Adjunkter i språkdidaktik med inriktning mot svenska (1-2 tidsbegränsade anställningar)

Stockholm

Ref.nr SU FV-1902-22

Vid Institutionen för ämnesdidaktik. Sista ansökningsdag:  2022-05-27. 

Institutionen för ämnesdidaktik tillhör Humanistiska fakulteten och präglas av en dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö. Institutionens utbildningsfokus ligger på den ämnesdidaktiska kompetensen och kärnverksamheten består av undervisning inom lärarutbildningar, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Till institutionen hör även flera fristående enheter som till viss del deltar i institutionens undervisningsverksamhet samt delar en del av administrationen.

Ämne/ämnesbeskrivning
Språkdidaktik med inriktning mot svenska. 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning i svenskämnets didaktik mot yngre åldrar och mellanåren, läs- och skrivutveckling samt undervisning och trepartssamtal inom den verksamhetsförlagda delen (VFU) av lärarutbildningen. Till arbetsuppgifterna hör också att utföra administrativa uppgifter i anslutning till aktuella kurser. 

Behörighetskrav
Behörig är den som har avlagt lärarexamen i relevant ämne och som har visat pedagogisk skicklighet. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha mycket god förmåga att samarbeta och i övrigt ha den lämplighet som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Mycket goda kunskaper i svenska krävs. 

Bedömningsgrunder
Kunskaper och erfarenheter inom svenskämnets didaktik genom undervisning i svenska i grundskolan mot yngre åldrar och mellanåren är starkt meriterande. Egen erfarenhet av att handleda lärarstudenter är meriterande, och även erfarenheter av undervisning inom lärarutbildning, inklusive verksamhetsförlagd utbildning. Stor vikt fästs även vid den sökandes förmåga att strukturera och organisera en engagerande undervisning som stimulerar studenter till ett självständigt lärande. Därtill beaktas dokumenterad god samarbetsförmåga. 

Universitet kommer vid denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Den sökande ska på begäran kunna lämna referenser från tidigare undervisningsuppdrag. 

Anställningsvillkor
Anställningarna är tidsbegränsade och avser deltid under ca 6 månader, höstterminen 2022, med eventuell förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. 

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Eva Nilson, tfn 08-1207 6044, eva.nilson@su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). 

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Sista ansökningsdag: 2022-05-27


Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18048&rmlang=SE