Tjänst Ort Sista ansökningsdag Anställningsform
Administratör till IT-avdelningens ledningsgrupp på Sveriges geologiska undersökning Uppsala 2024-01-07 2024-01-07 Tillsvidareanställning
Fullstackutvecklare med tyngdpunkt i API-utveckling till Sveriges geologiska undersökning Uppsala 2024-01-09 2024-01-09 Tillsvidareanställning
Fullstackutvecklare med iOS-bakgrund till Sveriges geologiska undersökning Uppsala 2024-01-09 2024-01-09 Tillsvidareanställning
Tekniker/geolog till Sveriges geologiska undersökning (SGU) Uppsala 2023-12-31 2023-12-31 Tillsvidareanställning
Ekonom till Sveriges geologiska undersökning Uppsala 2024-01-07 2024-01-07 Tillsvidareanställning
Erfarna teknikutvecklare inom Linux för vår IT-infrastruktur till Sveriges geologiska undersökning Uppsala 2024-01-07 2024-01-07 Tillsvidareanställning
Geologer med geokemisk inriktning till Sveriges geologiska undersökning Uppsala 2024-01-07 2024-01-07 Tillsvidareanställning
Berggrundsgeologer med malmgeologisk eller strukturgeologisk inriktning till Sveriges geologiska undersökning Uppsala 2024-01-07 2024-01-07 Tillsvidareanställning
Databasadministratör till Sveriges geologiska undersökning 2024-01-07 2024-01-07 Tillsvidareanställning
Enhetschef till den maringeologiska verksamheten vid Sveriges geologiska undersökning Uppsala 2024-01-10 2024-01-10 Tillsvidareanställning