Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-05-31
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV), Avdelningen för socialt arbete

Arbetsuppgifter

I anställningen som professor i socialt arbete utgör forskning och undervisning de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Professorn förväntas vara engagerad i att utveckla såväl forskningsmiljön i ämnet som forskarutbildningen i hälsa och välfärd genom bland annat deltagande i akademins forskningsråd, söka och initiera forskningsprojekt med extern finansiering, handleda doktorander, samt delta i uppbyggnaden och kvalitetssäkringen av utbildningen på grund-, avancerad samt forskarutbildningsnivå.

Behörighetskrav

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens (se universitetets riktlinjer för bedömning av docentkompetens).

Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som professor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

Sökande ska vara disputerad i socialt arbete, sociologi, statsvetenskap eller för anställningen annan relevant doktorsexamen.

Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Ett krav för anställningen är dokumenterad hög vetenskaplig skicklighet i forskning utifrån samhällsvenskapliga perspektiv på det sociala arbetets kärnområden som till exempel: funktionsnedsättning, missbruk, social utsatthet/social exklusion eller äldre.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt läggas vid god förankring och generell kompetens från samhällsvetenskaplig forskning (metod och teori) samt forskning om sociala problem som samhällsfenomen och samhälleliga insatser för att lösa sociala problem.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande

Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete samt förmåga att erhålla externa forskningsanslag.

Särskilt meriterande för anställningen är även dokumenterat god erfarenhet av nationella och internationella forskningssamarbeten och samarbeten och samhällets övriga aktörer.

Meriterande är även god erfarenhet av undervisning på grund-, master- och forskarutbildningsnivå samt handledning av doktorander.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i 3 exemplar till:

Mälardalens universitet
HR-sektionen
Ref.nr: 2021/2432
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Anna Letterstål

Akademichef

016-15 34 14

anna.letterstal@mdh.se

Lena Talman

Avdelningschef

016-15 32 58

lena.talman@mdh.se

Michaël Le Duc

Facklig representant (SACO)

021-10 14 02

Susanne Meijer

Facklig representant (OFR)

021-10 14 89

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1455&rmlang=SE