Adjunkt i teckenspråk (tidsbegränsad anställning)

Stockholm

Ref.nr SU FV-1992-22

vid Institutionen för lingvistik. Sista ansökningsdag: 2022-05-31.

Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet bedriver forskning och erbjuder utbildning inom ett flertal delområden, som allmän språkvetenskap, datalingvistik, fonetik, barnspråksutveckling, teckenspråk och hörselskadades flerspråkighet. Vid Institutionen för lingvistik studeras människans språkliga kommunikation i sin helhet. 

Ämne
Forskning om teckenspråk bedrivs vid Institutionen för lingvistik sedan 1972. Inom ämnet studeras två överlappande områden: det svenska teckenspråket, som är ett språk jämställt med Sveriges minoritetsspråk, samt tecknat språk som fenomen inom språkvetenskaplig forskning. Teckenspråksforskningen vid institutionen fokuserar bland annat korpusar för svenskt teckenspråk, barns teckenspråk och teckenspråk ur såväl tvåspråkighets- som didaktiskt perspektiv. Se mer på www.ling.su.se/teckenspråk.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning på färdighetskurser i svenskt teckenspråk, bland annat inom kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning, med särskilt fokus på andraspråksinlärning av ett språk inom en annan modalitet (M2L2).

Behörighetskrav
Behörig att anställas som vikarierande adjunkt i teckenspråk är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt kandidatexamen i teckenspråk eller har läst kurser i teckenspråkslingvistik omfattande lägst 60 hp. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen läggs särskild vikt vid dokumenterad pedagogisk skicklighet i teckenspråk. Även vetenskaplig skicklighet genom examina inom teckenspråkslingvistik är meriterande liksom förmåga att knyta undervisningen till aktuell forskning. Sökande bör ha erfarenhet av undervisning vid högskola, men kan också ha sådan erfarenhet från t ex folkhögskola eller grund- och gymnasieskola. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den pedagogiska som den vetenskapliga verksamheten. Därtill beaktas väl dokumenterad god samarbetsförmåga, administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad på sex månader, från 2022-08-01 till 2023-01-31 med möjlighet till förlängning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreståndare Ingela Holmström, ingela.holmstrom@ling.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Administrativ chef Elin Allzén, elin.allzen@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Sista ansökningsdag: 2022-05-31


Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18102&rmlang=SE