Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Doktorand (licentiat) i teoretisk fysik och beräkningsfysik
med placering på avdelningen teoretisk fysik vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM

Arbetsuppgifter
Vi bedriver forskning inom teoretisk fysik och beräkningsfysik med inriktning mot materialdesign och materialinformatik. Forskningen syftar till ökad teoretisk förståelse för material och har tillämpningar inom utveckling av nya material t.ex. för energiutvinning, -konvertering och -lagring. Arbetet spänner över områden såsom matematisk fysik, kvantmekanik, numeriska metoder, programmering och informatik och AI-metoder tillämpade inom materialområdet.
Aktuella forskningsprojekt inkluderar utveckling av teoretiska metoder för datorberäkningar av materialegenskaper, utförande av högprestandaberäkningar på superdatorer för utveckling av nya material, arbete med mjukvara för att automatisera datorberäkningar, analysera resultat och lagra och hantera resultaten i storskaliga databaser och tillämpning av informatik och maskininlärning/AI-baserade metoder på data som beskriver material.

Arbetet som doktorand innebär självständigt arbete och nära samarbete med andra forskare och doktorander vid avdelningen. Du kommer att ta del i våra gemensamma seminarier och andra gruppaktiviteter.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan licentiatexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet
Du ska ha en relativt nyligen avlagd civilingenjörsexamen, eller motsvarande examen på avancerad nivå med fullgjorda kursfordringar om minst 240 ECTS, varav minst 60 ECTS på avancerad nivå, eller motsvarande. Examen ska vara i fysik med en inriktning med kurser inom teoretisk fysik och/eller materialfysik med goda betyg. Ett betygsutdrag ska bifogas ansökan.

Tjänsten är inte avsedd för de med avsevärt längre erfarenhet, t.ex. med en befintlig doktorsexamen. Kurser, examensarbeten, projektarbeten eller annan dokumenterad erfarenhet som i ansökan påvisas av datorberäkningar och teoretiska arbeten inom fysik, maskininlärning, och arbete med matematiska härledningar och fysikaliska modeller är meriterande. Kunskaper inom termodynamik, statistisk mekanik, fasdiagram, kristallografi och gruppteori är också meriterande. 

Du ska ha erfarenhet av programmering i programmeringsspråket Python och programmering i andra språk är meriterande. Ansökan ska inkludera en beskrivning av nivån av programmeringserfarenhet i allmänhet, och specifikt i Python, med konkreta exempel på mjukvara som sökande skrivit eller bidragit till. Bidrag till publikt tillgänglig programkod (t.ex. i projekt med öppen källkod) är meriterande, och om möjligt ska länkar till sådana bidrag inkluderas i ansökan.

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Förordnandetid
Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Vid studier som avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 december 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Rickard Armiento

Universitetslektor

+46 13 28 12 49

rickard.armiento@liu.se