Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV)

Behörig att anställas som universitetslektor är den, som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter, som ska ingå i anställningen, som har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som övriga behörighetsgrundande förhållanden.

En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor. Dessa kriterier är följande:

Area specific requirements for promotion to Senior Lecturer.

Scientific criteria
The appointee will have developed an international research profile in the area of fish breeding and genetics, with focus on breeding of arctic char and rainbow trout. There should be documented evidence of:

  • Experience of planning and execution of fish experiments related to reproduction, selective breeding, or genomics using experimental facilities at VCBN AB in Kälarne or other local facilities
  • Broad expertise in the area of fish biology as well as general expertise in breeding programs, genetic evaluation and genomics potentially demonstrated through participation in education by the department and co-supervision of PhD students
  • Research collaborations at both the national and international level.

Pedagogical Criteria
Over and above the general criteria outlined in the Riktlinjer för tillämpning av anställningsordningen vid SLU, the appointee should have teaching experience in courses that are relevant in the area like the ‘Basic Course Animal Breeding’, ‘Breeding Programs’ and ‘Genome Analysis’. It is expected that the appointee has participated in organizing and teaching in aquaculture related postgraduate courses.
The appointee should demonstrate experience in development of education by acting as course leader and by developing specific teaching modules or practicals.
The appointee should demonstrate experience in the supervision of BSc and MSc projects as well as experience in being a co-supervisor to PhD students.

 

Sista ansökningsdatum:

2021-12-31

Placering/ort:

Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Contact person

Eva Enström

Fakultetshandläggare

018-671202, 0738-421734

eva.enstrom@slu.se