Är du intresserad av att arbeta med utveckling av digital marin geodatainformation för en hållbar planering och förvaltning av våra kust- och havsområden? Då kan det vara dig vi söker!

Som maringeolog kommer du att tillhöra enheten Samhällsplanering Marin miljö som består idag av 19 engagerade medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter. Enheten arbetar med informationsförsörjning och driver flera projekt inom havsplanering, marint områdesskydd och miljöövervakning. Arbetet sker ofta i samarbete med andra svenska myndigheter och med inriktning mot Östersjöns miljö.

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara med i utvecklingen av en nationell analysmiljö som kommer att underlätta flera myndigheters förvaltning av havet, från att analysera förutsättningar och villkor till strategier för en hållbar utveckling och tillväxt inom svenska kust- och havsområden, såväl i ett nationellt som internationellt sammanhang.  Arbetsuppgifterna består av processering av stora datamängder, programmering och rumslig modellering med syfte att ta fram marin grunddata/miljövariabler till analysmiljön samt kodning och statistiska analyser av data i R eller Python. Exempel på grunddata/variabler är: sediment, substrat, habitat, batymetri, backscatter, siktdjup, salthalt, temperatur, fysisk påverkan och klimatscenarier. Du kommer även att spela en viktig roll i utvecklingen och tillämpningen av maskininlärning inom flera områden på enheten. Arbetet innefattar digital behandling av marin geodata för vidare förädling till maringeologiska produkter inom havsplanering och marint områdesskydd, med mera. Arbetet kan innehålla delvis fältarbetet inom maringeologisk kartläggning och deltagande i olika marina samarbetsprojekt.

Du kommer även delta i projekt på både nationell (Analysbyrån, Datavärdskap miljögifter, mm) och internationell (SwaMOcean/Wyosim), nivå samt företräda SGU i olika sammanhang genom att hålla föredrag och samverka med olika aktörer i samhället.

Kompetens

Vi söker dig som har:

 • en examen på högskole-/universitetsnivå med inriktning mot marin/geologi, geoinformatik eller motsvarande
 • erfarenhet av arbetet i ArcGIS
 • erfarenhet av fjärranalys
 • djupa kunskaper eller arbetslivserfarenhet av modellering och programmering i R eller Python
 • erfarenhet av insamling, lagring, analys och visualisering av marin eller geo/biodata och inriktad på metodutveckling
 • goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
 • goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift

Meriterande erfarenheter och kompetens:

 • erfarenhet av deltagande i samarbetsprojekt
 • erfarenhet av arbete med geodata i Sverige och/eller andra delar av världen
 • erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
 • erfarenhet av SQL och metadata hantering
 • erfarenhet inom havsplanering och marin geodata
 • kunskaper i informationssäkerhet

Personliga kvalifikationer

Som person är du ansvarsfull, målmedveten, flexibel och välplanerad för att genomföra arbetsuppgifter i tid och kan prioritera vid tillfällena med hög arbetsbelastning. Du trivs bra att jobba i projektform och har intresse i digitala lösningar för marin geodata hantering och utveckling. Du är positiv och engagerad och tycker om att arbeta både självständigt och i grupp. En förutsättning för tjänsten är att du har en god förmåga att samarbeta och kommunicera med såväl dina kollegor inom SGU som med externa samarbetspartners. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, där sex månaders provanställning tillämpas.

Anställningsort: Uppsala.

Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2022. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.

Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Lijana Gottby, telefon 018-17 90 16 eller våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S eller Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.

Diarienummer: 411-1529/2022

Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem.