Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Jobb Institution/motsvarande Sista ansökningsdag Organisation Yrkeskategori
Adjungerad lärare i de estetiska ämnenas didaktik, inriktning bild (tidsbegränsad anställning) Institutionen för ämnesdidaktik Sista ansökningsdag:2024-06-09 2024-06-09 Humanistiska fakulteten Lärare
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Institutionen för ekologi, miljö och botanik Sista ansökningsdag:2024-06-11 2024-06-11 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Biblioteksassistent (tidsbegränsad anställning) Stockholms universitetsbibliotek Sista ansökningsdag:2024-06-15 2024-06-15 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent Landpaths (tidsbegränsad anställning) Stockholms Resilienscentrum Sista ansökningsdag:2024-06-09 2024-06-09 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Nationalekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-14 2024-06-14 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Amanuens Institutionen för lingvistik Sista ansökningsdag:2024-06-23 2024-06-23 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Utbildningsledare (tidsbegränsad anställning) Områdeskansliet för humanvetenskap Sista ansökningsdag:2024-06-14 2024-06-14 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Utbildningsadministratör (tidsbegränsad anställning) Institutionen för ämnesdidaktik Sista ansökningsdag:2024-06-04 2024-06-04 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Utbildningsassistent (tidsbegränsad anställning) Institutionen för data- och systemvetenskap Sista ansökningsdag:2024-06-10 2024-06-10 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i socialantropologi (tidsbegränsad anställning) Socialantropologiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-07 2024-06-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning redovisning Företagsekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-08-15 2024-08-15 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning finansiering Företagsekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-08-15 2024-08-15 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Adjunkt i finska (tidsbegränsad anställning) Inst f slav & balt spr, finska, nederländska & tys Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03 Humanistiska fakulteten Lärare
Biträdande lektor i data- och systemvetenskap, inriktning konceptuell modellering Institutionen för data- och systemvetenskap Sista ansökningsdag:2024-06-25 2024-06-25 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Amanuens i företagsekonomi inriktning finansiering Företagsekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-16 2024-06-16 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Professor i Nationalekonomi, inriktning internationell handel Nationalekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-24 2024-06-24 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Biträdande lektor i nationalekonomi, inriktning arbetsmarknadsekonomi Nationalekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-14 2024-06-14 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Postdoktor i statsvetenskap inom ERC-projektet DEMCOOP Statsvetenskapliga institutionen Sista ansökningsdag:2024-09-15 2024-09-15 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Personalhandläggare (tidsbegränsad anställning) Fastighetsavdelningen Sista ansökningsdag:2024-06-07 2024-06-07 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i kriminologi Kriminologiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-24 2024-06-24 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Adjunkt med inriktning på SO ämnena (tidsbegränsad anställning) Institutionen för ämnesdidaktik Sista ansökningsdag:2024-06-01 2024-06-01 Humanistiska fakulteten Lärare
Universitetslektor i portugisiska med litteraturvetenskaplig inriktning Romanska och klassiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-08-01 2024-08-01 Humanistiska fakulteten Lärare
Projektledare (tidsbegränsad anställning) Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2024-06-06 2024-06-06 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Amanuens i psykobiologi och epidemiologi Psykologiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Laboratorietekniker (tidsbegränsad anställning) Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2024-06-21 2024-06-21 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Amanuens i företagsekonomi inriktning management Företagsekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-09 2024-06-09 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Amanuens i företagsekonomi inriktning redovisning Företagsekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-07 2024-06-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i företagsekonomi inriktning redovisning (3 tidsbegränsade anställningar) Företagsekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-07 2024-06-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Ekonomihandläggare Historiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-05-31 2024-05-31 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Kommunikatör (tidsbegränsad anställning) Historiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-04 2024-06-04 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Amanuens vid Stockholm Centre for Commercial Law Juridiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-10 2024-06-10 Juridiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent i biofysik (tidsbegränsad anställning) Institutionen för biokemi och biofysik Sista ansökningsdag:2024-06-02 2024-06-02 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent Reconnect (tidsbegränsad anställning) Stockholms Resilienscentrum Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i specialpedagogik (tidsbegränsad anställning) Specialpedagogiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-12 2024-06-12 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Forskare i alkalisk Ni-elektrod utveckling Institutionen för material- och miljökemi Sista ansökningsdag:2024-06-18 2024-06-18 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Personalhandläggare Institutionen för folkhälsovetenskap Sista ansökningsdag:2024-06-02 2024-06-02 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Nationalekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-09 2024-06-09 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i finska (tidsbegränsad anställning) Inst f slav & balt spr, finska, nederländska & tys Sista ansökningsdag:2024-05-30 2024-05-30 Humanistiska fakulteten Lärare
Administratör med inriktning mot ekonomi Institutionen för folkhälsovetenskap Sista ansökningsdag:2024-06-09 2024-06-09 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjunkt i finska (tidsbegränsad anställning) Inst f slav & balt spr, finska, nederländska & tys Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03 Humanistiska fakulteten Lärare
Adjunkt i finska (tidsbegränsad anställning) Inst f slav & balt spr, finska, nederländska & tys Sista ansökningsdag:2024-05-30 2024-05-30 Humanistiska fakulteten Lärare
Universitetslektor (tidsbegränsad anställning) Institutionen för lingvistik Sista ansökningsdag:2024-06-05 2024-06-05 Humanistiska fakulteten Lärare
Administratör med inriktning mot inköp och dokumenthantering Institutionen för svenska och flerspråkighet Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskare inom funktionell anpassningsgenetik Zoologiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-05-31 2024-05-31 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Studieadministratör Institutionen för kultur och estetik Sista ansökningsdag:2024-06-16 2024-06-16 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Institutet för internationell ekonomi Sista ansökningsdag:2024-06-07 2024-06-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i algebraisk geometri Matematiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-15 2024-06-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i geometrisk analys Matematiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-15 2024-06-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
IT-tekniker med data- och systemansvar Nationalekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-05-31 2024-05-31 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskare i statsvetenskap med inriktning mot politik och genus Statsvetenskapliga institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-16 2024-06-16 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Utbildningsadministratör (tidsbegränsad anställning) Engelska institutionen Sista ansökningsdag:2024-05-31 2024-05-31 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
IT-tekniker Institutionen för material- och miljökemi Sista ansökningsdag:2024-06-09 2024-06-09 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
IT-specialist Klienthantering Windows IT-avdelningen Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Studievägledare Romanska och klassiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-05 2024-06-05 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Studievägledare (tidsbegränsad anställning) Inst f etnologi, religionshistoria & genusvetensk. Sista ansökningsdag:2024-05-29 2024-05-29 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i teckenspråk (tidsbegränsad anställning) Institutionen för lingvistik Sista ansökningsdag:2024-06-12 2024-06-12 Humanistiska fakulteten Lärare
Datakoordinator/Data steward Stockholms universitetsbibliotek Sista ansökningsdag:2024-06-02 2024-06-02 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i sedimentär paleogenomik Institutionen för geologiska vetenskaper Sista ansökningsdag:2024-06-15 2024-06-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Administratör (tidsbegränsad anställning) Institutet för internationell ekonomi Sista ansökningsdag:2024-05-29 2024-05-29 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent (2 tidsbegränsade anställningar) Institutet för internationell ekonomi Sista ansökningsdag:2024-05-29 2024-05-29 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Amanuens i lingvistik Institutionen för lingvistik Sista ansökningsdag:2024-05-29 2024-05-29 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i miljövetenskap Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2024-06-16 2024-06-16 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsassistent i organisk kemi (tidsbegränsad anställning) Institutionen för organisk kemi Sista ansökningsdag:2024-05-29 2024-05-29 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i kognitiv neurovetenskap Psykologiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-06-30 2024-06-30 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i miljökemi med öppen forskningsinriktning Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2024-06-02 2024-06-02 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsassistent i ekonomisk historia (tidsbegränsad anställning) Inst f ekonomisk historia och internat. relationer Sista ansökningsdag:2024-06-09 2024-06-09 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Biträdande lektor i numeriska metoder Matematiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-08-01 2024-08-01 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
Biträdande lektor i Miljökemi av organiska föroreningar med inriktning mot datavetenskapliga verktyg Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare