På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning på 6 mån
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-05-19
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

Arbetsuppgifter

På akademin för innovation, design och teknik (IDT) läser våra studenter till bland annat ingenjörer och här finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering med framstående forskning inom produktionsutveckling, industri 4.0, cyber-physical systems och cyber säkerhet. Här finns också MITC, Mälardalen Industrial Technology Center som en samverkansplattform med den tillverkande industrin i regionen och är integrerad i IDTs verksamhet i Eskilstuna. En viktig del av MDHs samverkansarbete med industrin sker genom MITC. MITC har ett labb för smart produktionsteknik, med ett komplett uppkopplat Festo produktionssystem, samt med robotisering och digitalisering i fokus. 

Anställningen erbjuder en spännande mix av undervisning och samverkan med industrin i regionen. Industrins snabba omställning och den expansiva utvecklingen som sker i Eskilstuna och regionen erbjuder spännande möjligheter att bidra till studenter kompetens och utveckling samt industriföretagens fortbildning och omställning.

Arbetsuppgifterna innebär undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom produktionsutveckling, traditionell produktion, Lean produktion, produktions- och logistikplanering, industriell processutveckling, kvalitet och även underhållsteknik. Den snabba omställningen som sker i världen innebär också omställning i utbildningen där undervisningen även innefattar smart produktion, industri 4.0 och digitalisering. I arbetet ingår även att bidra till undervisningens forskningskoppling. Som universitetsadjunkt har du stor frihet att utforma din undervisning, samtidigt som du får bra stöd av lärarlaget. Traditionellt har undervisningen bedrivits genom föreläsningar, seminarier och laborationer men även undervisning digitalt kan komma att vara aktuellt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid MDH är den som avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. I övrigt hänvisas till anställningsordning för Mälardalens högskola.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetsadjunkt men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

För denna anställning krävs magisterexamen i, för anställningen, relevant område.

Goda kunskaper i såväl svenska som engelska krävs då undervisning sker på båda språken.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Följande kommer att beaktas vid bedömningen av de sökande:

  • Kunskaper och erfarenhet av produktionsutveckling och produktionsteknik (traditionell produktion, Lean produktion, produktion- och logistikplanering, industriell processutveckling, underhållsteknik samt smart produktion, industri 4.0 och digitalisering). 

  • Kännedom om och intresse av samverkan med industrin då samverkan är ett prioriterat område av MDH. 

  • Erfarenhet av att ha arbetat i industrin eller industrinära tjänsteföretag eller inhämtat kunskaper om praktisk produktionsutveckling på annat sätt. 

  • Kunskap och erfarenhet av verksamhetsstrategi och förändringsledning.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Kunskaper i diskret event simulering och optimering, samt programmering i Python är meriterande.    

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Anna Bird

Processledare MITC, IDT

016-15 51 95

anna.bird@mdh.se

Markus Bohlin

Avdelningschef

016-15 32 95

markus.bohlin@mdh.se

Michaël Le Duc

Facklig representant (SACO)

021-10 14 02

Susanne Meijer

Facklig representant (OFR)

021-10 14 89

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1124&rmlang=SE