SGU har som uppdrag att möta samhällets behov av geologisk information för en hållbar samhällsutveckling. I takt med att intresset för klimatomställning och försörjningstrygghet ökar, finns ett allt större behov av geologisk information i samhället. Därför söker vi nu en enhetschef som är intresserad av att driva och utveckla vår berggrundsgeologiska verksamhet vid avdelningen Samhällsplanering!

Avdelningen Samhällsplanering är uppdelad i fem enheter och består av cirka 60 medarbetare. Verksamheten samlar in, tolkar, sammanställer och tillhandahåller geologisk information som används i samhällsplanering samt bedriver externfinansierade uppdrag. Samtidig utvecklar och optimerar vi våra dataflöden och dataanalyser genom användning av moderna teknologier och metoder såsom automation, artificiell intelligens och 3D-modellering.

På den berggrundsgeologiska enheten arbetar idag 11 medarbetare. Verksamheten är inriktad på att ge våra användare rätt information som rör geologisk lagring av koldioxid, geoenergi, bergkvalitet, industrimineral, och byggnadsgeologi. Dessutom omfattar verksamheten arbete inom geoturism, handläggning av ärenden och bergmaterialförsörjning. Då efterfrågan ökar på vår kompetens och våra produkter söker vi nu en engagerad enhetschef som vill ta över ledarskapet för vår bergrundsgeologiska enhet och vidareutveckla enheten framåt.

Arbetsuppgifter

I rollen som enhetschef inom SGU blir du betydelsefull för en framgångsrik utveckling av verksamheten och dess organisationen. Som enhetschef har du ansvaret för att leda, planera och följa upp enheten och kvalitetssäkra att ni arbetar i enlighet med SGU:s och statens värderingar, mål och strategier. Du har som enhetschef personal, budget och arbetsmiljöansvar. I arbetsuppgifterna ingår att stötta och motivera medarbetarna så att ni tillsammans når uppsatta mål. Du förväntas företräda SGU i olika sammanhang och samverka med för verksamheten viktiga aktörer i samhället. Du ingår också i ledningsgruppen för avdelningen Samhällsplanering där du tillsammans med fem kollegor utarbetar avdelningsgemensamma strategier samt kan utbyta tankar och idéer.

Kompetens

Vi söker dig med ett inspirerande och stabilt ledarskap, där du bland annat med din goda överblick och kommunikativa förmåga öppnar upp för samarbeten mellan människor. Du vågar också utmana verksamheten på ett positivt sätt för att vi ska finna de mest innovativa och effektiva lösningarna och behålla engagerade medarbetare.

Du har ett genuint intresse för bergrundsgeologi och erfarenhet av geologiska data och dess tillämpningar inom samhälle och näringsliv. Du motiveras av att ha samverkan och goda dialoger med andra myndigheter och samhällsaktörer för att maximera samhällsnyttan av SGU:s verksamhet.

Vi söker dig som har:

  • en för tjänsten relevant universitets- eller högskoleutbildning
  • dokumenterad flerårig erfarenhet som ledare eller chef
  • vana att samverka inom offentlig sektor och/eller näringsliv
  • mycket god språklig analytisk förmåga, i läsförståelse samt talad och skriftlig form i både svenska och engelska

Meriterande erfarenheter och kompetens:

  • teoretiska och praktiska kunskaper inom berggrundsgeologi
  • erfarenheter av koldioxidlagring och geoenergi, gärna från industrin
  • förändringsledning
  • mål- och strategiarbete
  • personalansvar och budgetarbete

Personliga kvalifikationer

För att bli framgångsrik i rollen tror vi att du är trygg som ledare och kan situationsanpassa ditt ledarskap för att få alla dina medarbetare att utvecklas och prestera på bästa sätt. Du är lyhörd, lyssnar effektivt och drivs av att leverera resultat och samhällsnytta. Du är utåtriktad och har lätt att samarbeta med andra både internt och externt. Genom ditt öppna och kommunikativa sätt skapar du förtroende och bygger team samt är lyhörd för vad medarbetare och verksamhet behöver. Du är utvecklingsorienterad och visionär, kan se framtida möjligheter och föreslå en väg framåt. Samtidigt så behöver du vara strukturerad, tydlig och ha en förmåga att prioritera. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, där vi tillämpar sex månaders provanställning. Chefsförordnandet är tidsbegränsat. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Anställningsort: Uppsala alt. Göteborg

Övrig information: Tjänsten kommer att kräva regelbundna resor till Uppsala. Möjlighet till distansarbete finns. I din roll som enhetschef tillämpas förtroendearbetstid.

Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 2024-08-07. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.

Vill du veta mer, hör av dig till Avdelningschef Lovisa Zillén Snowball, telefon 018-17 90 33 eller våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.

Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Om SGU

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se

Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem.

Kontaktpersoner