Jobb Institution/motsvarande Sista ansökningsdag Organisation Yrkeskategori
Projektadministratör Institutionen för svenska och flerspråkighet 2020-01-01 2020-01-01 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Researcher in Particle Transport in Atmospheric Turbulence Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik 2019-12-17 2019-12-17 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsassistent i funktionell zoomorfologi (tidsbegränsad anställning) Zoologiska institutionen 2019-12-20 2019-12-20 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Labbassistent (2 tidsbegränsade anställningar) Psykologiska institutionen 2019-12-13 2019-12-13 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i paleoklimatologi Institutionen för geologiska vetenskaper 2020-02-14 2020-02-14 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor inom Blue Food Assessment (1-4) Stockholms Resilienscentrum 2020-01-06 2020-01-06 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Administratör Institutionen för svenska och flerspråkighet 2020-01-01 2020-01-01 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i oorganisk kemi Institutionen för material- och miljökemi 2020-01-07 2020-01-07 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
IT-koordinator Specialpedagogiska institutionen 2019-12-15 2019-12-15 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Handläggare inom antagning till yrkeslärarprogrammet (3) Studentavdelningen 2020-12-09 2020-12-09 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i statsvetenskap (tidsbegränsad anställning) Statsvetenskapliga institutionen 2019-12-10 2019-12-10 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Forskningsassistent i cellulär infektionsbiologi (tidsbegränsad anställning) Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2019-12-19 2019-12-19 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Projektledare med särskilt ansvar för kvalitetsutveckling av nationella prov för SFI Institutionen för språkdidaktik 2019-12-18 2019-12-18 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Internationell handläggare, digitalisering Studentavdelningen 2019-12-06 2019-12-06 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i tvärvetenskaplig livsförloppsforskning Institutionen för folkhälsovetenskap 2020-01-07 2020-01-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Kvalificerad ekonom Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik 2020-01-07 2020-01-07 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk Institutionen för språkdidaktik 2019-12-15 2019-12-15 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Avdelningschef i NBIS Institutionen för biokemi och biofysik 2019-12-12 2019-12-12 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetspedagogisk utvecklare (tidsbegränsad anställning) Filosofiska institutionen 2019-12-22 2019-12-22 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjunkt i tvåspråkighet/svenska som andraspråk (1–3 tidsbegränsade anställningar) Institutionen för svenska och flerspråkighet 2019-12-11 2019-12-11 Humanistiska fakulteten Lärare
Postdoktor inom masspektrometri av membranproteiner Institutionen för biokemi och biofysik 2019-12-13 2019-12-13 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Chef till Internrevisionen Internrevisionen 2019-12-20 2019-12-20 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Forskare i storskalig näringsämnesdynamik i avrinningsområden Stockholms universitets Östersjöcentrum 2020-01-12 2020-01-12 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i grekiska (antik) (tidsbegränsad anställning) Romanska och klassiska institutionen 2019-12-15 2019-12-15 Humanistiska fakulteten Lärare
Universitetslektor i tvåspråkighet/svenska som andraspråk (1–3 tidsbegränsade anställningar) Institutionen för svenska och flerspråkighet 2019-12-11 2019-12-11 Humanistiska fakulteten Lärare
Forskningsbiträde inom fältarbete på flugsnappare (tidsbegränsad anställning) Zoologiska institutionen 2019-12-20 2019-12-20 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i ocean- och atmosfärsmodellering Meteorologiska institutionen 2019-12-08 2019-12-08 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Kurskoordinator (3) Företagsekonomiska institutionen 2019-12-18 2019-12-18 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskare inom membranproteinbioinformatik Institutionen för biokemi och biofysik 2019-12-07 2019-12-07 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Studievägledare/administratör Statsvetenskapliga institutionen 2019-12-18 2019-12-18 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i latinamerikastudier (tidsbegränsad anställning) Romanska och klassiska institutionen 2019-12-15 2019-12-15 Humanistiska fakulteten Lärare
Postdoktor geomikrobiologi Institutionen för geologiska vetenskaper 2020-01-10 2020-01-10 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i marin mikropaleontologi Institutionen för geologiska vetenskaper 2020-01-10 2020-01-10 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i kvantfotonik Fysikum 2019-12-20 2019-12-20 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning (tidsbegränsad anställning) Engelska institutionen 2019-12-13 2019-12-13 Humanistiska fakulteten Lärare
Amanuens Inst f etnologi, religionshistoria & genusvetensk. 2019-12-13 2019-12-13 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskare i RNA biologi (tidsbegränsad anställning) Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2019-12-11 2019-12-11 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Tecknare (tidsbegränsad anställning) Institutionen för lingvistik 2019-12-06 2019-12-06 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i tvåspråkighetsforskning Institutionen för svenska och flerspråkighet 2019-12-15 2019-12-15 Humanistiska fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i teoretisk och beräkningsbaserad astropartikelfysik Fysikum 2019-12-15 2019-12-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i teori för topologisk kvantmateria Fysikum 2020-01-15 2020-01-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Adjunkt i tjeckiska (tidsbegränsad anställning) Inst f slav & balt spr, finska, nederländska & tys 2019-12-09 2019-12-09 Humanistiska fakulteten Lärare
Provutvecklare till PRIM-gruppen Inst f matematik- och naturvet.ämnenas didaktik 2019-12-31 2019-12-31 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjunkt i statistik (flera tidsbegränsade anställningar) Statistiska institutionen 2019-12-10 2019-12-10 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Administratör med inriktning mot ekonomi och arkiv (tidsbegränsad anställning) Institutionen för kultur och estetik 2019-12-11 2019-12-11 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjungerad lärare mot fritidshem Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 2019-12-06 2019-12-06 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Forskare i immunologi Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2019-12-06 2019-12-06 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsassistent i immunologi (tidsbegränsad anställning) Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2019-12-06 2019-12-06 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning (med särskilt ansvar för kurser inom lärarutbildningen) Engelska institutionen 2019-12-08 2019-12-08 Humanistiska fakulteten Lärare
Universitetslektor i engelska (tidsbegränsad anställning) Engelska institutionen 2019-12-06 2019-12-06 Humanistiska fakulteten Lärare
Postdoktor i marin geofysik Institutionen för geologiska vetenskaper 2020-01-15 2020-01-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i natur- och miljövård med inriktning mot hållbar utveckling Institutionen för naturgeografi 2020-01-08 2020-01-08 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i naturgeografi med inriktning mot kryosfärsvetenskap Institutionen för naturgeografi 2020-01-08 2020-01-08 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i psykologi med inriktning mot utvecklingspsykologi Psykologiska institutionen 2020-01-07 2020-01-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i psykologi med inriktning mot utvecklingspsykologi Psykologiska institutionen 2020-01-07 2020-01-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Postdoktorer i stjärnfysik (2) Institutionen för astronomi 2019-12-06 2019-12-06 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i klinisk psykologi med inriktning psykodynamisk terapi (PDT) Psykologiska institutionen 2020-01-07 2020-01-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i klinisk psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Psykologiska institutionen 2020-01-07 2020-01-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Postdoktor i teori för kvantmateria (2) Fysikum 2019-12-13 2019-12-13 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktorer i astrofysik och kosmologi med inriktning mot transienta fenomen (2) Fysikum 2020-01-15 2020-01-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktorer i observationell kosmologi och astrofysik med LSST (3) Fysikum 2020-01-15 2020-01-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktorer i experimentell partikelfysik (2) Fysikum 2020-01-15 2020-01-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktorer i Astronomi (2) Institutionen för astronomi 2020-01-15 2020-01-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor