Volontärer till H22 City Expo

Helsingborg

For application in english, click here.

Vill du vara volontär under H22 City Expo?

2022 skriver Helsingborg historia när vi tar vår stolta tradition av stadsmässor till en helt ny nivå. Genom stadsmässan, H22 City Expo, bjuder Helsingborg in hela världen till att se och testa stadens hållbara och innovativa samhällslösningar i en färgsprakande innovationsshow. Är du redo att skriva historia tillsammans med oss på H22 City Expo?  

Som till alla stora evenemang och fester ligger grunden för stadsmässan i värdskap och bemötande. För att få besökarna att känna sig trygga, informerade och sedda behöver vi olika typer av värdar. Som värd hjälper du till att svara på frågor, visar vägen och hjälper våra besökare ha en minnesvärd och positiv upplevelse. Eftersom vi räknar med en internationell publik är det bra om du behärskar fler språk än svenska och det är positivt om du kan förstå och uttrycka dig på engelska. 

Stadsmässan kommer att sprida sig genom hela staden med utgångspunkt i fyra huvudområden: 

  • Drottninghög
  • City 
  • Slottshagen 
  • Oceanhamnen 

Uppdragsbeskrivning

Varje huvudområde har ett informationsnav med en teamledare som du som värd utgår ifrån. Tillsammans med andra volontärer, föreningar samt medarbetare inom staden bildar ni ett team som får möjlighet att arbeta ihop, lära nytt, inspireras och inspirera andra. 

Som volontär har du möjlighet att bidra på olika sätt kopplat till värdskap där du samtidigt får ta del av upplevelserna kopplat till stadsmässan.

Information

Vi väntar oss miljonpublik! Var med och se till så att besökare till H22 City Expo enkelt och lättillgängligt kan få information om evenemanget. Genom att bemanna ett infonav kan du hjälpa besökare hitta rätt och tipsa om intressanta programpunkter, utställningar och initiativ som sker under evenemanget.

Program

Vi väntar oss kunna presentera över 300 programpunkter under 35 dagarna stadsmässan pågår. Det kommer att behövas kloka människor som kan bemanna till exempel backstageområde bakom en scen eller ha översikt under framförande vid scen.

Område

Som områdesvärd rör du dig på ett av de fyra områdena eller på stråk som kopplar ihop våra områden. Var med och se till så att upplevelsen känns som en helhet genom att erbjuda värdskap i form av information, visa vägen och vara behjälplig där det behövs.   

Stadsmässans fyra områden kommer att bemannas på dagtid, kvällstid och på helgerna. Vi ser gärna att du ska kunna ställa upp minst 4 pass under de 35 dagar som expot pågår. Du kommer ha möjlighet att fylla i vilka tider som passar dig. Ett arbetspass kommer vara ca 4-6 timmar långt. Inför ditt uppdrag kommer du få ta del av en introduktion och digitala utbildningar. 

Information kring volontärskap under H22 City Expo

Får jag betalt?

Du får ingen ekonomisk ersättning för ditt arbete, volontärskap sker på frivillig basis. Som volontär under H22 City Expo får du däremot

  • en utbildning om värdskap, service och bemötande
  • möjlighet att utöka ditt kontaktnät
  • träffa människor från många olika verksamheter och med en massa olika erfarenheter
  • vara med bakom kulisserna av ett av de största evenemangen i Helsingborg på länge

Jobba med en vän

Känner du någon som arbetar inom Helsingborgs Stad? Då har du möjlighet att önska om att bli schemalagd tillsammans med den personen under ditt arbete på stadsmässan. 

Praktisk information

För att ansöka om volontärskap måste du vara minst 16 år. Är du mellan 16 och 18 år kommer vi behöva godkännande från vårdnadshavare.

Vi hanterar intresseanmälningarna löpande – skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt så tar vi kontakt med dig!

Vi utför bakgrundskontroller på blivande volontärer. Det är viktigt att du läser förhållningsreglerna kring volontärskap i Helsingborgs Stad innan du gör din anmälan.

Kontaktpersoner

Mikael Ottebrant

Volontärsamordnare

042-10 50 00

engagemang@helsingborg.se