Vill du vara med i de projekt som SGU driver och förändra samt skapa mervärden till samhället? Till enheten Renare mark och vatten söker vi nu tre assisterande projektledare inom efterbehandling av förorenad mark.

Enheten Renare mark och vatten ligger under avdelningen Mark och grundvatten och består av 13 medarbetare som finns placerade i Lund, Uppsala och Malå. Enhetens uppgift är att på uppdrag av regeringen arbeta med efterbehandling av förorenad mark inom miljökvalitetsmålet: Giftfri miljö. Verksamheten är indelad i två huvuduppdrag: dels att undersöka och åtgärda områden där staten har ett eget ansvar, dels att kunna vara huvudman för saneringsprojekt där efterbehandling sker med statsbidrag. Båda uppdrag växer i omfattning från år till år och därför behöver vi bli fler.

Enheten har en stor projektportfölj med allt ifrån mindre till stora och komplexa projekt, i hela landet och i olika skeden, från huvudstudier till efterkontroller. Vi arbetar till exempel med att efterbehandla förorenade områden där kemtvättar, gruvor och impregneringsverk har funnits samt med många objekt med dioxin- och DDT-förorening. Vi utvecklar metoder och arbetssätt för att åstadkomma effektiviseringar i vårt arbete samt samverkar brett inom branschen. Projektgruppen består av en projektledare, assisterande projektledare och beroende på projektets behov specialister som upphandlare, kommunikatör, jurist, geolog, hydrogeolog, fastighets- och avtalsansvarig med mera.

Arbetsuppgifter

Som assisterande projektledare kommer du att stödja den ansvarige projektledaren. Du deltar i verksamhetens olika projekt genom att ta fram underlag för planering, genomförande och uppföljning av projektet (tid, kostnad, innehåll). Du kommer att administrera projektet i projektstyrningssystemet, ta fram underlag för kommunikationsinsatser, upphandling, möten, redovisning till finansiärer, projektavslut med mera. Detta görs i samråd och i nära samarbete med ansvarig projektledare.

Det ingår dessutom i arbetsuppgifterna att du ska samarbeta med SGUs övriga avdelningar och andra myndigheter såsom Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut och länsstyrelser.

För att trivas på enheten Renare mark och vatten är det viktigt att vi är proaktiva i projektstyrningen och i en god samverkan med omgivningen. På vår enhet stöttar vi varandra och utvecklas tillsammans. Vi ser fram emot att få välkomna just dig till oss!

Kompetens

Vi söker dig som har:

  • en, för tjänsten, relevant högskole-/universitetsutbildning inom naturvetenskap, teknik, ekonomi eller samhällsplanering, 
  • goda kunskaper i svenska i både tal och skrift,
  • minst 1 års erfarenhet av administrativt arbete eller minst 6 månaders erfarenhet av projektarbete.

Meriterande erfarenheter och kompetens:

  • erfarenhet av arbete med saneringsprojekt,
  • erfarenhet av arbete med ekonomi,
  • erfarenhet av arbete i projektform,
  • erfarenhet av arbete med kommunikation.

Personliga kvalifikationer

Som person har du en mycket god förmåga att samarbeta och kommunicera med såväl dina kollegor inom SGU som externa samarbetspartners. I din roll som assisterande projektledare är du strukturerad. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna för denna tjänst.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, där sex månaders provanställning tillämpas.

Anställningsort: Uppsala, Lund eller Malå. Goda möjligheter till växlande distansarbete finns. Ange i din ansökan vilken av orterna som du önskar. Tjänsterna kan innebära resor, både internt och externt i samband med de projekt som bedrivs.

Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.

Vill du veta mer, hör av dig till projektledare Lisa Elmerfjord, telefon 046-31 17 87.
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.

Välkommen med din ansökan senast den 2022-02-08. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår hemsida. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Diarienummer: 411-2610/2021

Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem.