Anställningar Sista ansökningsdag Anställningsform Ref. Ort Institution Välj yrkesområde här
Lokalvårdare 2020-02-13 2020-02-13 Tillsvidareanställning LiU-2020-00421 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
Ekonom/ekonomisamordnare till expansiv forskarmiljö 2020-02-13 2020-02-13 Tillsvidareanställning LiU-2020-00288 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk och Administrativ personal
Universitetslektor i historia 2020-03-02 2020-03-02 Tillsvidareanställning LiU-2019-03511 Linköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Lärare och Forskare
Universitetslektor i företagsekonomi - tillfälligt uppdrag 2020-01-31 2020-01-31 Tidsbegränsad anställning IEI-2020-00026 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare och Forskare
Amanuenser till avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling 2020-04-30 2020-04-30 Extrajobb IEI-2020-00018 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Student
Universitetsadjunkt i tema Barn 2020-01-31 2020-01-31 Tidsbegränsad anställning TEMA-2020-00002 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare och Forskare
IAM-specialist 2020-02-03 2020-02-03 Tillsvidareanställning LiU-2019-04426 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
Windows-systemadministratör 2020-02-03 2020-02-03 Tillsvidareanställning LiU-2019-04427 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
Utrese- och avtalshandläggare internationalisering 2020-02-12 2020-02-12 Tillsvidareanställning LiU-2020-00225 Linköping TFK - Tekniska fakultetskansliet Teknisk och Administrativ personal
Studentmedarbetare 2020-02-05 2020-02-05 Extrajobb LiU-2020-00226 Linköping TFK - Tekniska fakultetskansliet Teknisk och Administrativ personal
Bibliotekarie 2020-01-31 2020-01-31 Tillsvidareanställning UB-2019-00131 Norrköping UB - Universitetsbiblioteket Teknisk och Administrativ personal
Doktorand i Tillämpad Fysik, med inriktning mot Organisk Fotonik och Nanooptik 2020-02-07 2020-02-07 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-00138 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Doktorand
Postdok i artificiell intelligens 2020-02-03 2020-02-03 Tidsbegränsad anställning IDA-2019-00209 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Lärare och Forskare
Forskningsingenjör i experimentell psykiatri 2020-02-05 2020-02-05 Tillsvidareanställning BKV-2020-00076 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Teknisk och Administrativ personal
Professor i infektionsmedicin förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Region Östergötland 2020-02-19 2020-02-19 Tillsvidareanställning LiU-2019-03683 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Lärare och Forskare
Professor i cellbiologi med inriktning mot experimentell ortopedi 2020-02-19 2020-02-19 Tillsvidareanställning LiU-2019-03680 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Lärare och Forskare
Amanuenser inom datorseende 2020-02-04 2020-02-04 Extrajobb LiU-2020-00103 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Student
Postdoktor i tema Miljöförändring med inriktning mot miljöhumaniora 2020-02-12 2020-02-12 Tidsbegränsad anställning TEMA-2019-00226 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare och Forskare
Administratör, 75%, vikariat 2020-02-05 2020-02-05 Tidsbegränsad anställning MAI-2020-00006 Linköping MAI - Matematiska institutionen Teknisk och Administrativ personal
Amanuenser till Avdelningen för projekt innovationer och entreprenörskap 2020-02-03 2020-02-03 Extrajobb IEI-2020-00009 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Student
Anställning som universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (minst en) 2020-02-18 2020-02-18 Tillsvidareanställning LiU-2019-04005 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Lärare och Forskare
Anställning som universitetslektor i psykologi vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (minst en) 2020-02-18 2020-02-18 Tillsvidareanställning LiU-2019-04007 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Lärare och Forskare
Anställning som universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (minst en) 2020-02-18 2020-02-18 Tillsvidareanställning LiU-2019-04004 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Lärare och Forskare
Tentamensvakt - timarvode 2020-02-03 2020-02-03 Extrajobb LiU-2019-04375 Norrköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
HR-samordnare, vikariat 2020-02-03 2020-02-03 Tidsbegränsad anställning IEI-2020-00013 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Teknisk och Administrativ personal
