Jobb Institution/motsvarande Sista ansökningsdag Organisation Yrkeskategori
Universitetslektor i psykologi (tidsbegränsad anställning) Psykologiska institutionen 2020-11-05 2020-11-05 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Studievägledare (tidsbegränsad anställning) Institutionen för svenska och flerspråkighet 2020-11-06 2020-11-06 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Stockholms universitet söker en sektionschef till Utvecklingssektionen IT-avdelningen 2020-10-30 2020-10-30 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Studierektor i teatervetenskap Institutionen för kultur och estetik 2020-11-08 2020-11-08 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Översättare (2 tidsbegränsade anställningar) Institutionen för lingvistik 2020-11-20 2020-11-20 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskare i näringsämnesinducerad virulens i jästsvampen Candida albicans Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2020-11-11 2020-11-11 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare i molekylär biovetenskap Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2020-11-11 2020-11-11 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Administratör (tidsbegränsad anställning) Institutionen för folkhälsovetenskap 2020-11-08 2020-11-08 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Handläggare inom verksamhetsförlagd utbildning (tidsbegränsad anställning) Studentavdelningen 2020-11-10 2020-11-10 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Redovisningsekonom (tidsbegränsad anställning) Institutionen för biokemi och biofysik 2020-11-08 2020-11-08 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskare inom ojämlikhet i hälsa Institutionen för folkhälsovetenskap 2020-11-08 2020-11-08 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i fettvävnad och energimetabolism Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2020-11-30 2020-11-30 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare i fettvävnad och energimetabolism Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2020-11-30 2020-11-30 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Laboratorietekniker (tidsbegränsad anställning) Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2020-11-30 2020-11-30 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Amanuens i företagsekonomi, inriktning management och organisation Företagsekonomiska institutionen 2020-11-05 2020-11-05 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning (tidsbegränsad anställning) Institutionen för språkdidaktik 2020-11-15 2020-11-15 Humanistiska fakulteten Lärare
Forskare inom lungcelldifferentiering och morfogenes Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2020-10-30 2020-10-30 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare i GENPARENT-projektet Institutet för social forskning (SOFI) 2020-11-20 2020-11-20 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare i statsvetenskap med inriktning mot klimatpolitik Statsvetenskapliga institutionen 2020-11-27 2020-11-27 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Bostadshandläggare Fastighetsavdelningen 2020-11-06 2020-11-06 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Adjunkt i språkdidaktik med inriktning mot engelska Institutionen för språkdidaktik 2020-11-10 2020-11-10 Humanistiska fakulteten Lärare
Adjunkt i pedagogik till rektorsutbildningen (tidsbegränsad anställning) Institutionen för pedagogik och didaktik 2020-11-06 2020-11-06 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Studievägledare/administratör Specialpedagogiska institutionen 2020-11-10 2020-11-10 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i pedagogik till lärarutbildningen (tidsbegränsad anställning) Institutionen för pedagogik och didaktik 2020-11-03 2020-11-03 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Forskare inom kromatinbiologi (tidsbegränsad anställning) Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2020-10-30 2020-10-30 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Personal- och ekonomihandläggare (tidsbegränsad anställning) IT-avdelningen 2020-11-03 2020-11-03 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Universitetslektorer i konstvetenskap (2–4 tidsbegränsade anställningar) Institutionen för kultur och estetik 2020-11-01 2020-11-01 Humanistiska fakulteten Lärare
Forskare med inriktning mot klimatförändringars påverkan på renskötsel och betesmarker Institutionen för naturgeografi 2020-11-15 2020-11-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i experimentell fysik med lagrade atomära och molekylära joner Fysikum 2020-11-15 2020-11-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Gruppchef inom systemutveckling IT-avdelningen 2020-11-08 2020-11-08 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Laboratorietekniker inom analytisk kemi (tidsbegränsad anställning) Institutionen för material- och miljökemi 2020-11-05 2020-11-05 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i molekylär biovetenskap Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2020-11-06 2020-11-06 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare i kvantkemiska beräkningar Institutionen för organisk kemi 2020-10-31 2020-10-31 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Amanuenser i företagsekonomi, reklam och PR (2) Företagsekonomiska institutionen 2020-10-30 2020-10-30 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Amanuens i företagsekonomi, inriktning redovisning Företagsekonomiska institutionen 2020-10-30 2020-10-30 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Amanuens (2) Kriminologiska institutionen 2020-11-11 2020-11-11 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsadministratör Specialpedagogiska institutionen 2020-11-05 2020-11-05 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i växtsystematik (tidsbegränsad anställning) Institutionen för ekologi, miljö och botanik 2020-11-02 2020-11-02 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
Personaladministratör Stockholms Resilienscentrum 2020-10-29 2020-10-29 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Projektassistent till eGovLab (tidsbegränsad anställning) Institutionen för data- och systemvetenskap 2020-10-29 2020-10-29 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Projektledare till eGovLab Institutionen för data- och systemvetenskap 2020-10-29 2020-10-29 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Ekonom Specialpedagogiska institutionen 2020-11-04 2020-11-04 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i arkeologi eller historia Historiska institutionen 2020-11-15 2020-11-15 Humanistiska fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Stockholms Resilienscentrum 2020-11-04 2020-11-04 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetsjurist Rektors kansli 2020-11-17 2020-11-17 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor inom ekonomisk historia Inst f ekonomisk historia och internat. relationer 2020-11-06 2020-11-06 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning översättning (tidsbegränsad anställning) Institutionen för svenska och flerspråkighet 2020-10-29 2020-10-29 Humanistiska fakulteten Lärare
Forskningsassistent i analytisk kemi (tidsbegränsad anställning) Institutionen för material- och miljökemi 2020-11-13 2020-11-13 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Projektledare med ansvar för förskoleområdet vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk Institutionen för språkdidaktik 2020-11-09 2020-11-09 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Administrativ chef Institutionen för svenska och flerspråkighet 2020-11-09 2020-11-09 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i beräkningsmatematik Matematiska institutionen 2020-11-01 2020-11-01 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Utställningsvärdar (ca 4 deltidsanställningar) Accelerator 2020-10-30 2020-10-30 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor inom neurokemi Institutionen för biokemi och biofysik 2020-12-15 2020-12-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor inom emergent constraint-metoder för att bestämma klimatkänslighet Meteorologiska institutionen 2020-11-02 2020-11-02 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Institutet för social forskning (SOFI) 2020-11-06 2020-11-06 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i axion-teori och astrofysik Fysikum 2020-12-01 2020-12-01 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Samverkanskommunikatör Avd. för forsknings- och samverkansstöd 2020-11-02 2020-11-02 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i mekanistiskt styrda tillämpningar av maskininlärnings- metoder för hydroklimat och sötvattensystem Institutionen för naturgeografi 2020-10-30 2020-10-30 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i astronomi med inrikting mot multi-messenger-astrofysik Institutionen för astronomi 2021-01-15 2021-01-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i miljövetenskap Institutionen för miljövetenskap 2020-11-07 2020-11-07 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i astropartikelfysik eller teoretisk partikelfysik Fysikum 2020-12-01 2020-12-01 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i astronomi Institutionen för astronomi 2020-12-01 2020-12-01 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktorer i data science med LSST (2) Fysikum 2021-01-15 2021-01-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i filmvetenskap (2 st) Institutionen för mediestudier 2020-10-31 2020-10-31 Humanistiska fakulteten Lärare
Postdoktor i algebra och geometri (1-4) Matematiska institutionen 2020-11-01 2020-11-01 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare i teoretisk fysik Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik 2021-01-16 2021-01-16 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor