Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning med eventuell provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag:2022-10-03
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Arbetsuppgifter

På vår akademi läser studenterna för att bli bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. I avdelningen för ekonomi och statsvetenskap ingår ämnena: Statsvetenskap, Nationalekonomi samt Företagsekonomi: redovisning och styrning.

Just nu genomför vi en strategisk satsning för att bygga upp forskningsmiljön inom ämnet redovisning och styrning. Vi arbetar även aktivt för att hålla våra ekonomutbildningar moderna och relevanta och ta vara på alla lärdomar som vi fått under pandemin kring digitalisering av undervisning. 

Vi söker dig som vill bidra i vårt utvecklingsarbete. Vi tror att du har en gedigen ämneskompetens, är uppdaterad på forskningsfronten och har en uppsjö med oförverkligade idéer och ambitioner för både forskning och undervisning. Du förväntas på ett målmedvetet, inspirerande och kreativt sätt dela med dig av idéer, erfarenheter, kunskaper och nätverk och bidra i bygget av en nyskapande, progressiv och trivsam forsknings- och utbildningsmiljö. 

I tjänsten ingår sedvanliga akademiska arbetsuppgifter kopplat till undervisning på grund- och avancerad nivå. Vi ser gärna att du bidrar med att stärka forskningskopplingen i undervisningen inom redovisningsämnet. I tjänsten ingår även andra på avdelningen förekommande administrativa uppdrag. Såväl undervisningen som uppdragens karaktär kommer att planeras utifrån den sökandes intresse och verksamhetens behov.

Vi ser gärna att du deltar i ämnesgruppens arbete med att utveckla nya och uppdatera gamla kursplaner samt deltar i skrivandet av ansökningar för att erhålla forskningsanslag, publicerar din forskning och samverkar med såväl nationella och internationella forskningsmiljöer som det omgivande samhället

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Den vetenskapliga skickligheten ska bedömas med hänsyn till såväl svenska som engelska publiceringar i såväl artikel som bokform. Kraven på meritering bedöms med andra ord med hänsyn till ämnets karaktär och förutsättningar för internationell publicering.

Vi kommer även beakta följande vid bedömningen av de sökande:

  • Förmåga att planera, genomföra, examinera och följa upp egen undervisning på grund och avancerad nivå
  • Handledning på grund och avancerad nivå
  • Förmågan att informera om forskning i olika forum
  • Samverkan med omgivande samhälle i forskning och utbildning
  • Administrativ förmåga och intresse
  • Sökta och beviljande forskningsanslag
  • Grad av aktivitet och etablering som självständig forskare
  • Erfarenhet av att planera och leda forskningsprojekt tillsammans med andra
  • Annan erfarenhet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.
  • Forskningens relevans för ämnet samt forskningens omfattning, bredd och djup

Tjänsten kräver att du har förmåga att tala, skriva och undervisa på både svenska och engelska.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Vi ser gärna att du har målsättningen att fortsätta meritera dig såväl pedagogiskt som forskningsmässigt.

Vi ser gärna att du har ett pedagogiskt och didaktiskt intresse och är intresserad av att testa nya former för undervisning och examination.

Det är meriterande om du har intresse för områden där vi behöver förstärkning så som: business analytics, hållbarhetsredovisning, revision och koncernredovisning.

Det är även ett plus om du har intresse för frågor kopplat till något eller några av våra övergripande forskningsområden: hållbar utveckling, digitalisering eller internationalisering.

Vi värdesätter även att du har haft administrativa uppdrag och förtroendeuppdrag av vetenskaplig karaktär, såsom programsamordnare, ämnesföreträdare, varit sakkunnig och opponent, eller av andra betydande uppdrag vid andra myndigheter och företag

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens universitet
HR-sektionen
Ref.nr: 2022/1214
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:

Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Kontaktpersoner

Tobias Johansson-Berg

Ämnesföreträdare

021-10 14 87

Anna Johansson

Avdelningschef

+46 21 10 73 37

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1594&rmlang=SE