Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning med eventuell provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-08-15
Stationeringsort: Västerås, undervisning sker både i Eskilstuna och Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Avdelningen för sociologi         

Arbetsuppgifter

Avdelningen för sociologi består av ca 10 medarbetare. De flesta arbetar som lektorer och är aktiva forskare. Vi ger undervisning på grund- och avancerad nivå och medverkar även inom forskarutbildning inom Hälsa och Välfärd, huvudsakligen inom inriktningen Arbetslivsvetenskap, ett av akademins forskarutbildningsämnen. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald, tillför verksamheten. Anställningen innebär arbetsuppgifter såsom undervisningen inom sociologisk och socialpsykologisk teori och vetenskapliga metoder, kursansvar, kvalitetsarbete och administration på beteendevetenskapliga programmet, masterprogrammet i arbetslivsvetenskap samt på fristående kurser som avdelningen för sociologi ansvarar för. Andra arbetsuppgifter handlar om att ansöka om forskningsmedel och publicera vetenskapliga arbeten. Vidare är det viktigt att bidra till en god arbetsmiljön både i forsknings- och undervisningssammanhang.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

För anställning krävs att den sökande har goda språkkunskaper i svenska och engelska. För anställning krävs att den sökande är disputerad inom sociologi eller motsvarande ämne.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vi kommer även beakta följande vid bedömning av sökande:

  • Dokumenterad självständig forskning
  • Erhållna externa medel
  • Dokumenterad förmåga att utföra arbetsuppgifter med ansvarsmedvetenhet, motivation och noggrannhet inom givna tidsramar.
  • Dokumenterad administrativ skicklighet och förmåga att leda, organisera och utveckla inom utbildning
  • Förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska.
  • Vi värdesätter även god samarbetsförmåga, egna initiativ och förmåga till självständigt strukturerat arbete.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Meriterande för tjänsten är:

Forskningserfarenhet inom arbetslivsvetenskap. Undervisning inom sociologisk socialpsykologi samt inom vetenskaplig metod såväl kvantitativ som kvalitativ.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens universitet
HR-sektionen
Ref.nr: 2022/1588
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:

Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Kontaktpersoner

Lisa Salomonsson

Avdelningschef och lektor i sociologi

021-10 16 18

Lisa.salmonsson@mdu.se

Tomas Kumlin

Lektor i sociologi och ämnesföreträdare

021-10 70 66

tomas.kumlin@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1603&rmlang=SE