Är du hydrogeolog med intresse för kartläggning och statusbedömning av grundvattenresurser? Brinner du för att tillgängliggöra information om grundvatten för samhället? Då kan det vara dig vi söker till enheten Hållbar vattenförsörjning!

SGUs information om grundvatten utgör ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning. Enheten Hållbar vattenförsörjning, som ingår i avdelningen Mark och grundvatten, består av 14 engagerade medarbetare med bred grundvattenkompetens. Enheten arbetar med frågor på både operativ och strategisk nivå, till exempel med grundvattenkartläggning, uppföljning av miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”, utveckling av bedömningsgrunder för grundvatten samt vägledning i arbetet med grundvatten inom svensk vattenförvaltning. En viktig uppgift är också att tillgängliggöra grundvatteninformation för samhällsplanering. Arbetet sker ofta i samverkan med andra myndigheter, organisationer och aktörer.

Arbetsuppgifter

Som grundvattenexpert kommer du att arbeta med grundvattenkartläggning, från planering och kartläggning till färdiga resultat i form av GIS-skikt samt beskrivningar i text och underlag till databaser. Du kommer även att vara en viktig kugge i arbetet med miljömålsuppföljning och i det löpande arbetet med klimatanpassning. Andra prioriterade arbetsuppgifter handlar om att bidra till att vidareutveckla SGUs arbete med grundvattenkvalitet. Här ingår bland annat vidareutveckling av bedömningsgrunder för grundvatten och de grundvattenkemiska delarna inom vattenförvaltningen. Därutöver ingår det i arbetet att vara expertstöd till andra myndigheter och att genomföra expertbedömningar i olika myndighetsärenden.

Kompetens

Vi söker dig som har:

  • en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskole-/universitetsnivå med inriktning mot hydrologi, hydrogeologi eller motsvarande relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig,
  • erfarenhet av grundvattenkartering eller annan geologisk kartering,
  • goda kunskaper i grundvattenkemi,
  • mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift,
  • B-körkort.

 Meriterande erfarenheter och kompetens:

  • erfarenhet av det svenska miljömålssystemet,
  • erfarenhet av arbete med svensk vattenförvaltning,
  • erfarenhet av miljöövervakning,
  • erfarenhet av utvärdering av grundvattenkemiska data.

Personliga kvalifikationer

Vi söker en ansvarstagande, kreativ och flexibel person som när omständigheterna kräver är beredd att ta på sig ledartröjan. Som person har du lätt för att samarbeta och kommunicera med både interna och externa parter. Andra egenskaper som är viktiga för framgång i rollen är ett strukturerat arbetssätt, målmedvetenhet och förmåga att arbeta självständigt. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna för denna tjänst.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, där sex månaders provanställning tillämpas. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Uppsala, Lund eller Göteborg. Ange i din ansökan vilken ort du önskar. Tjänsteresor till huvudkontoret i Uppsala kommer att förekomma.

Tjänsten är säkerhetsklassad och en registerkontroll kommer att utföras på slutkandidat som ska vara godkänd innan anställning.

Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.

Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Mats Wallin, telefon 018-17 93 31.
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.

Välkommen med din ansökan senast den 2022-02-07. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår webbplats. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Diarienummer: 411-2938/2021

Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem.