Här rekvirerar du ditt stipendium. 

RESA
Avvakta med rekvisitionen tills du vet säkert att din planerade resa blir av och att resebokning är gjord. Kontakta stipendiekommittén om din resa blir inställd på grund av rådande omständigheter. Bekräftelse på resebokning ska bifogas din rekvisition.

Stipendium för resa som inte kan genomföras innan 31 december 2021 förfaller och beloppet återgår till fonden.

Senast 3 månader efter hemkomsten ska en reserapport inlämnas till Stipendiekommittén. Reserapporten ska omfatta minst
1 A4-sida men max 3 A4-sidor och beskriva hur stipendiemedlen kommit till användning.

KURSLITTERATUR
Kvitton som styrker inköpt kurslitteratur laddas upp här.

Önskas mer information kan du vända dig till sekreteraren i stipendiekommittén marie.forsberg@slu.se.


Med vänlig hälsning 

NJ-fakultetens stipendiekommitté
gm Marie Forsberg

 

Contact person

Marie Forsberg

marie.forsberg@slu.se