Vill du som erfaren jurist bidra till arbetet på en statlig myndighet med uppgift att möta samhällets efterfrågan på geologisk information? Ligger dessutom mark- och miljörätt och samhällsplaneringsfrågor dig varmt om hjärtat? Då är det dig vi söker!

SGU söker minst en jurist för att stödja såväl ledning som verksamhet inom myndighetens huvuduppdrag – att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Juridikfunktionen består idag av sju medarbetare som finns representerade på kontoren i Uppsala, Göteborg och Lund. Juristerna är en del av enheten Juridik, arkiv och diarium som består av sammanlagt 12 medarbetare och ingår i avdelningen Verksamhetsstöd.

Arbetsuppgifter

Tyngdpunkten i tjänsten ligger inom rättsområdet mark- och miljörätt. I arbetet kommer du stödja våra sakavdelningar i olika frågor och handlägga de ärenden enligt kontinentalsockellagen som enheten ansvarar för. Stödet till andra avdelningar kan handla om att agera ombud för SGU i olika processer, arbeta med att peka ut riksintressen och med andra mineralrättsliga frågor, genomföra sekretessprövningar m.m. Andra förekommande arbetsuppgifter kan röra avtalsrätt, grundvattenrelaterade frågor, förorenade områden, mineralfrågor, riksintressen, utredningsuppdrag, sekretessfrågor och remisshantering. Du deltar i arbetet med styrande dokument, vägledning och författningsarbete.

Som en del av juridikfunktionen arbetar du såväl självständigt som tillsammans med både jurister och andra specialister. Inom enheten förväntas du också bidra till och vara engagerad i enhetens samlade uppdrag och delta i strategiska diskussioner.

Kompetens

I denna rekryteringsprocess fäster vi stor vikt vid dina erfarenheter under de senaste fem åren. Vi söker dig som har:

  • en jur.kand. eller juristexamen
  • minst tre års erfarenhet av arbete med mark- och miljörätt
  • mycket goda förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska
  • god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på engelska

Det är meriterande om:

  • du har fullgjort notarietjänstgöring
  • du har mycket goda kunskaper i förvaltningsrätt eller avtalsrätt
  • du har erfarenhet av tillståndsprövning enligt miljöbalken

Personliga kvalifikationer

Som jurist ska du ha förmågan att analysera och väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden för att kunna göra korrekta avvägningar och prioriteringar samt visa detta omdöme vid uttalanden, agerande och beslut i din roll. Du kommer att samarbeta såväl med dina kollegor inom enheten som hela SGU, och det är därför viktigt att du har lätt för att bygga och underhålla relationer. Du kommunicerar och förmedlar information på ett förtroendegivande och pedagogiskt vis likaväl som du kan vara lyhörd till andra. Vi ser att du har förmågan till och motiveras av att vara självgående och växla mellan att arbeta med olika typer av juridiska frågor på ett prestigelöst sätt. Vi ser gärna att du har en god förmåga att planera och organisera ditt arbete utifrån de mål och resultat vi gemensamt ska uppnå. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för dessa tjänster.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, där 6 månaders provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Antal lediga tjänster: 1–3

Anställningsort: Uppsala, Göteborg, Lund eller Malå. Ange vilken stationeringsort du är intresserad av i din ansökan. Tjänsteresor förekommer.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll kommer att utföras. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. En godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll behövs innan beslut om anställning fattas.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 6 augusti 2024. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.

Vill du veta mer, hör av dig till Tf. enhetschef Olof Taromi Sandström, jurist Robert Bjersander eller våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar för Saco-S och Annika Törnkvist för ST-geologiska via vår växel 018-17 90 00. Eftersom annonsen är ute under semesterledigheter så hänvisar vi även till våra SGU-mejladress vid frågor om tjänsten: sgu@sgu.se. Skriv gärna diarienumret i ämnesraden för ditt mejl.

Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem.