Lediga jobb

Här hittar du alla lediga anställningar vid Linköpings universitet. Under Hjälp för sökande finns praktisk information som är bra att ta del av inför din ansökan. Du kan enkelt prenumerera på lediga anställningar genom att klicka på knappen Prenumerera och registrera din e-postadress.

Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Anställningar Sista ans.dag Anställningsform Diarienummer Ort Institution Välj yrkesområde här
Doktorand i Fluida och mekatroniska system Sista ans.dag:2024-08-15 2024-08-15 Tidsbegränsad anställning IEI-2024-00450 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Forskningsassistent i Fluida och mekatroniska system Sista ans.dag:2024-08-08 2024-08-08 Tidsbegränsad anställning IEI-2024-00451 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Samordnare till Swedish Excellence Centre for Computational Social Science Sista ans.dag:2024-08-04 2024-08-04 Tillsvidareanställning IEI-2024-00431 Norrköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Teknisk och Administrativ personal
Biträdande universitetslektor i biomedicinsk teknik Sista ans.dag:2024-08-06 2024-08-06 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03260 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Lärare och Forskare
Amanuens inom programmering, grundkurs Sista ans.dag:2024-07-25 2024-07-25 Extrajobb LiU-2024-03428 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Student
Ekonom och/eller controller till Medicinska fakultetens kansli Sista ans.dag:2024-08-26 2024-08-26 Tillsvidareanställning LiU-2024-03468 Linköping MEDFAK - Medicinska fakulteten Teknisk och Administrativ personal
Kommunikatör Sista ans.dag:2024-08-02 2024-08-02 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03453 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
Doktorand inom Socialt arbete Sista ans.dag:2024-08-31 2024-08-31 Tidsbegränsad anställning IKOS-2024-00240 Norrköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Doktorand
Controller Sista ans.dag:2024-08-13 2024-08-13 Tillsvidareanställning IDA-2024-00208 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Teknisk och Administrativ personal
Postdoktor i töjbar laserinducerad grafen för hållbara energikomponenter Sista ans.dag:2024-08-30 2024-08-30 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03314 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Lärare och Forskare
Doktorand inom kvantitativ logistik med inriktning mot elflyg Sista ans.dag:2024-09-15 2024-09-15 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03450 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Doktorand
Doktorand i Optimeringslära Sista ans.dag:2024-08-22 2024-08-22 Tidsbegränsad anställning MAI-2024-00079 Linköping MAI - Matematiska institutionen Doktorand
Universitetslektor i Samhälls- och kulturanalys, vikariat Sista ans.dag:2024-08-01 2024-08-01 Tidsbegränsad anställning IKOS-2024-00244 Norrköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Lärare och Forskare
Doktorand i Etnicitet och migration Sista ans.dag:2024-08-01 2024-08-01 Tidsbegränsad anställning IKOS-2024-00241 Norrköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Doktorand
Postdoktor till Laboratoriet för Molekylära Material Sista ans.dag:2024-08-05 2024-08-05 Tidsbegränsad anställning IFM-2024-00395 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Lärare och Forskare
Postdoktor inom materialvetenskap Sista ans.dag:2024-08-19 2024-08-19 Tidsbegränsad anställning IFM-2024-00383 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Lärare och Forskare
Doktorand i avancerade kompositmaterial Sista ans.dag:2024-08-21 2024-08-21 Tidsbegränsad anställning IEI-2024-00432 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Postdoktor i kommunikationssystem Sista ans.dag:2024-08-11 2024-08-11 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03405 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Lärare och Forskare
Amanuenser inom industriell organisation Sista ans.dag:2024-08-02 2024-08-02 Extrajobb IEI-2024-00441 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Student
Doktorand inom strukturbiologi Sista ans.dag:2024-07-31 2024-07-31 Tidsbegränsad anställning IFM-2024-00363 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Doktorand
Forskningsassistent Sista ans.dag:2024-07-26 2024-07-26 Tidsbegränsad anställning BKV-2024-00600 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Teknisk och Administrativ personal
Postdoktor inom psykiatri Sista ans.dag:2024-08-19 2024-08-19 Tidsbegränsad anställning BKV-2024-00609 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Lärare och Forskare
Biträdande universitetslektor i Datalogi Sista ans.dag:2024-08-25 2024-08-25 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03275 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Lärare och Forskare
Doktorand inom datorgrafik med inriktning mot maskininlärning Sista ans.dag:2024-08-12 2024-08-12 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03382 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Doktorand
Doktorand i fordonssystem, inom SEDDIT Sista ans.dag:2024-07-22 2024-07-22 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-02994 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Doktorand
Forskningsingenjör till projekt inom neuroteknik Sista ans.dag:2024-08-07 2024-08-07 Tidsbegränsad anställning IMT-2024-00066 Linköping IMT - Institutionen för medicinsk teknik Teknisk och Administrativ personal
Ekonom till Sveriges största forskningsprogram, WASP Sista ans.dag:2024-08-15 2024-08-15 Tillsvidareanställning LiU-2024-03401 Linköping & Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk och Administrativ personal
Doktorand inom infrainformatik med inriktning mot digital tvilling för fordon Sista ans.dag:2024-08-12 2024-08-12 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03394 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Doktorand
Universitetslektor i Mekanisk värmeteori och strömningslära Sista ans.dag:2024-08-20 2024-08-20 Tillsvidareanställning LiU-2024-01943 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare och Forskare
Universitetslektor i Kvalitetsutveckling Sista ans.dag:2024-08-27 2024-08-27 Tillsvidareanställning LiU-2024-03220 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare och Forskare
Amanuens till Institutionen för datavetenskap (avd HCS) Sista ans.dag:2024-08-08 2024-08-08 Extrajobb IDA-2024-00201 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Student
Två doktorander inom Materialteknik Sista ans.dag:2024-08-21 2024-08-21 Tidsbegränsad anställning IEI-2024-00437 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Doktorand i kommunikationssystem Sista ans.dag:2024-08-11 2024-08-11 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03279 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Doktorand
Anställning som förste forskningsingenjör inom beroendemedicin vid BKV Sista ans.dag:2024-08-12 2024-08-12 Tidsbegränsad anställning BKV-2024-00595 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Teknisk och Administrativ personal
Biträdande universitetslektor i Materialvetenskap med inriktning mot oorganiska funktionella material för konvertering och infångning Sista ans.dag:2024-09-02 2024-09-02 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03178 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Lärare och Forskare
Kommunikationsdirektör Sista ans.dag:2024-09-09 2024-09-09 Tillsvidareanställning LiU-2024-03338 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
Doktorand inom medicinsk teknik – brottsbekämpning med metabolomik Sista ans.dag:2024-08-12 2024-08-12 Tidsbegränsad anställning IMT-2024-00065 Linköping IMT - Institutionen för medicinsk teknik Doktorand
Amanuenser till Avdelningen för Kommunikationssystem Sista ans.dag:2024-08-11 2024-08-11 Extrajobb LiU-2024-03278 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Student
Studentmedhjälpare för hantering av tillgodoräknanden Sista ans.dag:2024-08-20 2024-08-20 Extrajobb LiU-2024-03315 Linköping TFK - Tekniska fakultetskansliet Student
Universitetsadjunkt i Kultur och mediegestaltning med inriktning mot rumslig gestaltning Sista ans.dag:2024-08-31 2024-08-31 Tillsvidareanställning LiU-2024-02704 Linköping & Norrköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Lärare och Forskare
Institutionen för systemteknik söker nu 1–2 timanställda tekniker Sista ans.dag:2024-08-18 2024-08-18 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03347 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Teknisk och Administrativ personal
Amanuens till avdelningen för Produktrealisering Sista ans.dag:2024-08-12 2024-08-12 Extrajobb IEI-2024-00430 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Student
Universitetslektor i Socialt arbete med inriktning mot välfärdsrätt Sista ans.dag:2024-09-15 2024-09-15 Tillsvidareanställning LiU-2024-02833 Norrköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Lärare och Forskare
Administratör, vikariat Sista ans.dag:2024-08-07 2024-08-07 Tidsbegränsad anställning IEI-2024-00410 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Teknisk och Administrativ personal
Postdoktor i pedagogik Sista ans.dag:2024-08-23 2024-08-23 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03289 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Lärare och Forskare
Doktorand inom bygglogistik Sista ans.dag:2024-08-14 2024-08-14 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03117 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Doktorand
Koordinator med enhetschefsuppdrag Sista ans.dag:2024-08-14 2024-08-14 Tillsvidareanställning IEI-2024-00409 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Teknisk och Administrativ personal
Doktorand i tillämpad fysik med inriktning Växtbioelektronik Sista ans.dag:2024-07-31 2024-07-31 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03165 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Doktorand
Postdoktor inom Växtbioelektronik Sista ans.dag:2024-07-31 2024-07-31 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03166 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Lärare och Forskare
Amanuenser i reglerteknik Sista ans.dag:2024-08-07 2024-08-07 Extrajobb LiU-2024-03198 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Student
Universitetslektor i Religionsvetenskap med inriktning mot kristendomshistoriska studier Sista ans.dag:2024-09-01 2024-09-01 Tillsvidareanställning LiU-2023-03293 Linköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Lärare och Forskare
Amanuens för arbete som timarvoderad mentor i matematik Sista ans.dag:2024-08-15 2024-08-15 Extrajobb MAI-2024-00076 Linköping MAI - Matematiska institutionen Student
Postdoktor i hälso- och sjukvårdens prioriteringar Sista ans.dag:2024-09-30 2024-09-30 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03071 Linköping HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Lärare och Forskare
Doktorand i pedagogik Sista ans.dag:2024-09-02 2024-09-02 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03094 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Doktorand
Institutionen för systemteknik på LiU söker en engagerad och tekniskt lagd forskningsingenjör Sista ans.dag:2024-08-18 2024-08-18 Tillsvidareanställning LiU-2024-03059 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Teknisk och Administrativ personal
Universitetslektor i internmedicin, inriktning endokrinologi och diabetologi Sista ans.dag:2024-07-23 2024-07-23 Tillsvidareanställning LiU-2024-01710 Linköping & Norrköping HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Lärare och Forskare
Amanuenser till undervisningsuppdrag som handledare och lektionsledare vid MAI hösten 2024 Sista ans.dag:2024-08-15 2024-08-15 Tidsbegränsad anställning MAI-2024-00071 Linköping MAI - Matematiska institutionen Student
Internationella studentambassadörer Sista ans.dag:2024-08-30 2024-08-30 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-02958 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Student
Amanuenser till avdelningen Produktrealisering Sista ans.dag:2024-08-12 2024-08-12 Extrajobb IEI-2024-00378 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Student
Doktorander i Statsvetenskap och Informationssystem till forskningsprogrammet Resilienta institutioner i en digital era Sista ans.dag:2024-09-16 2024-09-16 Tidsbegränsad anställning IEI-2024-00341 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Doktorand i Miljövetenskap vid tema Miljöförändring Sista ans.dag:2024-08-20 2024-08-20 Tidsbegränsad anställning TEMA-2024-00181 Linköping TEMA - Institutionen för tema Doktorand
Doktorand inom Datalogi Sista ans.dag:2024-08-30 2024-08-30 Tidsbegränsad anställning IDA-2024-00181 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Doktorand
Amanuens till forskningsprojekt inom datateknik Sista ans.dag:2024-08-06 2024-08-06 Tidsbegränsad anställning IDA-2024-00166 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Student
Biträdande universitetslektor i Kultur och samhälle vid Institutionen för kultur och samhälle Sista ans.dag:2024-08-31 2024-08-31 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-02064 Linköping & Norrköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Lärare och Forskare
Professor i Medier och kultur vid Institutionen för kultur och samhälle Sista ans.dag:2024-09-30 2024-09-30 Tillsvidareanställning LiU-2024-02062 Linköping & Norrköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Lärare och Forskare
Doktorand i Datalogi inom forskarskolan WASP Sista ans.dag:2024-08-30 2024-08-30 Tidsbegränsad anställning IDA-2024-00145 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Doktorand
Universitetslektor i pedagogik Sista ans.dag:2024-08-31 2024-08-31 Tillsvidareanställning LiU-2024-02387 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Lärare och Forskare
Postdoktor i modern historia med inriktning mot kultur och beredskap Sista ans.dag:2024-08-01 2024-08-01 Tidsbegränsad anställning IKOS-2024-00181 Linköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Lärare och Forskare
Postdoktor inom organisk bioelektronik Sista ans.dag:2024-08-14 2024-08-14 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-02561 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Lärare och Forskare
Amanuenser för uppdrag inom Byggingenjörsprogrammet Sista ans.dag:2024-08-15 2024-08-15 Extrajobb LiU-2024-02475 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Student