vid Institutet för social forskning. Sista ansökningsdag: 2020-11-20.

Institutet för social forskning (SOFI, www.sofi.su.se) ingår i den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Institutet har ca 90 anställda som bedriver forskning inom områdena socialpolitik, välfärd, ojämlikhet och arbetsmarknad. SOFI:s forskare deltar också i undervisning främst i nationalekonomi och sociologi.

Projektbeskrivning
Anställningen som forskare är kopplad till den socialpolitiska forskning som bedrivs vid SOFI (www.sofi.su.se/forskning/tre-forskningsavdelningar/socpol) inom ramen för projektet GENPARENT; Revealing Sources of Gendered Parenthood: A multi-method comparative study of the transition to parenthood in same-sex and different-sex couples (www.sofi.su.se/genparent), finansierat av Europeiska forskningsrådet (ERC).

I fokus är föräldraskap och arbetsfördelning i samkönade och olikkönade par i de nordiska länderna, Nederländerna och USA. Baserat på analyser av populationsregister syftar projektet till att öka kunskapen om föräldraskapsblivande och arbetsmarknadsrelaterade konsekvenser för par.

Arbetsuppgifter
Forskaren förväntas ha en egen forskningsplan och även samarbeta med andra projektmedlemmar, samt bidra till att utveckla kvantitativ forskning med fokus på samkönade par. Forskaren kommer att arbeta med populationsregisterdata för de Nordiska länderna. Hen förväntas producera högkvalitativ forskning och publicera resultaten i internationella, vetenskapliga tidskrifter.

Behörighetskrav
Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt läggas vid den sökandes tidigare forskning och  meriter, kvalitet och genomförbarhet av den sökandes forskningsplan samt i vilken utsträckning den bidrar till att stärka GENPARENT-projektets övergripande mål med hjälp av storskalig survey- och registerbaserad, kvantitativ forskning.

Den sökande måste ha mycket god förståelse för och kommunikationsförmåga på engelska, samt god förståelse för något av de nordiska språken då arbetsuppgifterna inkluderar analyser av nordiska registerdata såväl som policydokument. Erfarenhet av att arbeta med populationsregister och kunskap om tillvägagångssätt för att identifiera och analysera olika familjekonstellationer i dessa data är en fördel.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller under ett år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-02-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av projektkoordinatorn, Professor Marie Evertsson, marie.evertsson@sofi.su.se, tfn 08-16 26 98.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-11-20