Jobb Institution/motsvarande Sista ansökningsdag Organisation Yrkeskategori
Ekonom Accelerator 2020-03-20 2020-03-20 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Provledare & assistenter till högskoleprovet 4 april 2020 Studentavdelningen 2020-03-22 2020-03-22 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Tjänsteansvarig för Plattformar och databaser IT-avdelningen 2020-03-24 2020-03-24 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Forskare i populationsgenomiska studier av öring (tidsbegränsad anställning) Zoologiska institutionen 2020-03-09 2020-03-09 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor med inriktning på storskalig transport av organiska föroreningar Stockholms universitets Östersjöcentrum 2020-03-16 2020-03-16 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Systemutvecklare Stockholms universitetsbibliotek 2020-03-22 2020-03-22 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Amanuens Inst för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier 2020-03-16 2020-03-16 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i funktionshinderforskning Specialpedagogiska institutionen 2020-03-13 2020-03-13 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare i filosofi inom projektet The Foundations of Epistemic Normativity Filosofiska institutionen 2020-03-15 2020-03-15 Humanistiska fakulteten Forskare/postdoktor
Amanuens, forskningsadministration Juridiska institutionen 2020-03-08 2020-03-08 Juridiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Ekonomihandläggare till reskontrafunktionen Ekonomiavdelningen 2020-03-08 2020-03-08 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i miljövetenskap och analytisk kemi Institutionen för miljövetenskap 2020-03-20 2020-03-20 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare i ekologiska och genetiska studier av säsongsanpassningar hos dagfjärilar (tidsbegränsad anställning) Zoologiska institutionen 2020-03-09 2020-03-09 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Biträdande administrativ chef Institutionen för pedagogik och didaktik 2020-03-08 2020-03-08 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i Internationella relationer Inst f ekonomisk historia och internat. relationer 2020-03-17 2020-03-17 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i internationella relationer med inriktning internationella institutioner Inst f ekonomisk historia och internat. relationer 2020-03-17 2020-03-17 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Utbildningsadministratör (tidsbegränsad anställning) Institutionen för pedagogik och didaktik 2020-03-08 2020-03-08 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Institutionen för miljövetenskap 2020-02-28 2020-02-28 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Gästprofessor i offentlig organisation Centrum för forskning om offentlig sektor (Score) 2020-03-25 2020-03-25 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i internationella relationer med inriktning kvantitativa metoder Inst f ekonomisk historia och internat. relationer 2020-03-17 2020-03-17 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Bibliotekarie med inriktning mot lärandestöd och undervisning Stockholms universitetsbibliotek 2020-03-03 2020-03-03 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Institutionen för data- och systemvetenskap 2020-03-01 2020-03-01 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i statistik Statistiska institutionen 2020-03-16 2020-03-16 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Amanuenser (2) Juridiska institutionen 2020-03-09 2020-03-09 Juridiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Kommunikationsstrateg till Bolincentret för klimatforskning (tidsbegränsad anställning) Institutionen för geologiska vetenskaper 2020-03-06 2020-03-06 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Doktorand i socialt arbete med inriktning familjehemsvård Institutionen för socialt arbete 2020-04-01 2020-04-01 Samhällsvetenskapliga fakulteten Doktorand
Teckenspråkstolk Studentavdelningen 2020-04-20 2020-04-20 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Ekonomi- och personaladministratör (tidsbegränsad anställning) Bergianska botaniska trädgården 2020-03-08 2020-03-08 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i TEAMS-projektet Sociologiska institutionen 2020-03-09 2020-03-09 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Kommunikatör Stockholms universitetsbibliotek 2020-03-08 2020-03-08 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Kommunikatör (tidsbegränsad anställning) Stockholms universitetsbibliotek 2020-03-01 2020-03-01 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Trädgårdsmedarbetare till Kulturväxtavdelningen (tidsbegränsad anställning) Bergianska botaniska trädgården 2020-03-01 2020-03-01 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Trädgårdsmedarbetare till Växtsystematiska avdelningen (tidsbegränsad anställning) Bergianska botaniska trädgården 2020-03-01 2020-03-01 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i arktiska klimatprocesser Meteorologiska institutionen 2020-03-15 2020-03-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Junior upphandlare (tidsbegränsad anställning) Ekonomiavdelningen 2020-03-15 2020-03-15 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Programansvarig (tidsbegränsad anställning) Institutionen för data- och systemvetenskap 2020-03-04 2020-03-04 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i e-vetenskap inom klimatvetenskap Meteorologiska institutionen 2020-03-15 2020-03-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Projektledare med verksamhetsansvar för Nationella prov i SFI Institutionen för språkdidaktik 2020-03-08 2020-03-08 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Upphandlare Ekonomiavdelningen 2020-03-08 2020-03-08 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Professor i analytisk kemi Institutionen för material- och miljökemi 2020-03-31 2020-03-31 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
Utbildningsadministratör (tidsbegränsad anställning) Engelska institutionen 2020-03-02 2020-03-02 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Handläggare till SwedBio (tidsbegränsad anställning) Stockholms Resilienscentrum 2020-02-24 2020-02-24 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor inom marin förvaltning (2) Stockholms Resilienscentrum 2020-02-29 2020-02-29 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Kommunikationschef Kommunikationsavdelningen 2020-02-28 2020-02-28 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Utbildningsledare vid Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Områdeskansliet för humanvetenskap 2020-03-02 2020-03-02 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor med inriktning mot organisk geokemi i det sibirisk-arktiska land-hav systemet Institutionen för miljövetenskap 2020-03-02 2020-03-02 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Institutionen för lingvistik 2020-02-28 2020-02-28 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Bioinformatiker (1-4) Institutionen för biokemi och biofysik 2020-03-03 2020-03-03 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Bioinformatiker inom proteomik Institutionen för biokemi och biofysik 2020-03-03 2020-03-03 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Mentor till Särskilt pedagogiskt stöd Studentavdelningen 2020-02-27 2020-02-27 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i i teoretisk filosofi inom projektet: Den mekanistiska filosofin mellan 1300 och 1700 Filosofiska institutionen 2020-03-31 2020-03-31 Humanistiska fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i rumslig ekosystemmodellering Stockholms universitets Östersjöcentrum 2020-03-08 2020-03-08 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i språkdidaktik med inriktning mot litteracitet och språkutveckling Institutionen för språkdidaktik 2020-03-01 2020-03-01 Humanistiska fakulteten Forskare/postdoktor
Hantlangare till Tarfala forskningsstation (3 tidsbegränsade anställningar) Institutionen för naturgeografi 2020-02-28 2020-02-28 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Kökspersonal till Tarfala forskningsstation (3 tidsbegränsade anställningar) Institutionen för naturgeografi 2020-02-28 2020-02-28 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Antagningshandläggare med produktionsansvar Studentavdelningen 2020-02-25 2020-02-25 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i epidemiologi Stressforskningsinstitutet 2020-02-29 2020-02-29 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i internationella relationer, med inriktning mot klimatpolitik Inst f ekonomisk historia och internat. relationer 2020-02-26 2020-02-26 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Kursadministratör (tidsbegränsad anställning) Inst f ekonomisk historia och internat. relationer 2020-02-29 2020-02-29 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i nätverksanalyser och ekologiska regimskiften Institutionen för ekologi, miljö och botanik 2020-03-16 2020-03-16 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i kognitiv psykologi med fokus på visuellt arbetsminne Psykologiska institutionen 2020-02-28 2020-02-28 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare Institutet för social forskning (SOFI) 2020-03-08 2020-03-08 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare Institutet för social forskning (SOFI) 2020-03-08 2020-03-08 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor