vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2020-10-20.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.     

Projektbeskrivning
Detta två månadersprojekt syftar till att förstå hur interaktioner mellan meiofauna, särskilt nematoder och bentiska prokaryoter, påverkar ekosystemprocesserna i Östersjöns kustområden. Vi kommer att använda molekylära ekologiska metoder, inklusive DNA- och RNA-sekvenseringsteknik samt bioinformatik för att bedöma biologisk mångfald i prover från experimentella studier och fältstudier.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av 100 % forskning, inklusive fältarbete och experimentellt arbete.

Behörighetskrav
Med forskare avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Kandidaten ska ha tidigare erfarenhet av fältprovtagning, extraktion av nematoder från sediment, molekylär ekologi, high-throughput shotgun-sekvensering, bioinformatik, särskilt Kraken2 och Bracken2, och helst nätverksmodellering eller causal (piecewise) modellering.  Dessutom förväntar vi oss att kandidaten ska ha mycket bra kommunikationsförmåga.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid i två månader, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2020-11-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande lektor Francisco Nascimento (projektledare), tfn 08-16 49 26, francisco.nascimento@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
  • kopia av bevis på doktorsexamen
  • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-10-20