Tentamensvakt - timarvode 2020-02-03 2020-02-03 Extrajobb LiU-2019-04376 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
Amanuenser till laborationer inom analog/digital systemkonstruktion 2020-01-29 2020-01-29 Extrajobb LiU-2020-00083 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Student
Förste forskningsingenjör i Mjuka Töjbara Elektroder 2020-02-03 2020-02-03 Tidsbegränsad anställning LiU-2020-00093 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk och Administrativ personal
4 -5 Studentvärdar till Linköping University Summer Academy 2020-02-13 2020-02-13 Extrajobb LiU-2019-04151 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
LiU-student som Teamledare för studentvärdarna till Linköping University Summer Academy 2020 2020-02-24 2020-02-24 Extrajobb LiU-2019-04150 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
Adjungerad universitetslektor i Fluida och mekatroniska system med inriktning mot flygteknik och flygprov 2020-01-30 2020-01-30 Tidsbegränsad anställning LiU-2019-04366 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare och Forskare
Universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning mot redovisning 2020-01-30 2020-01-30 Tidsbegränsad anställning IEI-2019-00802 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare och Forskare
Systemutvecklare 2020-02-03 2020-02-03 Tillsvidareanställning LiU-2019-04423 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
Universitetsadjunkt i medicinsk mikrobiologi 2020-01-23 2020-01-23 Tidsbegränsad anställning BKV-2020-00001 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Lärare och Forskare
Biträdande universitetslektor i Datalogi 2020-01-31 2020-01-31 Tidsbegränsad anställning LiU-2019-04063 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Lärare och Forskare
Biträdande universitetslektor i Konstruktionsmaterial 2020-01-31 2020-01-31 Tidsbegränsad anställning LiU-2019-04129 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare och Forskare
Ekonomiadministratör 2020-01-27 2020-01-27 Tillsvidareanställning LiU-2019-04421 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
IT-säkerhetsexpert 2020-01-24 2020-01-24 Tillsvidareanställning LiU-2019-04439 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
Anställning som professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barn i utbildning 2020-02-16 2020-02-16 Tillsvidareanställning LiU-2019-03688 Linköping & Norrköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Lärare och Forskare
Postdoktor i pedagogiskt arbete med inriktning mot multimodalt samspel i förskolan 2020-02-03 2020-02-03 Tidsbegränsad anställning LiU-2019-04385 Linköping & Norrköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Lärare och Forskare
Programmerare för utvecklingsarbete inom tillämpad Artificiell Intelligens (AI) 2020-01-31 2020-01-31 Tidsbegränsad anställning IDA-2019-00258 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Teknisk och Administrativ personal
Professor i tema Teknik och social förändring 2020-03-02 2020-03-02 Tillsvidareanställning LiU-2019-03148 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare och Forskare
Doktorand i datalogi (inom Analytics och tillämpad AI) 2020-01-31 2020-01-31 Tidsbegränsad anställning IDA-2019-00259 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Doktorand
Postdoktor i tema Miljöförändring med inriktning mot klimatpolitik och negativa koldioxidutsläpp 2020-02-05 2020-02-05 Tidsbegränsad anställning TEMA-2019-00188 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare och Forskare
Amanuenser till avdelningarna Maskinkonstruktion samt Fluida och mekatroniska system 2020-01-27 2020-01-27 Extrajobb IEI-2019-00776 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Student
Doktorand i tema Genus, 1-3 anställningar 2020-01-30 2020-01-30 Tidsbegränsad anställning TEMA-2019-00171 Linköping TEMA - Institutionen för tema Doktorand
Två doktorander i management av komplexa intelligenta system inom forskarskolan WASP HS 2020-01-30 2020-01-30 Tidsbegränsad anställning IEI-2019-00748 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Postdoktor i Konstruktionsmaterial 2020-01-24 2020-01-24 Tidsbegränsad anställning IEI-2019-00757 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare och Forskare
Doktorand i Kommunikationssystem 2020-01-31 2020-01-31 Tidsbegränsad anställning LiU-2019-02323 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Doktorand