Job Organization unit level 2 City Published to Expertise
Docent vid NJ-fakulteten, hösten 2021 Faculty of Natural Resources and Agricultural Scie Uppsala 2021-09-15 15/09/2021 Lecturer/Scientist
Docent vid VH-fakulteten, hösten 2021 Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Uppsala 2021-09-15 15/09/2021 Lecturer/Scientist
Befordran till universitetslektor i växtfysiologi med inriktning mot växters reparation vid skada och försvar mot parasiter - Charles Melnyk Faculty of Natural Resources and Agricultural Scie Uppsala 2021-08-09 09/08/2021 Lecturer/Scientist
Intresseanmälan för uppdragen som föreståndare resp. ställföreträdande föreståndare för CBC – Kompetenscentrum för biologisk bekämpning Faculty of Natural Resources and Agricultural Scie Uppsala 2021-06-21 21/06/2021 Lecturer/Scientist
Befordran till universitetslektor i nationalekonomi med inriktning mot naturresurs- och miljöekonomi-Efthymia Kyriakopoulou Faculty of Natural Resources and Agricultural Scie Uppsala 2021-08-31 31/08/2021 Lecturer/Scientist
Rekvirering av stipendier Faculty of Natural Resources and Agricultural Scie Uppsala 2021-12-31 31/12/2021 Technical/administrative
Befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor Christos Palaiokostas Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Uppsala 2021-12-31 31/12/2021 Lecturer/Scientist