På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. VI har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-10-10
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

Denna annons är förkortad, se originalannons och mer information på www.mdh.se

Arbetsuppgifter

Se arbetsuppgifter i sin helhet i originalannonsen www.mdh.se

MDH rekryterar en professor i produkt- och produktionsutveckling med inriktning mot digitala industriella tjänster. Tjänsten är relaterad till vår forskning och utbildning inom nästa generations intelligenta industriella produkter, tjänster och system (bortom Industri 4.0). Den passar dig som arbetar med industriell digitalisering av produkter och tjänster baserade på digitala tvillingar och teknik från AI, tillämpad operationsanalys och cyberfysiska system, och vill tillämpa dina kunskaper inom det spännande området produkt- och produktionsutveckling. Din roll blir att ta ansvar för området digitala industriella tjänster. Som ny professor är du en mycket viktig del i den pågående utvecklingen av MDH:s verksamhet.  Du förväntas:

  • leda och utveckla forskning inom ditt kompetensområde/söka och attrahera extern forskningsfinansiering
  • leda och genomföra undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå/handleda doktorander
  • bidra till fortsatt utveckling av forskargruppen och utvecklingen av pågående och framtida strategiska initiativ vid universitetet/bygga nätverk och samarbeta inom forskning med externa aktörer regionalt, nationellt och internationellt
  • engagera sig i kommittéer och råd för att bidra till gemensam utveckling 

Vårt erbjudande

MDH erbjuder unika arbetsförhållanden och forskningsmöjligheter i en erkänd och etablerad forskningsmiljö. Denna professur kommer att finansieras fullt ut, inklusive finansiering för att bygga upp forskningen med en ny doktorand. Vi erbjuder även ett nära samarbete med våra partnerföretag och inom forskargruppen, och en stor frihet att utveckla forskningsverksamheten inom nästa generations produktionsforskning. Vi bedriver ledande forskning inom inbyggda system och produktionsutveckling. MDH är till exempel partner i initiativet Excellence in Production Research (XPRES), ett samverkansprojekt mellan MDH, KTH, RISE (Sveriges forskningsinstitut) och SWERIM. XPRES är ett av två statligt finansierade strategiska svenska initiativ för spetsforskning inom produktionsteknik. 

Vi är en viktig partner till våra industripartners och vår forskning ska både vara av industriell relevans såväl som hålla en hög akademisk standard. Vårt mål är akademisk excellens inom forskning och utbildning på kandidat-, magister- och doktorandnivå genom att bidra till teori och praktik.

Behörighetskrav

Se behörigheskrav i sin helhet i originalannonsen www.mdh.se

Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Vi söker en aktiv forskare med meriter som innefattar forskningsprojekt och publikationer i relevanta tidskrifter. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om det inte finns särskilda skäl.

Bedömningsgrunder

Se bedömningsgrunder i sin helhet i originalannonsen www.mdh.se 

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid kvalifikationer inom produkt- och produktionsutvecklingsforskning med hjälp av metoder från tillämpad operationsanalys (inklusive simulering), artificiell intelligens och/eller cyberfysiska system. Vid bedömning av pedagogiska färdigheter läggs särskild vikt vid breda och djupa pedagogiska färdigheter inom grundutbildning inom samma område, särskilt med fokus på leverantörskedjor och kvalitetsteknik. 

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande

  • Erfarenhet från arbete inom eller medindustri,forskningsinstitut eller myndigheter
  • Erfarenhet från kurs- och programutvecklingpå avancerad nivå och forskarutbildningsnivå
  • Erfarenhet från internationellt samarbete
  • Administrativa färdigheter och ledarskapsförmåga inom universitetsverksamhet

Alla kvalifikationer måste dokumenteras så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i 3 exemplar till:

Mälardalens högskola
HR-sektionen
Ref.nr: 2021/1633
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Markus Bohlin

Avdelningschef

016-15 32 95

markus.bohlin@mdh.se

Michaël Le Duc

Facklig representant (SACO)

021-10 14 02

Susanne Meijer

Facklig representant (OFR)

021-10 14 89

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1247&rmlang=SE