Postdoktor i modern historia med inriktning mot kultur och beredskap

Linköping

Referensnummer IKOS-2024-00181

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vi söker nu minst en postdoktor i modern historia med inriktning mot kultur och beredskap

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i en miljö med flera nystartade forskningsprojekt på teman som rör kulturella perspektiv på beredskap, krig och säkerhet, samt mediala och vardagliga föreställningar om hot och trygghet. I miljön finns modernhistorisk forskning som är en del av ett större nationellt forskningsprogram om apokalyptiska föreställningar, finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Här finns också ett nystartat projekt om varningsljud och medborgarinformation med historiska, medievetenskapliga och kulturvetenskapliga ingångar, finansierat av Vetenskapsrådet. Vi ser gärna att den forskning du bedriver på ett spännande sätt anknyter till eller vidgar något av dessa teman och att du med din egen forskningslinje stärker och berikar miljön och existerande forskning. Du kommer att arbeta i team med professor Marie Cronqvist och hennes forskargrupp. En forskningsplan där du redogör för din tänkta forskning ska biläggas ansökan. Forskningsplanen ska omfatta max fem sidor inklusive referenser och innehålla forskningens syfte och frågeställning, en litteraturöversikt samt en beskrivning av planerad empiri samt teoretiska och metodologiska överväganden.

Din arbetsuppgift som postdoktor är i huvudsak att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Anställningen förutsätter en regelbunden fysisk närvaro på arbetsplatsen och ett aktivt deltagande i gemensamma seminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter. Viss forskningsadministration såsom arrangemang av konferenser, symposier eller workshoppar kan också ingå.

 

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker dig som har doktorsexamen i historia eller annat humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Dokumenterad erfarenhet av arbete med historiska perspektiv eller kulturarvsfrågor med fokus på 1900-talet är ett krav för anställningen. Kunskaper i och erfarenhet av forskning som berört kulturella dimensioner av beredskap och säkerhet i ett historiskt perspektiv är meriterande. Anställningen förutsätter mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska.

Det är viktigt att du har en positiv attityd och att du kombinerar en självständig kreativitet och ett driv i forskningen med en vilja och förmåga till samarbete i olika former

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på Avdelningen för Historia, Konstvetenskap och Religionsvetenskap (HKR) vid Institutionen för Kultur och Samhälle (IKOS) med placering på Campus Valla i Linköping. Avdelningen omfattar cirka 30 medarbetare och hyser den tvärvetenskapliga forskningsmiljön i Historiska Studier som också driver ett eget högre seminarium. Den historievetenskapliga miljön vid HKR har just nu en gynnsam situation mot bakgrund av en större donation och står inför flera satsningar och en expanderande verksamhet, där du får möjlighet att ingå och vara med och forma miljön. Vi ser fram emot att välkomna dig!

Länkar:

Avdelningen för historia, konstvetenskap och religionsvetenskap. (Länk)

Forskningsprogrammet ”At the end of the world: A transdisciplinary approach to the apocalyptic imaginary in the past and present”. (Länk)

Forskningsprojektet “Soundscapes of warning: The past, present and futures of ‘Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)” (Länk)

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

 

Lön och förmåner

Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 1 augusti 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Marie Cronqvist

Professor, forskningsledare

+46 13 28 68 49

marie.cronqvist@liu.se

Kjell O Lejon

Professor och avdelningschef

+4613285667

kjell.o.lejon@liu.se

Petra Winsa

HR-partner

013-282437

petra.winsa@liu.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I011/853/main?site=6&validator=c5f766a55eafbb016232008485a24b49&lang=SE&rmpage=job&rmjob=24366&rmlang=SE