information om:

Dokumenterad förmåga att planera, publicera och informera om forskning bedöms också. Forskningen ska vara internationellt erkänd. Du behöver ha god samarbetsförmåga då arbetsuppgifterna förutsätter samarbete både internt på akademin och med andra akademier och sektioner av MDU.

Som biträdande lektor behöver du kunna arbeta självständigt och att ha ett strukturerat och välorganiserat arbetssätt, ha förmåga att arbeta med många olika arbetsuppgifter parallellt och självständigt prioritera och planera ditt arbete. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Meriterande för anställningen är:

 • Dokumenterad förmåga att dra in medel för forskning.
 • Erfarenhet av handledning och examination på grund- och avancerad nivå är en ytterligare aspekt för bedömningen.
 • Erfarenhet av matematikundervisning av studenter vars huvudsakliga studieinriktning inte är mot matematik.
 • Erfarenhet av administrativa- eller ledningsuppdrag, t.ex. programsamordning.
 • Kunskap i Matlab, Latex, Zoom och Canvas (eller andra lärplattformer).
 • Goda kunskaper i svenska.

Vid befordran till universitetslektor

För behörighet att befordras som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för en sådan anställning. Behörigheten för att anställas som universitetslektor framgår av Mälardalens universitets anställningsordning,

Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Ansökan om befordran ska ha inkommit senast sex månader innan anställningstidens utgång.

Vid tidpunkten för befordran till universitetslektor ska den sökande ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:

Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Kontaktpersoner

Milica Rančić

Avdelningschef

021-10 73 53

milica.rancic@mdu.se

Kimmo Eriksson

Professor/ämnesföreträdare

021- 10 15 33

kimmo.eriksson@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1624&rmlang=SE