Försvarsmusiken är en enhet i Livgardet med funktionsansvar inom försvarsmakten för den svenska militärmusiken. Försvarsmusikens uppgifter omfattar bl.a. musik för det statsceremoniella rummet (ex. nationella högtidsdagar, riksmötets öppnande, statsbesök, kungliga audienser, högvaktsavlösning med vaktparad samt högre chefsbesök), förbandsspelningar för Försvarsmaktens förband (ex. chefsbyten, medaljceremonier, korum, examen, GU-avslutning) samt konsertverksamhet för intern och extern publik.

Försvarsmusiken består av tre musikkårer; Marinens musikkår, Arméns musikkår och Livgardets dragonmusikkår.

Marinens musikkår är en harmonikår för parad- och ceremoniverksamhet samt en symfonisk blåsorkester med en bred repertoar. Musikkåren består av 30 musiker och är placerad i Karlskrona.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Tjänsten innebär att medverka vid konserter, ceremonier och övriga framträdanden i orkester och ensembler
  • Medverka vid skivinspelningar och livesända framträdanden
  • Delta i olika arbetsgrupper inom Försvarsmusiken

Kvalifikationer

  • Musikutbildning vid högskola eller motsvarande kompetens
  • Erfarenhet av spel i professionella sammanhang

Meriterande

  • B-körkort

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Provspelning:
Provspelning med efterföljande intervju sker 2022-10-21 kl 10.00 i Karlskrona, plats meddelas i särskild kallelse.

Provspelningsstycke:
Karl Ditters von Dittersdorf - Kontrabaskonsert i E-dur, 1:a satsen med kadens.
Giovanni Bottesini - Kontrabaskonsert No. 2 i B-moll, 2:a satsen

Noter för ensembleprov och orkesterutdrag skickas i samband med kallelsen ca 4 veckor innan provspelning. 

Övrigt:
Annonsen gäller en tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

Befattningen kommer utöver spel även innebära andra arbetsuppgifter.

Eftersom vi är en liten arbetsplats krävs god samarbetsförmåga/flexibilitet men också att du kan arbeta självständigt.

Framträdanden sker i uniform. Arbetet sker i skiftande arbetsmiljö såväl inom- som utomhus, nationellt som internationellt.

Din ansökan görs via Rekryteringsverktyget Reachmee med innehållande CV och personligt brev senast 2022-09-04

Sökande skall vara svensk medborgare. Godkänd registerkontroll är ett krav för anställning.
ONLY SWEDISH CITIZENS.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef Marinens Musikkår Thomas Engström, 0709-95 43 49 thomas.l.engstrom@mil.se
Musikdirektör, Alexander Hanson, 0704-85 11 57
 
Information om musikkåren finns även på: www.forsvarsmakten.se och www.marinensmusikkar.se

Fackliga representanter nås via Försvarsmaktens växel: 08- 584 540 00

SEKO: Thomas Klasson, Lise- Lotte Larsson

SACO: Johan Gillemyr

OFRO: Stefan Morin

OFRS: Kennet Hartikainen

Försvarsförbundet Lokalförening 50: Andreas Johansson lf050@forsvarsforbundet.se

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.