Anmälan om anspråk på företrädesrätt till återanställning hos Försäkringskassan

Ospecificerat

Diarienr: .

Denna annons vänder sig enbart till dig som har rätt att göra anspråk på företrädesrätt till återanställning hos Försäkringskassan enligt bestämmelserna i 25§ LAS.

Vem kan anmäla anspråk på företrädesrätt?

För att få företrädesrätt till återanställning krävs att du

- sagts upp på grund av arbetsbrist från Försäkringskassan eller har haft en tidsbegränsad anställning på Försäkringskassan som upphört på grund av arbetsbrist, och

- att du har haft anställning hos Försäkringskassan under sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren eller

varit anställd sammanlagt minst 9 månader på anställningsformen särskild visstidsanställning (SÄVA) under de senaste tre åren.

Om du har rätt till företrädesrätt framgår av ditt uppsägningsbesked och du ska ha fått ett informationsbrev om företrädesrätt av din närmsta chef.

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde respektive från besked om den tidsbegränsade anställningens upphörande samt under nio månader efter det att anställningen upphört. Du kan anmäla anspråk på företrädesrätt när som helst under hela den tid återanställningsrätten gäller. Ju tidigare du registrerar din anmälan om anspråk på företrädesrätt desto tidigare kan Försäkringskassan börja bevaka din företrädesrätt.

Vad innebär företrädesrätt?

En anmälan på anspråk till företrädesrätt innebär att:

  • Du är sökande till alla lediga anställningar (även vikariat) inom hela myndighetens verksamhetsområde som du har tillräckliga kvalifikationer för och som du har anmält intresse för.
  • Företrädesrätten gäller i nio månader efter sista anställningsdag. 
  • Företrädesrätten gäller i hela landet om du inte själv avgränsar den till ett eller flera län.  
  • Saklig grund såsom förtjänst och skicklighet ligger till grund för alla tjänstetillsättningar. 
  • Om du tackar nej till ett erbjudande om anställning som bedöms vara skäligt är rätten till företrädesrätt förverkad.

Frågor om företrädesrätt

Kontakta HR-Helpdesk, telefon 0771-524440, e-post hr-fragor@forsakringskassan.se.

Hur anmäler du anspråk på företrädesrätt?
Klicka på "Ansök" nedan, då kommer du till vårt rekryteringssystem ReachMee. Du fyller i formuläret, bifogar CV och personligt brev så att vi kan beakta dina kvalifikationer vid rekrytering. Därefter klickar du på "Registrera". Alla förändringar i din ansökan som påverkar våra möjligheter att bedöma dina kvalifikationer, önskemål och/eller möjlighet att få kontakt med dig uppdaterar du själv direkt i ReachMee.