På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. VI har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-10-15
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

Denna annons är förkortad, se originalannons och mer information på www.mdh.se

Arbetsuppgifter

Denna annons är förkortad, se originalannons och mer information på www.mdh.se

Produkt- och produktionsutveckling är ett brett tvärvetenskapligt område med grund inom maskinteknik som innefattar bland annat modellering, produkt- och processutveckling, operationsanalys, , produktionssystem, försörjningskedjor och verksamhetsstrategier samt management. I dagens samhälle digitaliseras stora delar av området under samlingsbegreppet Industri 4.0, och de resulterande industriella systemen har potentialen att väsentligt öka effektivitet, produktivitet och hållbarhet. 

På MDH får du möjlighet att undervisa framtidens ingenjörer och utveckla ditt kompetensområde tillsammans med ett stort team av ledande forskare inom CPS, AI och produktion som arbetar med applikationsområdena robotik, logistik, processtyrning och tillverkningssystem. Vi har ett nära samarbete med våra externa partners för att skapa unika lösningar i framkant baserat på den senaste utvecklingen, och har idag ledande kompetens inom exempelvis expertsystem, visionssystem, optimering och maskininlärning. 

Vårt erbjudande

MDH erbjuder utmärkta arbetsförhållanden och forskningsmöjligheter i en väl erkänd och etablerad forskningsmiljö i Mälardalen. Lektoratet är en del av den unika övergången för MDH till ett fullt universitet. Placeringen är vid vårt nya campus i Eskilstuna som erbjuder en toppmodern fysisk och digital samarbetsmiljö. 

Vi erbjuder även ett nära samarbete med våra partnerföretag och inom forskargruppen, och med hög frihet att utveckla och utveckla forskningsverksamheten inom nästa generations produktutvecklings- och produktionsforskning. Vi bedriver ledande forskning inom inbyggda system och produktionsutveckling. MDH är till exempel partner till initiativet Excellence in Production Research (XPRES), ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, RISE (Sveriges forskningsinstitut) och SWERIM. XPRES är ett av två statligt finansierade svenska strategiska initiativ för utmärkt forskning inom produktionsteknik. 

Behörighetskrav

Se behörigheskrav i sin helhet i originalannonsen www.mdh.se

Vi söker dig som är en aktiv forskare med en meritlista som omfattar genomförande av forskningsprojekt och publiceringar i relevanta tidskrifter och/eller konferenser inom området. Dessutom bör du ha erfarenhet av att inom relevant forskningsverksamhet ha bidragit med att identifiera framtida forskningsmöjligheter, och ha ett starkt intresse av samverkan med relevanta externa industriella parter.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Se bedömningsgrunder i sin helhet i originalannonsen www.mdh.se

Högskolan strävar efter att anställa den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de aktuella arbetsuppgifterna, samt bäst kunna bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid forskningsmeriter inom produkt- och produktionsutveckling med hjälp av metoder som simulering, tillämpad operationsanalys och/eller artificiell intelligens. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten läggs särskild vikt vid bred och djup pedagogisk förmåga inom grundutbildning i samma område, särskilt inom försörjningskedjor och kvalitetsteknik. 

Meriterande

  • Dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av kurser, kursmoduler och program på grundläggande och avancerad nivå.
  • Administrativ skicklighet, erfarenhet av akademiskt ledarskap och projektledning.
  • Erfarenhet av att söka och erhålla extern forskningsfinansiering.
  • Förmåga att utveckla forskningsverksamhet i samarbete med kollegor och omgivande samhälle.
  • Erfarenhet av internationella samarbeten inom forskning och utbildning inklusive handledning.
  • Industriell erfarenhet kommer också att betraktas som en merit. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens högskola
HR-sektionen
Ref.nr: 2021/1434
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Markus Bohlin

Avdelningschef

016-15 32 95

markus.bohlin@mdh.se

Michaël Le Duc

Facklig representant (SACO)

021-10 14 02

Susanne Meijer

Facklig representant (OFR)

021-10 14 89

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1219&rmlang=SE