Amanuens till Institutet för social civilrätt

Stockholm

Ref.nr SU FV-1780-22

vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-05-30.

Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 200 anställda och ca 5 500 studenter per läsår. Institutet för social civilrätt bedriver forskning och utåtriktad verksamhet i form av öppna seminarier, konferenser, en webbportal och utgivning av ett nyhetsbrev om arbetsrätten i EU-perspektiv. Institutet hyser också Juridiska institutionens arbetsrättsbibliotek. Institutet söker nu en forskningsamanuens.

Huvudansvar
Befattningen innebär ett övergripande administrativt ansvar för den verksamhet som bedrivs inom ramen för Institutet för social civilrätt. Vid institutet bedrivs forskning, för närvarande främst inom arbetsrätt. Kontakter med det omgivande samhället, bland annat genom öppna seminarier, är en viktig del av verksamheten.

Arbetsuppgifter
Forskningsamanuensen ska självständigt sköta de praktiska och administrativa sysslorna i samband med konferenser och seminarier, sköta institutets ekonomihantering, protokollföra möten, förestå arbetsrättsbiblioteket och underhålla institutets hemsida. I mån av tid kan amanuensen även få bistå forskarna med materialinsamling och enklare rättsutredningar.

Kvalifikationer
Den sökande ska vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå samt bör ha läst minst 30 hp civilrätt. Arbetsbelastningen är periodvis hög varför organisationsförmåga, ordningssinne och servicekänsla är goda egenskaper för tjänsten. Därtill fordras datorvana och goda kunskaper i engelska. Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.

Anställningsvillkor
Anställningen avser deltid, 25 %, och är tidsbegränsad till sex månader med god möjlighet till förlängning. Lönen för amanuenser följer en särskild schablon och är för närvarande 27 500 kr/mån för heltid.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Tillträde
Tillträde snarast. 

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av föreståndare Kerstin Ahlberg, kerstin.ahlberg@juridicum.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Sista ansökningsdag: 2022-05-30


Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17965&rmlang=SE