Anställningar Sista ansökningsdag Anställningsform Ref. Ort Institution Välj yrkesområde här
Förste forskningsingenjör i optogenetik 2020-07-23 2020-07-23 Tidsbegränsad anställning BKV-2020-00828 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Teknisk och Administrativ personal
Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot psykiatri, neurologi, otorhinolaryngologi eller oftalmologi 2020-08-12 2020-08-12 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-01650 Norrköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Lärare och Forskare
Adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot psykiatri, neurologi, otorhinolaryngologi eller oftalmologi 2020-08-12 2020-08-12 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-01649 Norrköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Lärare och Forskare
Universitetsadjunkt i tema Barn 2020-08-20 2020-08-20 Tidsbegränsad anställning TEMA-2020-00138 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare och Forskare
Simulerade patienter/aktörer till Metodikum studieort 2020-08-09 2020-08-09 Extrajobb LiU-2020-02444 Jönköping MEDFAK - Medicinska fakulteten Teknisk och Administrativ personal
Universitetsadjunkt i biomedicinsk laboratorievetenskap 2020-08-12 2020-08-12 Tillsvidareanställning LiU-2020-01189 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Lärare och Forskare
Doktorand inom visualisering och medieteknik med inriktning mot sonifiering 2020-09-17 2020-09-17 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-02262 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Doktorand
Medarbetare till Linköpings universitets Infocenter 2020-08-03 2020-08-03 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-02491 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
Förhandlingschef 2020-07-31 2020-07-31 Tillsvidareanställning LiU-2020-02412 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
HR-chef 2020-07-31 2020-07-31 Tillsvidareanställning LiU-2020-02241 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
Postdoktor i Bioelektronik för övervakning av växtfysiologi 2020-07-20 2020-07-20 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-02465 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Lärare och Forskare
Anställning som utredare till avdelningen för handikappvetenskap vid IBL 2020-08-02 2020-08-02 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-02466 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Teknisk och Administrativ personal
Forskningsassistent i systemmedicin 2020-07-20 2020-07-20 Tidsbegränsad anställning BKV-2020-00831 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Doktorand
Universitetslektor i Svenska språket 2020-08-31 2020-08-31 Tillsvidareanställning LiU-2020-02452 Linköping & Norrköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Lärare och Forskare
Biträdande universitetslektor med inriktning mot lokal politik och demokrati 2020-08-03 2020-08-03 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-01753 Linköping & Norrköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Lärare och Forskare
Projektkoordinator till Laboratoriet för Organisk Elektronik 2020-08-07 2020-08-07 Tillsvidareanställning LiU-2020-02301 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk och Administrativ personal
Förste forskningsingenjör i neurodegeneration 2020-07-16 2020-07-16 Tillsvidareanställning BKV-2020-00801 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Teknisk och Administrativ personal
Förste forskningsingenjör i neurodegeneration 2020-07-16 2020-07-16 Tillsvidareanställning BKV-2020-00800 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Teknisk och Administrativ personal
Utredare till Barnafrid 2020-08-03 2020-08-03 Tillsvidareanställning BKV-2020-00821 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Teknisk och Administrativ personal
Koordinator 2020-08-03 2020-08-03 Tillsvidareanställning LiU-2020-02335 Linköping TFK - Tekniska fakultetskansliet Teknisk och Administrativ personal
Forskningskoordinator i bioelektronik vid Laboratoriet för organisk elektronik 2020-08-11 2020-08-11 Tillsvidareanställning LiU-2019-04318 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk och Administrativ personal
Forskningsassistent till forskningsområdet människa-automation 2020-07-15 2020-07-15 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-02358 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk och Administrativ personal
Förste forskningsingenjör 2020-07-15 2020-07-15 Tidsbegränsad anställning IDA-2020-00159 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Teknisk och Administrativ personal
Universitetslektor i Fackspråk med inriktning mot engelska 2020-08-31 2020-08-31 Tillsvidareanställning LiU-2020-02244 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare och Forskare
Forskningsingenjör inom medicinsk teknik 2020-07-17 2020-07-17 Tidsbegränsad anställning IMT-2020-00022 Linköping IMT - Institutionen för medicinsk teknik Teknisk och Administrativ personal
Förste forskningsingenjör inom området aktiniders radiokemi 2020-07-16 2020-07-16 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-02425 Linköping HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Teknisk och Administrativ personal
Universitetsadjunkt i omvårdnad 2020-07-15 2020-07-15 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-02396 Norrköping HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Lärare och Forskare
Forskningsingenjör inom medicinsk teknik, inriktning systembiologi 2020-07-15 2020-07-15 Tidsbegränsad anställning IMT-2020-00021 Linköping IMT - Institutionen för medicinsk teknik Teknisk och Administrativ personal
Amanuens inom medicinsk teknik, inriktning systembiologi 2020-07-15 2020-07-15 Tidsbegränsad anställning IMT-2020-00019 Linköping IMT - Institutionen för medicinsk teknik Student
Doktorand (licentiat) i Maskinteknik med inriktning mot fluida och mekatroniska system 2020-08-25 2020-08-25 Tidsbegränsad anställning IEI-2020-00406 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Doktorand i vetenskaplig visualisering 2020-07-14 2020-07-14 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-02402 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Doktorand
Doktorand i tema Teknik och social förändring 2020-09-01 2020-09-01 Tidsbegränsad anställning TEMA-2020-00121 Linköping TEMA - Institutionen för tema Doktorand
Fundraisingsamordnare 2020-08-10 2020-08-10 Tillsvidareanställning LiU-2020-02268 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
Universitetsadjunkt i datalogi 2020-07-13 2020-07-13 Tidsbegränsad anställning IDA-2020-00154 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Lärare och Forskare
Amanuens inom reglerteknik 2020-07-08 2020-07-08 Extrajobb LiU-2020-02343 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Student
Studenter till uppdrag inom reglerteknik 2020-07-08 2020-07-08 Extrajobb LiU-2020-02344 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Student
Forskningsingenjör till forskningsarena i bildmedicin 2020-08-09 2020-08-09 Tillsvidareanställning LiU-2020-02295 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk och Administrativ personal
Biträdande professor i Konstruktionsmaterial med inriktning mot kompositer och polymera material 2020-08-03 2020-08-03 Tillsvidareanställning LiU-2020-02134 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare och Forskare
Universitetslektor i Datalogi 2020-07-23 2020-07-23 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-02218 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Lärare och Forskare
Postdoktor i interaktiva autonoma system 2020-08-05 2020-08-05 Tidsbegränsad anställning IDA-2020-00152 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Lärare och Forskare
Doktorand i Infrainformatik 2020-07-08 2020-07-08 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-02276 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Doktorand
Studenter till tillfälliga uppdrag inom datorteknik 2020-07-07 2020-07-07 Extrajobb LiU-2020-02090 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Student
Doktorand i Datalogi inom WASP 2020-09-03 2020-09-03 Tidsbegränsad anställning IDA-2020-00148 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Doktorand
Doktorand i medicinsk vetenskap 2020-07-08 2020-07-08 Tidsbegränsad anställning BKV-2020-00812 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Doktorand
Doktorand/licentiat i statsvetenskap 2020-08-10 2020-08-10 Tidsbegränsad anställning IEI-2020-00387 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Doktorand i Miljövetenskap, vid tema Miljöförändring 2020-08-11 2020-08-11 Tidsbegränsad anställning TEMA-2020-00136 Linköping TEMA - Institutionen för tema Doktorand
Doktorand i Tillämpad Fysik 2020-08-13 2020-08-13 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-02023 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Doktorand
Doktorand (licentiat) i Teoretisk fysik 2020-08-13 2020-08-13 Tidsbegränsad anställning IFM-2020-00370 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Doktorand
Doktorand i Blyfria perovskiter för optoelektronik och spinntronik 2020-08-13 2020-08-13 Tidsbegränsad anställning IFM-2020-00344 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Doktorand
Doktorand i tillämpad fysik, fokus på organisk bioelektronik 2020-07-06 2020-07-06 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-02145 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Doktorand
Anställning som universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande vid IBL (minst en) 2020-09-20 2020-09-20 Tillsvidareanställning LiU-2020-01708 Linköping & Norrköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Lärare och Forskare
