Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning)

Stockholm

Ref.nr SU FV-1857-22

vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2022-05-31.

Stockholms Resilienscentrum (SRC) är ett internationellt ledande center vid Stockholms universitet som arbetar med tvärvetenskaplig forskning, undervisning och samverkan om resiliens och hållbar utveckling. SRC är en ung och dynamisk organisation med många internationella samarbeten. Sammantaget har SRC ca 135 medarbetare.

Programbeskrivning
Ett av SRC:s växande forskningsområden handlar om hur vårt matsystem kan bli mer hållbart och rättvist. Med början 2022 utvecklar vi nu ett mindre forskningsprogram som syftar till att leverera kunskap om hur såväl det svenska som det globala livsmedelssystemet kan transformeras till ett system som är ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart, resilient och kan leverera hälsosam mat. Fokus kommer at ligga på att identifiera viktiga kopplingar mellan människor, planet och livsmedelssystem, nyckelpunkter i livsmedelssystemet, samt nyckelaktörer vilka frigöra transformativ potential. Vi kommer att jobba med rättvisa och gastronomi som två övergripande teman för att uppmärksamma hur omvandlingen av livsmedelssystemet kan gå till på ett sätt som gynnar alla och samtidigt hjälper oss att hitta nya kreativa, attraktiva och innovativa lösningar för landskapsförvaltning. Vi söker nu efter fler forskningsassistenter som kan hjälpa oss förverkliga denna ambitiösa forskningsagenda.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att variera beroende på specifika studier och projekt. Det kan handla om att sammanställa redan existerande litteratur och kunskap som rör olika aspekter av av livsmedelssystemet i Sverige och internationellt. Det kan även innefatta enklare analys av policydokument eller att bistå forskare att modellera olika komponenter av livsmedelsystemet för att kartlägga interaktoner över olika skalnivåer (lokalt < > globalt). Insamling av data samt att bygga upp databaser för analys inom olika delar av programmet kan också ingå.

Kvalifikationer
Vi söker en person som är intresserad av livsmedelsfrågor som spänner från det sociala till det naturvetenskapliga och som har erfarenhet av jobba tvärvetenskapligt. Det gör inget om du inte har erfarenhet av alla de aspekter som beskrivs ovan, men du bör kunna redogöra i din ansökan för vilka disciplinära styrkor du har samt vilka olika typer av metoder du jobbat med och hur din specifika komptensportfölj är lämpad för just detta program. Sökande antas ha en svensk universitetsexamen (eller motsvarande examen från annat land) i relevant disciplin och/eller fält (tex. interdisciplinär hållbarhetsforskning, hållbara matsystem, nutrition). Vidare förväntas den sökande ha mycket god samarbetsförmåga samt utmärkta färdigheter när det gäller att syntetisera och analysera kvantitativa och kvalitativa data.

En interdisciplinär bakgrund med djup kunskap inom området mat och hälsa och/eller mat och miljö är meriterande, liksom dokumenterad erfarenhet av litteratursökningar och litteratursammanställningar, och/eller erfarenhet av bygga, arbeta med, eller utveckla databaser, och/eller erfarenhet av att arbeta med analys av kvalitativt material. Det är ett plus men inte nödvändigt om du kan arbeta obehindrat på svenska. Likaså är erfarenhet av att jobba med R eller motsvarande typ av kod för statistisk analys starkt meriterande.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid under sex månader, med möjlighet till förlängning efter utvärdering. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av beatrice.crona@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Intervjuer sker löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt.

När du ansöker ber vi dig att bifoga endast personligt brev (gärna på engelska) och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Sista ansökningsdag: 2022-05-31


Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18004&rmlang=SE