Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) läser våra studenter främst på program inom lärarutbildningar, men det erbjuds även program och kurser inom språk och kommunikation, matematik/tillämpad matematik, fysik, musik och opera samt den förberedande utbildningen tekniskt basår. MDU:s forskningsinriktning utbildningsvetenskap och matematik är en del av akademin. Vårt arbete sker i samverkan med det omgivande samhället och internationella partners. Lärum, som är universitetets kompetenscentrum för medarbetare och studenter, hör också till UKK.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning med eventuell provanställng
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-06-28
Stationeringsort: Västerås/Eskilstuna 
Akademi/enhet/sektion: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Arbetsuppgifter

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation utlyser en anställning som universitetslektor i ämnet svenska som andraspråk. I tjänsten ingår forskning på 50% under 2 år. Svenska som andraspråk är ett av ämnena på avdelningen för språk och litteratur. På avdelningen finns också ämnena svenska, litteraturvetenskap och engelska. Vi söker nu dig som är intresserad av att tillhöra ett kollegium och ett växande ämne i ständig utveckling.

Arbetsuppgifterna består av undervisning, forskning, handledning och examination på akademins utbildningar och avser både de ämnesdidaktiska och verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen samt fristående kurser.

I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva egen forskning, samt att aktivt bidra till samverkan inom och bortom akademins forsknings- och utbildningsmiljöer. Även doktorandhandledning kan komma att ingå. Undervisning i uppdragsutbildningar kan komma att ingå, liksom undervisning och handledning inom svenskämnets didaktik.

I arbetet som universitetslektor ingår vidare att delta i pedagogiskt, vetenskapligt och administrativt utvecklingsarbete och bidra till ämneskollegiets arbete. I samband med uppdragsutbildning kan det bli aktuellt med resor i tjänsten.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

Sökande ska ha:

  • en doktorsexamen i svenska som andraspråk, flerspråkighet eller ett närbesläktat område eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens
  • erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk på högskolenivå

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Du som sökande ska ha god samarbetsförmåga och vara engagerad samt kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Det är viktigt att du kan påvisa god förmåga att planera och organisera ditt arbete, kunna förhålla dig till givna ramar såsom kursplaner, men även bidra med egna initiativ, innovationer och lösningar. Du behöver också ha förmåga att anpassa dig till olika typer av studentgrupper och i interna och externa sammanhang.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Meriterande för tjänsten är:

  • erfarenhet av forskningsverksamhet, pågående eller planerad forskning i något eller några av forskningsfälten svenska som andraspråk, flerspråkighet eller andraspråksinlärning
  • lärarexamen
  • erfarenhet av handledning och examination på avancerad nivå samt på forskarnivå
  • kunskaper om svenska som andraspråk i ungdomsskolans tidigare år
  • erfarenhet av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i mångkulturella och flerspråkiga miljöer
  • erfarenhet av undervisning och kursutveckling på distans
  • goda kunskaper i svenska och engelska
  • kunskaper i IKT och digital undervisning

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens universitet
HR-sektionen
Ref.nr: 2022/1098
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:

Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Kontaktpersoner

Veronika Appelqvist

Avdelningschef

021-15 17 17

veronika.appelqvist@mdh.se

Annaliina Gynne

Ämnesföreträdare

021-10 16 93

annaliina.gynne@mdh.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1598&rmlang=SE