Är du en problemlösare som är vass på siffror? Har du erfarenhet inom budgetcontrolling? Är du dessutom en fena på Excel? Då kan det här vara den perfekta tjänsten för dig!

Vi söker nu en budgetcontroller för att stödja generaldirektören och myndighetens ledningsgrupp i arbetet med budgetstyrning och uppföljning. I rollen ligger även att stödja de olika avdelningarnas ledningsgrupper i arbetet med budgetering, uppföljning och prognosrapportering. SGU är en myndighet med flerfinansierad verksamhet genom flera anslag, bidrag och avgifter, vilket ökar komplexiteten.

Controllerfunktionen är en del av enheten Planering som ansvarar för framtagandet av myndighetens verksamhetsplan, drift- och investeringsbudget, verksamhetsstrategi, budgetunderlag, årsredovisning, arbetsordning och delegationsordning. Enheten svarar också bland annat för myndighetens tillstånds- och tillsynsuppgifter (exkl. minerallagen), arkiv och registratur, utredningsstöd, process- och projektmodell samt verktyg för nyttorealisering. På enheten finns idag 12 engagerade medarbetare.

Enheten Planering är en del av avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd. Inom avdelningen finns också enheterna Ekonomi, HR och kontor samt Kommunikation. Därtill är myndighetens säkerhetschef och hållbarhetsstrateg placerade på avdelningen.

Arbetsuppgifter

Som budgetcontroller arbetar du både styrande och stödjande med myndighetens ekonomiska planering och uppföljning. Du ser verksamhetsplanering och budgetplanering som en integrerad helhet, det som planeras och budgeteras i verksamhetsplan och driftbudget ska också kunna följas upp i myndighetens årsredovisning. Du samordnar och deltar i arbetet på operativ, taktisk och strategisk nivå, vilket bland annat innebär arbete direkt mot generaldirektören och myndighetens ledningsgrupp.

I det löpande arbetet kommer du att ha ett nära samarbete med enhetschefen för Planering, vilken även innehar rollen verksamhetscontroller. Tillsammans med medarbetare på ekonomienheten stödjer du myndighetens linjechefer och ekonomiskt ansvariga i arbetet med budgetering, uppföljning och prognosrapportering. Du hanterar stora komplexa datamängder från olika källor. Du bearbetar och analyserar informationen, drar slutsatser utifrån verksamhetens behov och sammanställer beslutsunderlag. Du gör för- och efterkalkyler för interndebitering och kostnadsutfördelning, deltar i framtagandet av myndighetens budgetunderlag samt i utveckling av arbetssätt, kalkylmodeller och beräkningsverktyg så som nyttorealiseringsberäkningar. Som del av enheten planering förväntas du också bidra och vara engagerad i enhetens samlade uppdrag, och delta i strategiska diskussioner.

Kompetens

I rekryteringsprocessen fäster vi stor vikt vid din erfarenhet under de senaste fem åren.

Vi söker dig som har:

  • Slutförd relevant examen från universitet/högskola,
  • minst tre års erfarenhet av budgetcontrolling eller motsvarande arbetsuppgifter,
  • mycket goda kunskaper i Excel och behärskar övriga delar av Officepaketet,
  • erfarenhet från statliga sektorn eller annan offentlig förvaltning,
  • mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

 Vi ser gärna att du även har erfarenhet av:

  • Kvalificerat arbete inom redovisning,
  • flerfinansierad verksamhet,
  • Agresso/UBW.

Personliga kvalifikationer

I rollen som budgetcontroller samarbetar du såväl med dina kollegor inom enheten som hela SGU och det är därför viktigt att du har lätt för att bygga relationer samt kommunicera och förmedla information på ett förtroendeingivande och pedagogiskt sätt. För att lyckas och trivas i rollen krävs att du har ett prestigelöst sätt och kan driva, planera och strukturera ditt arbete självständigt. Därutöver har du en mycket god analytisk förmåga och lätt för att se såväl helheten som detaljer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för denna tjänst.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid där 6 månaders provanställning tillämpas.

Anställningsort: Uppsala

Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.

Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Elin Jansson, telefon 018-17 91 21.
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för SACO-S och Nelly Aroka, telefon 018- 17 90 28 för ST-geologiska.

Välkommen med din ansökan senast den 8 februari 2021. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår hemsida. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Dnr. 411–2804/2020

 

Kontaktpersoner