Jobb Institution/motsvarande Sista ansökningsdag Organisation Yrkeskategori
Internationell handläggare (tidsbegränsad anställning) Studentavdelningen 2021-04-29 2021-04-29 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Administratör (tidsbegränsad anställning) Specialpedagogiska institutionen 2021-04-30 2021-04-30 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Projektassistent för installation av ett polarisationskompensationssystem (tidsbegränsad anställning) Fysikum 2021-05-16 2021-05-16 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i statistik (tidsbegränsad anställning) Statistiska institutionen 2021-05-14 2021-05-14 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Adjunkt i statistik (tidsbegränsad anställning) Statistiska institutionen 2021-05-14 2021-05-14 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Redaktör Stockholms universitetsbibliotek 2021-05-14 2021-05-14 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i statistik Statistiska institutionen 2021-05-31 2021-05-31 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i pedagogik Institutionen för pedagogik och didaktik 2021-06-07 2021-06-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i pedagogik (tidsbegränsad anställning) Institutionen för pedagogik och didaktik 2021-05-07 2021-05-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Forskare i neurokemi Institutionen för biokemi och biofysik 2021-05-07 2021-05-07 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i miljökemi med fokus på användning av passiva provtagare för riskbedömningar av förorenade sediment Institutionen för miljövetenskap 2021-05-28 2021-05-28 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Utbildningshandläggare Specialpedagogiska institutionen 2021-04-29 2021-04-29 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Chef till Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen 2021-05-11 2021-05-11 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Forskare inom biokemi och biofysik Institutionen för biokemi och biofysik 2021-05-02 2021-05-02 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Utbildningsadministratör (tidsbegränsad anställning) Institutionen för språkdidaktik 2021-04-30 2021-04-30 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Administratör Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 2021-05-11 2021-05-11 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i padlock-probe baserad in situ analys Institutionen för biokemi och biofysik 2021-05-02 2021-05-02 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsbiträde inom flugsnapparprojektet (tidsbegränsad anställning) Zoologiska institutionen 2021-05-10 2021-05-10 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Stockholms Resilienscentrum 2021-05-05 2021-05-05 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjunkt i de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, inriktning religionsdidaktik (tidsbegränsad anställning) Inst för de hum och samhällsvet ämnenas didaktik 2021-04-30 2021-04-30 Humanistiska fakulteten Lärare
Postdoktor i människocentrerad cybersäkerhet Institutionen för data- och systemvetenskap 2021-04-30 2021-04-30 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i Människa-data Interaktion med inriktning mot samhällets artefaktekologier Institutionen för data- och systemvetenskap 2021-04-30 2021-04-30 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i företagsekonomi inriktning management- och organisationsstudier (1-6 tidsbegränsade anställningar) Företagsekonomiska institutionen 2021-05-07 2021-05-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Postdoktor inom exoplaneter Institutionen för astronomi 2021-05-31 2021-05-31 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetsdirektör Rektors kansli 2021-05-10 2021-05-10 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Amanuens i psykologi Psykologiska institutionen 2021-05-05 2021-05-05 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Studieadministratör i nederländska och tyska (tidsbegränsad anställning) Inst f slav & balt spr, finska, nederländska & tys 2021-05-11 2021-05-11 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Sociologiska institutionen 2021-05-03 2021-05-03 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsbiträde inom ett fjärilsprojekt (tidsbegränsad anställning) Zoologiska institutionen 2021-04-30 2021-04-30 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor inom bioinformatik Institutionen för biokemi och biofysik 2021-05-31 2021-05-31 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare i kryo-elektronmikroskopi på ligandstyrda jonkanaler Institutionen för biokemi och biofysik 2021-04-30 2021-04-30 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Adjunkter i svenska som andraspråk för internationella studenter och utländska akademiker (3-5 tidsbegränsade anställningar) Institutionen för svenska och flerspråkighet 2021-04-28 2021-04-28 Humanistiska fakulteten Lärare
Kurator till Studenthälsan i Stockholm Studentavdelningen 2021-05-02 2021-05-02 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Psykolog till Studenthälsan i Stockholm Studentavdelningen 2021-05-07 2021-05-07 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Sjuksköterska till Studenthälsan i Stockholm Studentavdelningen 2021-05-07 2021-05-07 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Utbildningsadministratör Engelska institutionen 2021-05-07 2021-05-07 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Amanuens i företagsekonomi, inriktning redovisning Företagsekonomiska institutionen 2021-05-07 2021-05-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Kursassistent i företagsekonomi, inriktning "Operations Management" (tidsbegränsad anställning) Företagsekonomiska institutionen 2021-05-07 2021-05-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetsjurist Rektors kansli 2021-05-10 2021-05-10 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Föreståndare tillika administrativ studierektor Institutionen för material- och miljökemi 2021-05-07 2021-05-07 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor inom instrumentering för radioastronomi i millimeterområdet Fysikum 2021-05-15 2021-05-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i matematikämnets didaktik Inst f matematik- och naturvet.ämnenas didaktik 2021-05-24 2021-05-24 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i matematik Matematiska institutionen 2021-05-23 2021-05-23 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
Adjungerade lärare i retorik inom lärarutbildning (2) Institutionen för svenska och flerspråkighet 2021-04-28 2021-04-28 Humanistiska fakulteten Lärare
Adjungerad lärare i norska och interskandinavisk kommunikation (tidsbegränsad anställning) Institutionen för svenska och flerspråkighet 2021-04-28 2021-04-28 Humanistiska fakulteten Lärare
Forskare i till projekt om arbetsrelaterat våld eller hot om våld Psykologiska institutionen 2021-04-25 2021-04-25 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Lokalförvaltare Fastighetsavdelningen 2021-05-09 2021-05-09 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Utbildningsassistent i data- och systemvetenskap med inriktning informationssystem (tidsbegränsad anställning) Institutionen för data- och systemvetenskap 2021-04-26 2021-04-26 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Utbildningsadministratörer (2) Institutionen för pedagogik och didaktik 2021-04-25 2021-04-25 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Utbildningsadministratör (tidsbegränsad anställning) Institutionen för pedagogik och didaktik 2021-04-25 2021-04-25 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskare i evolutionär genomik Institutionen för ekologi, miljö och botanik 2021-05-10 2021-05-10 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare inom stjärnfysik Institutionen för astronomi 2021-04-23 2021-04-23 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Synteskemist (säsongsanställning) Institutionen för organisk kemi 2021-04-25 2021-04-25 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Exportkontrollhandläggare (tisbegränsad anställning) Fastighetsavdelningen 2021-05-02 2021-05-02 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Gruppchef säkerhet Fastighetsavdelningen 2021-05-02 2021-05-02 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Kursadministratör (tidsbegränsad anställning) Juridiska institutionen 2021-04-25 2021-04-25 Juridiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i "regime shifts" Stockholms Resilienscentrum 2021-05-07 2021-05-07 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Arbetsrättsjurist Personalavdelningen 2021-04-30 2021-04-30 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i diskret sannolikhetsteori Matematiska institutionen 2021-04-30 2021-04-30 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Ackrediteringsansvarig (tidsbegränsad anställning) Företagsekonomiska institutionen 2021-04-29 2021-04-29 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjungerad adjunkt i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskoledidaktik. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 2021-04-29 2021-04-29 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Postdoktor inom evolution och genomik hos jäst Zoologiska institutionen 2021-04-30 2021-04-30 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Provledare och korridorsvakter till högskoleprovet den 8 maj 2021 Studentavdelningen 2021-05-06 2021-05-06 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Adjunkt med inriktning mot förskoledidaktik (tidsbegränsad anställning) Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 2021-04-29 2021-04-29 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Postdoktor i Arktis ocean–is-dynamik med fokus på Nordgrönland Meteorologiska institutionen 2021-04-30 2021-04-30 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Biträdande lektor i teoretisk filosofi med inriktning mot vetenskapsteori Filosofiska institutionen 2021-05-03 2021-05-03 Humanistiska fakulteten Lärare
Universitetslektor i klinisk psykologi (tidsbegränsad anställning) Psykologiska institutionen 2021-05-01 2021-05-01 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i socialt arbete med inriktning psykosocialt behandlingsarbete Institutionen för socialt arbete 2021-04-26 2021-04-26 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i socialt arbete med inriktning förvaltningsrätt Institutionen för socialt arbete 2021-04-26 2021-04-26 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i socialt arbete Institutionen för socialt arbete 2021-04-26 2021-04-26 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Postdoktor i atmosfärkemi Institutionen för miljövetenskap 2021-05-16 2021-05-16 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Programmerare Institutionen för astronomi 2021-04-29 2021-04-29 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsamanuens till Stockholm Centre for Commercial Law Juridiska institutionen 2021-04-30 2021-04-30 Juridiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i toxikologi Institutionen för miljövetenskap 2021-05-16 2021-05-16 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Administrativ chef (tidsbegränsad anställning) Institutionen för språkdidaktik 2021-04-23 2021-04-23 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskare i medicinsk strålningsfysik Fysikum 2021-04-30 2021-04-30 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i medicinsk strålningsfysik Fysikum 2021-04-30 2021-04-30 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Assistent i faunistik (6 tidsbegränsade anställningar) Zoologiska institutionen 2021-04-30 2021-04-30 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i materialkemi Institutionen för material- och miljökemi 2021-04-30 2021-04-30 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i rättsvetenskap med inriktning mot miljörätt/Östersjön Juridiska institutionen 2021-04-30 2021-04-30 Juridiska fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i specialpedagogik Specialpedagogiska institutionen 2021-04-30 2021-04-30 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor