Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Institutionen för växtbiologi

 

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den, som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter, som ska ingå i anställningen, som har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som övriga behörighetsgrundande förhållanden.

En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor. Dessa kriterier är följande:

Den biträdande universitetslektorn ska ha:

 

  • utvecklat en egen forskningsprofil i ämnet växtfysiologi med inriktning mot växters reparation vid skada och försvar mot parasiter som resulterat i högkvalitativa artiklar publicerade i internationella tidskrifter
  • initierat och deltagit i samarbetsprojekt både inom och utanför institutionen
  • erhållit betydande, extern finansiering
  • aktivt deltagit i forskarutbildning som biträdande handledare
  • bidragit i undervisning, kursledning samt examination i växtbiologi och närliggande ämnen inom befintliga
  • kurser, samt deltagit som lärare i minst en forskarutbildningskurs
  • genomgått erforderlig pedagogisk fortbildning för och ha ansökt om att antas som docent vid NJ-fakulteten

 

Sista ansökningsdatum:

2021-08-09

Placering/ort:

Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Contact person

Sarah Hedenskog

Fakultetshandläggare

Telefon: 018-67 12 09, mobil: 073-842 81 73

sarah.hedenskog@slu.se