På Bergsstaten skapar vi förutsättningar för en hållbar mineralnäring genom effektiv, rättssäker och kvalitativ ärendehandläggning. Vårt arbete lägger grunden för en försörjningstrygghet vad gäller metaller och mineral samt bidrar till samhällets möjligheter att klara klimatutmaningarna.

På Bergsstaten arbetar 13 medarbetare varav majoriteten av oss sitter på kontoret i Luleå. Gruppen består av flera olika yrkesgrupper och vi söker nu en vikarierande gruvingenjör som kan bidra med teknisk kompetens och erfarenhet från gruv- eller prospekteringsbranschen. På Bergsstaten bidrar alla med sin kompetens och vi tar ett gemensamt ansvar för våra ärenden. Vi arbetar med tillstånd från prospekteringsskedet till gruvdrift (från undersökningstillstånd till bearbetningskoncessioner och markanvisningar) samt med tillsyn av verksamheter i alla skeden. Verksamheten leds av bergmästaren som också beslutar i frågor enligt minerallagen.

Arbetsuppgifter

Du kommer i huvudsak att jobba med granskning av prospekteringsresultat och med tekniska bedömningar i ärenden om förlängningar av undersökningstillstånd. Vårt arbete sker i skärningen mellan geologi, ekonomi och juridik och det är viktigt att du har intresse för ämnesöverskridande frågor samt en god förmåga att samarbeta och skapa kontakter, även med andra yrkeskategorier.  

Det finns i dagsläget två gruvingenjörer i gruppen där den ene kommer att vara föräldraledig under en tid varför vi söker en vikarie. Här finns möjlighet att växa in i rollen med stöd av en erfaren kollega. 

Kompetens

Vi söker dig som har:

  • en relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom malmgeologi eller som ingenjör
  • minst två års arbetslivserfarenhet från gruv-, prospekterings- eller bergmaterialbranschen
  • mycket god förmåga att uttrycka sig väl i både tal och skrift på svenska
  • god förmåga att uttrycka sig väl i både tal och skrift på engelska

Meriterande erfarenheter och kompetens:

  • goda kunskaper om mineral- och miljölagstiftningen
  • erfarenhet från svensk statsförvaltning
  • kunskaper om näringslivets villkor

Personliga kvalifikationer

Du har lätt för att samarbeta, men har samtidigt förmågan att självständigt och effektivt driva dina ärenden framåt. Du har en positiv inställning till ditt arbete och bidrar till arbetsplatsens utveckling. Du har god analytisk förmåga där helheten står i fokus. Du har förmågan att kommunicera på ett förtroendeingivande sätt och kan pedagogiskt förklara komplexa geologiska och gruvtekniska frågor.

Om anställningen

Anställningsform: Vikariat på heltid till och med den 31 september 2025. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Luleå. Arbetet är förlagt dagtid, måndag till fredag med goda möjligheter till växlande distansarbete.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 11 augusti 2024. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.

Vill du veta mer, hör av dig till bergmästare Helena Kjellson telefon 018-17 92 92 eller våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar för Saco-S och Annika Törnkvist för ST-geologiska via vår växel 018-17 90 00. Eftersom annonsen är ute under semesterledigheter så hänvisar vi även till våra SGU-mejladress vid frågor om tjänsten: sgu@sgu.se. Skriv gärna diarienumret i ämnesraden för ditt mejl. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Om SGU och Bergsstaten

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se

Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan som organisatoriskt tillhör SGU men har en oberoende ställning avseende sin myndighetsutövning. Bergsstaten har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. Bergsstaten prövar frågor om tillstånd för undersökning och bearbetning av mineralfyndigheter. En annan viktig uppgift är att utöva tillsyn av efterlevnaden av minerallagen (1991:45). Bergsstaten leds av bergmästaren som beslutar i frågor enligt minerallagen.

Läs mer på www.sgu.se

Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem.