Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för medicin och hälsa (IMH) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/imh

LINKÖPINGS UNIVERSITET                                          
ledigförklarar en anställning som Doktorand i Medicinsk vetenskap, inriktning mot kardiovaskulär imaging och bildanalys
med placering vid Avdelningen för kardiovaskulär medicin, Institutionen för medicin och hälsa.

Arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Beskrivning av avhandlingsprojektetAdvanced quantitative imaging and image analysis for improved risk-assessment in vascular disease
Magnetresonans (MR) är en mångsidig teknik som bland annat möjliggör kvantitativa mätningar och avbildningar av blodflödet i hjärtat och de större blodkärlen, utan att utsätta den undersökta personen för skadlig strålning. Forskargruppen för kardiovaskulär MR vid Linköpings universitet är världsledande inom detta område.

Idag bedöms förträngningar och vidgningar av blodkärl i princip enbart baserat på blodkärlets diameter. I projektet utgår vi från multidimensionell avbildning av blodflöde med magnetkamera och tar fram analysmetoder för att möjliggöra att ta annat än bara storlek i beaktning vid bedömning av kärlsjukdom. De metoderna vi utvecklar tillämpas i utvalda patientgrupper med t.ex. förträngningar i halskärlen eller vidgningar i stora kroppspulsådern. Det aktuella doktorandprojektet innefattar därmed utveckling av imaging och bildanalys-metoder för att bedöma hur onormalt blodflöde är kopplat till kärlsjukdomar såsom förträngningar eller vidgningar. Beroende på kandidatens profil kan arbetet innefatta såväl utveckling av magnetkamerametoder som fluiddynamisk analys och olika typer av bildbanhandling och bildanalys.

Arbetet kommer att vara en del av forskningen som bedrivs inom den internationella multidisciplinära forskargruppen för kardiovaskulär MRI (www.liu.se/cmr) vid CMIV (www.liu.se/cmiv).

Projektet kommer att genomföras vid Avdelningen för kardiovaskulär medicin vid Institutionen för medicin och hälsa, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet.

Behörighet och kompetens
Vi söker dig som har civilingenjörsexamen med inriktning mot medicinsk teknik, datavetenskap, mekanik eller liknande. För arbetet krävs god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska samt förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans i samarbetsprojekt. Kommunikationsförmåga på svenska är meriterande. Sökande bör ha goda kunskaper i programmering, särskilt i Matlab eller liknande. Erfarenhet av arbete med magnetkamerabilder och/eller fluiddynamik, särskilt med kardiovaskulära tillämpningar, är meriterande. Sökande bör vara mycket motiverade att genomgå doktorandutbildning.

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning. Läs mer här

Förordnandetid
Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan. 

Frågor om forskarutbildningen
För allmänna frågor om forskarutbildningen: Forskarutbildningsstudierektor Anneli Peolsson, 013 28 46 01, anneli.peolsson@liu.se

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 december 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor
Flertalet av våra doktorander inom Institutionen för medicin och hälsa är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Huvudhandledare: Docent Petter Dyverfeldt, 013-28 67 81, petter.dyverfeldt@liu.se

Ämnesföreträdare: Carl-Johan Carlhäll, 013-28 67 81

Övrig information: Den 1 januari 2020 övergår denna doktorandanställning till Institutionen för Hälsa, medicin och vård, handledare och ämnesföreträdare kvarstår.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Petter Dyverfeldt

universitetslektor

+46 13 28 67 86

petter.dyverfeldt@liu.se

Carl-Johan Carlhäll

Professor

+46 10 103 70 25

carljohan.carlhall@liu.se

Christine Ericsson

HR Partner

+46 13 28 66 97

christine.ericsson@liu.se