Denna sida vänder sig enbart till dig som har rätt att göra anspråk på företrädesrätt till återanställning hos Försäkringskassan enligt bestämmelserna i 25§ LAS.

För att få företrädesrätt till återanställning hos Försäkringskassan krävs att du

- sagts upp på grund av arbetsbrist från Försäkringskassan eller har haft en tidsbegränsad anställning på Försäkringskassan som upphört på grund av arbetsbrist, och
- att du har haft anställning hos Försäkringskassan under sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren eller
- varit anställd sammanlagt minst 9 månader på anställningsformen särskild visstidsanställning (SÄVA) under de senaste tre åren.

För att kunna göra anspråk på företrädesrätt måste du anmäla företrädesrätt, klicka på annonsen nedan och följ anvisningarna.

Har du frågor eller skyddade personuppgifter ring HR Helpdesk 0771-52 44 40.

Lediga jobb

Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Aktuella annonser
Anmälan om anspråk på företrädesrätt till återanställning hos Försäkringskassan