vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 4 februari 2020.

Institutionen för material- och miljökemi är en av de större institutionerna inom Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet med ca 130 anställda. Undervisningen är inriktad mot allmän kemi, oorganisk och materialkemi. De huvudsakliga forskningsområdena är inom områdena Material och fasta tillståndets kemi med fokus på olika materialklasser såsom keramer och glaser, porösa material, självorganiserande material och mjuka material. Metoderna inkluderar röntgendiffraktion, elektronmikroskopi, modellering med datorsimulering av material för diverse tillämpningar, NMR och andra spektroskopiska metoder.

Projektbeskrivning
Projektet “Ett mångfacetterat verktyg för framtidens elektronmikroskopi” blev nyligen beviljat av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Projektets mål är att utveckla verktyg för att möjligöra multidimensionella experiment på existerande transmissionselektronmikroskop med hög precission och genomströmning för tillämpningar inom både material- och livsvetenskap. Insamling och behandling av multidimensionell data är kärnan av projektet. Nyckelutmaningar innefattar bland annat konstruktion av hårdvara för att möjliggöra datainsamling samt utveckling av mjukvara för att behandla och analysera mycket stora datamängder.

Arbetsuppgifter
Den anställde kommer arbeta med metodutveckling för att behandla stora datamängder genom (semi-)automatiska processer för kvantifierad analys av data genom att använda mjukvara med öppen källkod. Arbetet kommer innefatta analys av multidimensionell data såsom svepelektrondiffraktion (scanning electron diffraction) och spektroskopisk data.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande kommer att bedömas baserat på både vetenskaplig skicklighet och dokumenterad erfarenhet inom vetenskaplig programmering och metodutveckling. En lämplig bakgrund är en doktorsexamen inom natur- eller ingenjörsvetenskap. Dokumenterad erfarenhet inom vetenskaplig programmering och metodutveckling är essentiell. Erfarenhet av databehandling i Python eller liknande verktyg är en fördel. Kunskap och erfarenhet av elektronmikroskopi är en fördel men inte en nödvändighet. Den valda kandidaten kommer att ansluta sig till en dynamisk grupp av studenter, postdoktorer och forskare och bör därför ha en god förmåga till både samarbete och självständigt arbete. Resultat från projektet kommer att användas för samarbeten inom akademin så väl som näringslivet, därför är god förmåga till kommunikation och organisation nödvändig.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Cheuk-Wai Tai, tfn 08-16 17 05, cheuk-wai.tai@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-02-04