Anställning som universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande vid IBL (minst en) 2020-09-20 2020-09-20 Tillsvidareanställning LiU-2020-01709 Linköping & Norrköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Lärare och Forskare
Förste forskningsingenjör i datormodellering och simulering av organiska polymerer och cellulosa/polymer komposit komponenter. 2020-07-03 2020-07-03 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-02299 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk och Administrativ personal
Koordinator till Grants Office 2020-07-06 2020-07-06 Tillsvidareanställning LiU-2020-02269 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
Doktorand i statistik eller datalogi 2020-07-02 2020-07-02 Tidsbegränsad anställning IDA-2020-00149 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Doktorand
Doktorand i Hållbara system med inriktning mot miljömanagement och miljöteknik 2020-08-03 2020-08-03 Tidsbegränsad anställning IEI-2020-00356 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot allmänmedicin, akutsjukvård, geriatrik inklusive hemsjukvård 2020-08-12 2020-08-12 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-01564 Kalmar HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Lärare och Forskare
Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot allmänmedicin, akutsjukvård samt geriatrik inklusive hemsjukvård 2020-08-12 2020-08-12 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-01565 Kalmar HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Lärare och Forskare
Adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot primärvård, akutsjukvård samt geriatrik inklusive hemsjukvård 2020-08-12 2020-08-12 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-01566 Jönköping HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Lärare och Forskare
Adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot primärvård, akutsjukvård samt geriatrik inklusive hemsjukvård 2020-08-12 2020-08-12 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-01567 Norrköping HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Lärare och Forskare
Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot allmänmedicin 2020-08-12 2020-08-12 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-01569 Norrköping HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Lärare och Forskare
Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot primärvård, akutsjukvård samt geriatrik inklusive hemsjukvård 2020-08-12 2020-08-12 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-01568 Norrköping HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Lärare och Forskare
Laborationsassistenter vid Institutionen för datavetenskap 2020-08-21 2020-08-21 Extrajobb IDA-2020-00140 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Student
Amanuenser inom Maskinkonstruktion samt Fluida och mekatroniska system 2020-09-07 2020-09-07 Extrajobb IEI-2020-00359 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Student
Amanuenser inom Mekanisk värmeteori och strömningslära vid IEI 2020-08-28 2020-08-28 Extrajobb IEI-2020-00354 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Student
Amanuenser till industriell produktion vid IEI 2020-08-03 2020-08-03 Extrajobb IEI-2020-00349 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Student
Doktorand i Beteendegenetik 2020-08-21 2020-08-21 Tidsbegränsad anställning IFM-2020-00178 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Doktorand
Postdoktor i Halvledar- och komponentmaterial 2020-08-30 2020-08-30 Tidsbegränsad anställning IFM-2020-00363 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Lärare och Forskare
Anställning som professor i mjukvaruteknik för komplexa mjukvarusystem vid IDA 2020-08-17 2020-08-17 Tillsvidareanställning LiU-2020-00741 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Lärare och Forskare
Doktorand (licentiat) i Marknadsföring 2020-08-03 2020-08-03 Tidsbegränsad anställning IEI-2020-00292 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Doktorand i Industriell marknadsföring med inriktning mot hållbara affärsmodeller 2020-08-03 2020-08-03 Tidsbegränsad anställning IEI-2020-00334 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Postdoktor i Halvledar- och komponentmaterial 2020-08-19 2020-08-19 Tidsbegränsad anställning IFM-2020-00347 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Lärare och Forskare
Doktorand i Hållbara system med inriktning mot miljömanagement och miljöteknik 2020-07-31 2020-07-31 Tidsbegränsad anställning IEI-2020-00268 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Universitetslektor i informatik 2020-08-31 2020-08-31 Tillsvidareanställning LiU-2020-01226 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare och Forskare
Doktorand i företagsekonomi 2020-08-03 2020-08-03 Tidsbegränsad anställning IEI-2020-00269 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand