Befattning Yrkesområde Arbetsort Land Sista ansökningsdatum
Produktionssamordnare till Produktionsstödsektionen i Karlskrona Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2024-04-30 2024-04-30
RHS omtag HL INFRA april 2024 Övriga befattningar Stockholm Sverige 2024-05-11 2024-05-11
Samverkansofficer vid Norra Militärregionens stab (OF3) Officer, Specialistofficer Boden Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Chefssekreterare till Flygvapenchefen Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Uppsala Sverige 2024-05-03 2024-05-03
Driftingenjör IT - inriktning virtualisering IT, Samband Stockholm Sverige 2024-05-02 2024-05-02
Systemingenjör IT - inriktning infrastruktur IT, Samband Stockholm Sverige 2024-05-16 2024-05-16
Systemingenjör IT - inriktning virtualisering IT, Samband Stockholm Sverige 2024-05-02 2024-05-02
HR-generalist till HR-direkt Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2024-04-19 2024-04-19
Chef centrala befälsgruppen vid FMTS grundutbildningsbataljonstab Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2024-05-27 2024-05-27
Avdelningschef analysavdelningen Operativa kommunikationsförbandet Säkerhets- & Underrättelsetjänst Enköping Sverige 2024-05-19 2024-05-19
Infrahandläggare LplE V Karlsborg Övriga befattningar Göteborg Sverige 2024-05-03 2024-05-03
Produktionshandläggare till Avdelning för krypto och IT-säkerhet vid Must Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Ekerö Sverige 2024-05-10 2024-05-10
Insatssoldat till IBSS Övriga befattningar Lund Sverige 2024-05-10 2024-05-10
Stabsofficer- OF-3 Strategienheten Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2024-04-26 2024-04-26
Stabsofficer- OR-8 Strategienheten Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2024-04-26 2024-04-26
Läkare försvarshälsan Boden Hälso- & Sjukvård Boden Sverige 2024-05-06 2024-05-06
K 4 söker sjuksköterskor till Försvarshälsan Hälso- & Sjukvård Arvidsjaur Sverige 2024-05-12 2024-05-12
HR Generalist Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Uppsala Sverige 2024-05-03 2024-05-03
Säkerhetsunderrättelseofficer, S2, VT2024 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Upplands-Bro Sverige 2024-05-05 2024-05-05
Simulatorsoldat Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Uppsala Sverige 2024-04-29 2024-04-29
Plutonschef vid specialistofficersutbildningen Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2024-06-15 2024-06-15
FTN/Teleingenjör Teknik Hästveda Sverige 2024-05-13 2024-05-13
Södra militärregionen söker HR-generalist Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Lund Sverige 2024-05-06 2024-05-06
GSS/K BTS Boden Övriga befattningar Boden Sverige 2024-06-03 2024-06-03
Skaraborgs regemente söker erfaren kommunikatör Information, Media, Språk Skövde Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Stabsassistent – GSS/K till Flygstaben Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Uppsala Sverige 2024-05-10 2024-05-10
Senior IH IT, Samband Linköping Sverige 2024-05-22 2024-05-22
Tekniker Teknik Ronneby Sverige 2024-04-26 2024-04-26
Blekinge flygflottilj rekryterar systemtekniker till F 17 Gotland IT, Samband Visby Sverige 2024-04-19 2024-04-19
Materielledare Förrådssektionen Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Arboga Sverige 2024-05-06 2024-05-06
C ledningsstödsavdelning tillika Stf enhetschef JSS Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2024-05-10 2024-05-10
Civil maskintjänstchef Marinbasen, Karlskrona Teknik Karlskrona Sverige 2024-04-29 2024-04-29
Interflex BTIC 2024 Övriga befattningar Storbritannien Storbritannien 2024-04-15 2024-04-15
MR M Instruktörer INTERFLEX vt 2025 Övriga befattningar Storbritannien Storbritannien 2024-05-01 2024-05-01
MR M Plutonsledning INTERFLEX våren 2025 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Storbritannien Storbritannien 2024-05-01 2024-05-01
Omvärldsbevakare UndK Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2024-05-10 2024-05-10
Digitaltryckare Övriga befattningar Haninge Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Stabssoldat kompaniledning Åse utbildningskompani, Skaraborgs flygflottilj F 7 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Såtenäs Sverige 2024-04-19 2024-04-19
Förrådspersonal FörsA Sömnad Logistik, Transport Göteborg Sverige 2024-05-02 2024-05-02
Nätverkstekniker IT, Samband Linköping Sverige 2024-05-11 2024-05-11
Administratör till Garnisonsstödenheten, I21 Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Sollefteå Sverige 2024-05-01 2024-05-01
Specialistläkare vikariat Försvarshälsan 50% Hälso- & Sjukvård Göteborg Sverige 2024-04-25 2024-04-25
Försvarsmaktens Hundtjänstenhet söker Sektionschef region Nord Övriga befattningar Umeå Sverige 2024-04-25 2024-04-25
Försvarsmaktens Hundtjänstenhet söker Sektionschef i region Nedre Norrland Övriga befattningar Sollefteå Sverige 2024-04-25 2024-04-25
Försvarsmaktens Hundtjänstenhet söker Sektionschef region Mitt Övriga befattningar Örebro Sverige 2024-04-25 2024-04-25
Försvarsmaktens ID-kort Sektionschef till region Öst Övriga befattningar Västerås Sverige 2024-04-25 2024-04-25
Försvarsmaktens Hundtjänstenhet söker Sektionschef i region Väst Övriga befattningar Borås Sverige 2024-04-25 2024-04-25
Försvarsmaktens Hundtjänstenhet söker Sektionschef i region Syd Övriga befattningar Ronneby Sverige 2024-04-25 2024-04-25
Försvarsmaktens Hundtjänstenhet söker Sektionschef Stallsektionen i Sollefteå Övriga befattningar Sollefteå Sverige 2024-04-25 2024-04-25
Chefssekreterare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Boden Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Stf Avdelningschef IT, Samband Linköping Sverige 2024-05-12 2024-05-12
Projektledare (kravställare) infrastruktur och lokalförsörjning Mälardalen Övriga befattningar Solna Sverige 2024-05-03 2024-05-03
Produktionshandläggare MV Syd Teknik Karlskrona Sverige 2024-05-10 2024-05-10
SUA-Handläggare till Systemförvaltningsenheten IT, Samband Enköping Sverige 2024-05-03 2024-05-03
Systemadministratör Linux till MUST IT, Samband Stockholm Sverige 2024-05-03 2024-05-03
Officer FMVE Officer, Specialistofficer Boden Sverige 2024-05-06 2024-05-06
Insatssoldat IBSS GarnsE Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Boden Sverige 2024-06-02 2024-06-02
Stf C till Underrättelse- och säkerhetssektionen vid 2.helikopterskvadron (Stf C S2) Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2024-05-31 2024-05-31
GarnsE Stf C övnings- och skjutfältsavdelningen Officer, Specialistofficer Boden Sverige 2024-04-30 2024-04-30
UtbE Lärare Tekniska Stödsystem SO Teknik Halmstad Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Militärregiongruppförvaltare till Södra Militärregionen, Livgrenadjärgruppen. Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2024-05-12 2024-05-12
Kompanichef till Sjukhusbataljonen i Göteborg Officer, Specialistofficer Göteborg Sverige 2024-06-10 2024-06-10
Systemingenjör med inriktning mot Försvarets Telenät Luleå IT, Samband Luleå Sverige 2024-05-05 2024-05-05
Jämställdhetsrådgivare, Försvarsstabens strategienhet Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2024-05-08 2024-05-08
Avdelningschef till Genomförandeavdelning Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Härnösand Sverige 2024-05-02 2024-05-02
Regional Produktionsledare Teknisk Bevakning Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Boden Sverige 2024-05-10 2024-05-10
GSS/HJÄLPMEKANIKER STRIDSFLYG Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Luleå Sverige 2024-04-14 2024-04-14
Stabsofficer StabA mars 2024 Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Väderobservatör Övriga befattningar Ronneby Sverige 2024-04-26 2024-04-26
Förrådsarbetare Servicesektion med inriktning till vårt Servicecenter Logistik, Transport Enköping Sverige 2024-05-12 2024-05-12
Stridsledare genom SOFU Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Miljöhandläggare HvSS Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Botkyrka Sverige 2024-05-10 2024-05-10
HR-generalist på vikariat till Första ubåtsflottiljen Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlskrona Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Seniora controllers till Högkvarterets Operationsledning Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2024-04-25 2024-04-25
Kvartermästare till 133.Telekrigkompaniet Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2024-06-16 2024-06-16
Förbandsförvaltare till Swedec Officer, Specialistofficer Eksjö Sverige 2024-05-07 2024-05-07
Sekreterare NNSC 2025/2026 Officer, Specialistofficer Seoul Sydkorea 2024-05-13 2024-05-13
Kvartermästare NNSC 2025/2026 Officer, Specialistofficer Seoul Sydkorea 2024-05-13 2024-05-13
Art Director Övriga befattningar Haninge Sverige 2024-04-29 2024-04-29
Materielredogörare R3-pluton Övriga befattningar Luleå Sverige 2024-04-23 2024-04-23
Livbataljon söker vikarierande hästskötare Övriga befattningar Stockholm Sverige 2024-04-23 2024-04-23
Flygplatsman Vidsel Övriga befattningar Vidsel Sverige 2024-05-08 2024-05-08
Blekinge flygflottilj söker Stabsläkare till Flottiljstaben Hälso- & Sjukvård Ronneby Sverige 2024-05-06 2024-05-06
Funktionsföreträdare avveckling ammunition Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2024-04-23 2024-04-23
Ställföreträdande avdelningschef Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2024-05-10 2024-05-10
omtag 5 Transportofficer MR M april 2024 Övriga befattningar Upplands-Bro Sverige 2024-05-07 2024-05-07
Omtag 3 teknisk chef MR M april 2024 Övriga befattningar Upplands-Bro Sverige 2024-05-07 2024-05-07
Omtag 4 försörjningsofficer MR M april 2024 Övriga befattningar Upplands-Bro Sverige 2024-05-07 2024-05-07
Handläggare IT IHK ITS IT, Samband Stockholm Sverige 2024-04-30 2024-04-30
HR-administratör sökes till F 16 Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Håbo Sverige 2024-04-29 2024-04-29
Systemingenjör TB Karlskrona IT, Samband Karlskrona Sverige 2024-04-28 2024-04-28
Systemingenjör Signalskydd Karlskrona IT, Samband Karlskrona Sverige 2024-04-28 2024-04-28
Verksamhetshandläggare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Boden Sverige 2024-05-15 2024-05-15
Stockholms amfibieregemente/ Bevakningskompaniet rekryterar IBSS- soldater Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Stockholm Sverige 2024-05-02 2024-05-02
Kompanichef sökes till Stabskompani vid F16 Övriga befattningar Håbo Sverige 2024-04-29 2024-04-29
Sektionschef 2 Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Enköping Sverige 2024-05-10 2024-05-10
Sektionschef till HR-sektionen Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Halmstad Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Systemingenjör MaRA IT, Samband Haninge Sverige 2024-05-19 2024-05-19
Telekomtekniker Sensor HST Teknik Halmstad Sverige 2024-05-06 2024-05-06
Driftledare till SIS-pluton F 21 Luleå Officer, Specialistofficer Luleå Sverige 2024-05-08 2024-05-08
HR-specialist rekrytering Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2024-04-29 2024-04-29
Inköpsadministratör till FMLOG Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Projektledare (kravställare) infrastruktur och lokalförsörjning, Stockholm innerstad Övriga befattningar Solna Sverige 2024-05-03 2024-05-03
Signalskyddschef Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2024-05-06 2024-05-06
Projektledare (kravställare) infrastruktur och lokalförsörjning, Stockholms län Övriga befattningar Solna Sverige 2024-05-03 2024-05-03
13.Säkerhetsbataljon söker IT-Säkerhetschef Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2024-04-28 2024-04-28
13. Säkerhetsbataljon söker Säkerhetsofficer Säkerhets- & Underrättelsetjänst Upplands-Bro Sverige 2024-04-28 2024-04-28
13. Säkerhetsbataljon söker Säkerhetshandläggare Säkerhets- & Underrättelsetjänst Upplands-Bro Sverige 2024-04-28 2024-04-28
Mv Norr Boden Tunga Hjulfordon Teknik Boden Sverige 2024-05-06 2024-05-06
Signalskyddschef IT, Samband Stockholm Sverige 2024-05-05 2024-05-05
Sektionschef för verksamhetsutveckling inom logistikverksamheten Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Analytiker till MUST Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2024-04-29 2024-04-29
Värnpliktshandläggare vid utbildningssektionen Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2024-05-04 2024-05-04
Stabsassistenter 132 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Göteborg Sverige 2024-05-05 2024-05-05
Sektionschef Grafisk Produktion Information, Media, Språk Haninge Sverige 2024-04-30 2024-04-30
HR-generalist Enköping Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Enköping Sverige 2024-04-22 2024-04-22
Jurist till MUST Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2024-04-29 2024-04-29
Producent till Grafisk Produktion Information, Media, Språk Haninge Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Förrådsman Logistik, Transport Haninge Sverige 2024-04-22 2024-04-22
Lärare flygteknik JAS 39 Gripen Teknik Halmstad Sverige 2024-05-10 2024-05-10
IT-försvarsförbandet söker planeringsofficer IT, Samband Enköping Sverige 2024-05-12 2024-05-12
Yrkesinformatör till Försvarsmakten jobb och utbildning Information, Media, Språk Stockholm Sverige 2024-04-17 2024-04-17
Fälthållningsarbetare sökes till F 16 Övriga befattningar Uppsala Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Logistikbefäl sökes till F 16 Logistik, Transport Uppsala Sverige 2024-04-29 2024-04-29
Lokal inköpare sökes till F 16 Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Uppsala Sverige 2024-04-29 2024-04-29
Teletekniker Telekrig Teknik Enköping Sverige 2024-05-03 2024-05-03
HR-chef Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Halmstad Sverige 2024-04-26 2024-04-26
Tekniskt befäl Teknik Göteborg Sverige 2024-05-05 2024-05-05
Teknisk chef regemente till I 21 Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2024-05-19 2024-05-19
Logistikofficer, MR N Fältjägargruppen Östersund Logistik, Transport Östersund Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Reception Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Haninge Sverige 2024-04-28 2024-04-28
Förrådspersonal, Gods-och transportsektionen Logistik, Transport Eksjö Sverige 2024-04-29 2024-04-29
Miljöhandläggare Övriga befattningar Eksjö Sverige 2024-04-29 2024-04-29
Fordonsmekaniker tunga Karlsborg Teknik Karlsborg Sverige 2024-04-23 2024-04-23
IT-Driftstekniker Luftsystemavdelningen IT, Samband Halmstad Sverige 2024-05-10 2024-05-10
Mekaniker till Operativ Teknisk Pluton i Kungsängen Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Stockholm Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Sjöövervakningsoperatör GSS/K till Marinstaben Muskö Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Haninge Sverige 2024-04-29 2024-04-29
Sjöövervakningsoperatör GSS/K till Marinstaben Göteborg Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Göteborg Sverige 2024-04-29 2024-04-29
Civil Sjöövervakningsoperatör till Marinstaben Göteborg Säkerhets- & Underrättelsetjänst Göteborg Sverige 2024-04-29 2024-04-29
HANDLÄGGARE TILL SAMBANDSCENTRALEN ARMÉSTABEN (VIKARIAT) IT, Samband Enköping Sverige 2024-04-21 2024-04-21
Vapentekniker MV skövde Teknik Skövde Sverige 2024-05-06 2024-05-06
HR-strateg Personalutveckling/Handläggare utbildning Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2024-05-03 2024-05-03
Plutonsbefäl till Operativ Teknisk Pluton i Kungsängen Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2024-04-30 2024-04-30
132.Specialistofficer Officer, Specialistofficer Göteborg Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Mekaniker MV Revingehed Teknik Revingehed Sverige 2024-05-06 2024-05-06
OF Plan Krigsförbandssektionen april 2024 Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2024-04-30 2024-04-30
IT-Tekniker GA Haninge IT, Samband Haninge Sverige 2024-05-28 2024-05-28
Central Planeringsingenjör Flygsäkerhetsmateriel till TVA Teknik Linköping Sverige 2024-05-10 2024-05-10
Förrådspersonal Logistik, Transport Karlskrona Sverige 2024-04-19 2024-04-19
Logistikchef vid Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21 Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2024-05-14 2024-05-14
Nätverkstekniker IT, Samband Haninge Sverige 2024-04-28 2024-04-28
Stab och tross GSS/K VT 2024 Q2 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Upplands-Bro Sverige 2024-07-28 2024-07-28
Materielsystemingenjör Helikopter 14 Teknik Linköping Sverige 2024-05-06 2024-05-06
Skolförvaltare sökes till Basbefälskolan (BBS) Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2024-05-17 2024-05-17
Handläggare infrastruktur Övriga befattningar Ronneby Sverige 2024-05-03 2024-05-03
Handläggare miljö Övriga befattningar Ronneby Sverige 2024-05-03 2024-05-03
Systemtekniker/signalmekaniker till 17e, Trosstroppen Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Göteborg Sverige 2024-05-08 2024-05-08
Stf Fartygschef lätt trossbåt,17e Trosstroppen Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Göteborg Sverige 2024-05-08 2024-05-08
Mekaniker till 17e Trosstroppen Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Göteborg Sverige 2024-05-08 2024-05-08
Maskintjänstchef Lätt Trossbåt till 17e Trosstroppen Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Göteborg Sverige 2024-05-08 2024-05-08
Kommissarie/ Reservdelsman trosspluton 17e Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Göteborg Sverige 2024-05-08 2024-05-08
Sensorsoldater 17e Sensorpluton Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Göteborg Sverige 2024-05-08 2024-05-08
Sjömän till 17.e Skaftö Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Göteborg Sverige 2024-05-08 2024-05-08
Sjömän till fartygspluton 17e Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Göteborg Sverige 2024-05-08 2024-05-08
Stridsbåtsförare/ Stridsbåtschef till 17e Sensorpluton Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Göteborg Sverige 2024-05-08 2024-05-08
Förrådsman till Gods- och transportsektionen vid Skaraborgs flygflottilj, F 7 Logistik, Transport Såtenäs Sverige 2024-04-26 2024-04-26
Underrättelse- och säkerhetsbefäl Säkerhets- & Underrättelsetjänst Falun Sverige 2024-04-14 2024-04-14
Sektionschef till Teknisk avdelning vid Skaraborgs flygflottilj, F 7 Teknik Såtenäs Sverige 2024-04-26 2024-04-26
IT-tekniker Teknik Håbo Sverige 2024-04-19 2024-04-19
Logistikchef Logistik, Transport Örebro Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Teknisk lärare inom Strömförsörjning/ Elsäkerhet Teknik Halmstad Sverige 2024-04-23 2024-04-23
Kvartermästare till FMTIS Ledningsstödsenheten Logistik, Transport Stockholm Sverige 2024-05-15 2024-05-15
Försvarsmakten söker blivande försvarsmeteorologer - Anställd som GSS under utbildningen Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Flera orter Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Inspektör förorenade områden Teknik Stockholm Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Ansökan för tester till Försvarsmeteorolog Anmälan till utbildning Flera orter Sverige 2024-12-31 2024-12-31
Intresseanmälan för att göra tester mot Försvarsmeteorolog Anmälan till utbildning Flera orter Sverige 2024-05-31 2024-05-31
Intresseanmälan för att göra tester mot Försvarsmeteorolog Anmälan till utbildning Flera orter Sverige 2024-05-31 2024-05-31
Utbildningsofficer Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2024-06-02 2024-06-02
Förbandsmentor och utbildningsofficer - Jobba med Hemvärnet! Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2024-06-02 2024-06-02
Stabsofficer - GenA planering och övning RHS april 2024 Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Serviceman/-kvinna Lomben Övriga befattningar Kalix Sverige 2024-05-03 2024-05-03
Flygsäkerhetsbefäl SIS IT, Samband Luleå Sverige 2024-04-28 2024-04-28
Enhetschef Försvarshälsan Boden Hälso- & Sjukvård Boden Sverige 2024-04-22 2024-04-22
Stockholms amfibieregemente söker Regementsförvaltare SO 9 Officer, Specialistofficer Haninge Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Planeringsofficer JSS Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2024-05-10 2024-05-10
Kommunikationssoldat (GSS/K) Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Boden Sverige 2024-04-26 2024-04-26
Handläggare Signalskydd IT, Samband Stockholm Sverige 2024-04-19 2024-04-19
Avdelningschef till FMTIS Logistikenhet Officer, Specialistofficer Arboga Sverige 2024-05-12 2024-05-12
Inköpare till Försvarsmaktens logistik Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2024-04-19 2024-04-19
Ekonom med Produktionsinriktning Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Örebro Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Projektsamordnare/INFRA-handläggare, Fastighetssektionen Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2024-04-19 2024-04-19
Kvalificerad jurist, Högkvarteret Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2024-04-18 2024-04-18
Strategisk inköpare APS Boden Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Boden Sverige 2024-04-18 2024-04-18
Kategoriledare APS Boden Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Boden Sverige 2024-04-18 2024-04-18
Förrådsmedarbetare Servicesektionen Logistik, Transport Luleå Sverige 2024-04-27 2024-04-27
Tekniksystemledare till Strfdetaljen Stridsvagn Teknik Skövde Sverige 2024-04-23 2024-04-23
Soldater till Norrlands dragonregemente, K 4 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Arvidsjaur Sverige 2024-04-15 2024-04-15
13. Säkerhetsbataljon söker yrkesofficerare inom logistik Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2024-04-28 2024-04-28
Utbildningsbefäl Skyttepluton till I 21, Ångermanlands Infanteribataljon Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Kvartermästare Utbildningskompani till I 21, Ångermanlands Infanteribataljon Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Stf. Plutonchef Underhållspluton till I 21, Ångermanlands Infanteribataljon Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Stf. Skytteplutonschef till I 21, Ångermanlands Infanteribataljon Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Utbildningsbefäl Stab & Trosspluton till I 21, Ångermanlands Infanteribataljon Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Sollefteå Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Utbildningsbefäl Underhållspluton till I 21 Ångermanlands Infanteribataljon Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Stf. Bataljonschef till I 21, Ångermanlands Infanteribataljon Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Stf. Kompanichef till I 21 , Ångermanlands Infanteribataljon Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Plutonchef Underhållspluton till I 21 Ångermanlands Infanteribataljon Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Plutonchef Stab och Tross till I 21, Ångermanlands Infanteribataljon Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Skytteplutonchef till I 21, Ångermanlands Infanteribataljon Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Kompanichef I 21, Ångermanlands infanteribataljon Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Förrådspersonal, krigsförrådsektionen Logistik, Transport Eksjö Sverige 2024-04-17 2024-04-17
Materielhandläggare Logistik, Transport Uppsala Sverige 2024-04-25 2024-04-25
Verksamhetshandläggare EK/HR Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Uddevalla Sverige 2024-04-21 2024-04-21
Transportledare Logistik, Transport Ronneby Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Matrielredogörare Logistik, Transport Uddevalla Sverige 2024-04-21 2024-04-21
Bevakningssoldater Skövde vår 2024 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Skövde Sverige 2024-05-20 2024-05-20
Rekryteringskoordinator Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Linköping Sverige 2024-04-19 2024-04-19
Arbetsmiljöhandläggare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Umeå Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Instruktör vid Vapnö Kompani GU bat Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Halmstad Sverige 2024-04-21 2024-04-21
STF Avdelningschef E-område NORR Logistik, Transport Arvidsjaur Sverige 2024-04-19 2024-04-19
Avdelningschef E-område NORR Logistik, Transport Arvidsjaur Sverige 2024-04-19 2024-04-19
Läkare till Försvarshälsan Hälso- & Sjukvård Upplands-Bro Sverige 2024-04-17 2024-04-17
LplE Infrastrukturhandläggare Luleå ny Övriga befattningar Umeå Sverige 2024-04-24 2024-04-24
43.Flygbaskompaniet söker Säkerhetssoldater GSS/K till 431 Flygbassäkerhetspluton Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Linköping Sverige 2024-04-19 2024-04-19
SO FRIV RHS Omtag 2024 mars Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2024-04-20 2024-04-20
Tekniksystemledare till Stridsfordonsdetaljen Teknik Skövde Sverige 2024-04-23 2024-04-23
Civil medarbetare till Totalförsvars- och samhällsplaneringssektionen på Högkvarteret Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2024-04-26 2024-04-26
GSS/T A 8 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Boden Sverige 2024-04-26 2024-04-26
GSS/K till A 8 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Boden Sverige 2024-04-26 2024-04-26
Skolinformatör - intresseanmälan Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Flera orter Sverige 2024-07-01 2024-07-01
Stabsofficer J7 Försvarsmedicincentrum Officer, Specialistofficer Göteborg Sverige 2024-04-23 2024-04-23
Lokalvårdare Övriga befattningar Haninge Sverige 2024-04-14 2024-04-14
Säkerhetshandläggare Säkerhets- & Underrättelsetjänst Arboga Sverige 2024-05-13 2024-05-13
3.Helikopterskvadron söker stf stabschef Officer, Specialistofficer Ronneby Sverige 2024-05-20 2024-05-20
Underrättelse-/stridslednings-/bekämpningsassistent (OR 2-5) 32.UNDBAT, K3. Säkerhets- & Underrättelsetjänst Karlsborg Sverige 2024-05-13 2024-05-13
Underrättelsebefäl (OR 6-8/OF-1) till 32.UNDBAT, K 3 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Karlsborg Sverige 2024-05-13 2024-05-13
Kommendant LedSS Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Handläggare till Sambandscentralen på Muskö Samarbete – Samband – IT-intresse – Prestigelös IT, Samband Haninge Sverige 2024-04-17 2024-04-17
Arbetsmiljöingenjör Försvarshälsan, Karlskrona Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2024-04-26 2024-04-26
Underrättelseanalytiker (OR 6-8/OF1-2) till 32.UNDBAT, K 3 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Karlsborg Sverige 2024-05-13 2024-05-13
Mekaniker fordon och skeppverkstad Göteborg Teknik Göteborg Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Stabsofficer till övningsavdelningen Övriga befattningar Kristinehamn Sverige 2024-05-01 2024-05-01
Flygplatsbrandman och brandskyddsledare - Räddningspluton F 21 Övriga befattningar Luleå Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Inköpssamordnare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Fordonsmekaniker MV Skövde Teknik Skövde Sverige 2024-04-22 2024-04-22
Stabsofficer till genomförandeavdelningen Övriga befattningar Kristinehamn Sverige 2024-05-01 2024-05-01
Stabsassistenter (GSS/K) Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Revingehed Sverige 2024-05-03 2024-05-03
Stabsofficer till planeringsavdelningen Övriga befattningar Kristinehamn Sverige 2024-05-01 2024-05-01
Stridsfordonsmekaniker Boden Teknik Boden Sverige 2024-04-29 2024-04-29
Elmekaniker MV Skövde Teknik Skövde Sverige 2024-04-29 2024-04-29
Kvartermästare MP-skvadron VT-24 Logistik, Transport Upplands-Bro Sverige 2024-05-26 2024-05-26
Underrättelsebefäl till 73.Transportflygskvadron Säkerhets- & Underrättelsetjänst Såtenäs Sverige 2024-04-22 2024-04-22
GSS/K Skaraborgs regemente P4 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Skövde Sverige 2024-05-17 2024-05-17
Instruktör till FMLOG Stab PlanA Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Stockholm Sverige 2024-04-27 2024-04-27
IT-tekniker Uppsala IT, Samband Uppsala Sverige 2024-04-15 2024-04-15
#Undutmaning24 - CTF Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Tekniskt ansvarig ledningsstödsystem (TA Ledsyst) sökes till F 16 Teknik Håbo Sverige 2024-04-19 2024-04-19
Sektionschef Drivmedel Övriga befattningar Boden Sverige 2024-04-14 2024-04-14
IT-säkerhetsspecialist till MUST Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2024-04-25 2024-04-25
Avdelningschef IT, Samband Linköping Sverige 2024-04-21 2024-04-21
Handläggare Försörjning Övriga befattningar Boden Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Marinstaben söker rekryteringskoordinator Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Haninge Sverige 2024-04-14 2024-04-14
Registrator Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2024-04-21 2024-04-21
Handläggare affärsstöd Logstöd Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Halmstad Sverige 2024-04-19 2024-04-19
Biomedicinsk analytiker på deltid Hälso- & Sjukvård Göteborg Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Medicinsk vårdadministratör Försvarshälsan Kvarn Hälso- & Sjukvård Kvarn Sverige 2024-04-19 2024-04-19
HR-generalist arbetsmiljö Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Enköping Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Infrastrukturhandläggare Övriga befattningar Uppsala Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Lärare Militära Basämnen (främst stridsutb) (SO 7) Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2024-04-21 2024-04-21
Instruktör till SRPAS-divisionen FlygE K 3 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlsborg Sverige 2024-04-22 2024-04-22
Nätverkstekniker IT, Samband Uppsala Sverige 2024-04-25 2024-04-25
Signalskyddschef till Högkvarteret Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2024-04-20 2024-04-20
Handläggare till TVA Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Uppsala Sverige 2024-04-22 2024-04-22
Stabsassistent sökes till F 16 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Uppsala Sverige 2024-04-19 2024-04-19
Stridsfordonsmekaniker Markverkstaden Skövde Teknik Skövde Sverige 2024-04-22 2024-04-22
Sjuksköterska FH Skövde Hälso- & Sjukvård Skövde Sverige 2024-04-15 2024-04-15
SAP TEKNIKER IT, Samband Arboga Sverige 2024-05-31 2024-05-31
I 21 söker nu Skolinformatör Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Sollefteå Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Kategoriledare EXT, IT, VERK Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Produktansvarig för Säkra och Interoperabla system IT, Samband Enköping Sverige 2024-04-21 2024-04-21
Infosoldat Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Eksjö Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Skolinformatör Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Eksjö Sverige 2024-04-22 2024-04-22
Luftvärnsbefäl sökes till F 16 Officer, Specialistofficer Hästveda Sverige 2024-04-26 2024-04-26
Uvecklare (DevOps) IT, Samband Enköping Sverige 2024-04-14 2024-04-14
Utvecklingsofficer inriktning personligutrustning Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Teletekniker Elektro/Mekanik Teknik Luleå Sverige 2024-05-10 2024-05-10
Kurschef Nato Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2024-04-14 2024-04-14
Sektionschef, Tolkavd, TolkS Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2024-04-15 2024-04-15
IT Systemtekniker - Windows/Citrix IT, Samband Arboga Sverige 2024-04-28 2024-04-28
Luftstridssamverkansplutonchef sökes till F16 Officer, Specialistofficer Hästveda Sverige 2024-04-26 2024-04-26
IT-försvarsförbandet söker stridsledningsofficer IT, Samband Enköping Sverige 2024-04-21 2024-04-21
GSS/K till Marinstaben Muskö Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Haninge Sverige 2024-05-02 2024-05-02
IT-samordnare IT, Samband Kristinehamn Sverige 2024-04-15 2024-04-15
UtbE Lärare grundläggande mekanik Teknik Halmstad Sverige 2024-04-15 2024-04-15
UtbE Lärare grundläggande mekanik SO 7 Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Sektionschef Armésektionen IT, Samband Enköping Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Sektionschef Flygsektionen IT, Samband Enköping Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Bevakningssoldat till Beredskapspluton, Skaraborgs flygflottilj F 7 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Såtenäs Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Sektionschef Marinsektionen IT, Samband Enköping Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Cybersoldater GSS/T Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Arboga Sverige 2024-06-20 2024-06-20
Stabsofficer till FM Veterancentrum Officer, Specialistofficer Solna Sverige 2024-04-15 2024-04-15
UtbE FLYGTEKNISK LÄRARE HELIKOPTER (OFFICER) Teknik Halmstad Sverige 2024-04-30 2024-04-30
UtbE Teknisk lärare Ledningsstödsystem Teknik Halmstad Sverige 2024-04-15 2024-04-15
It-säkerhetsspecialist Must IT, Samband Stockholm Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Samverkansofficer vid Norra Militärregionens stab (OF2/OR7) Officer, Specialistofficer Boden Sverige 2024-04-15 2024-04-15
UtbE Plutonchef Marktekniker Elektro Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Yrkesinformatör Blekinge Flygflottilj Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Ronneby Sverige 2024-04-19 2024-04-19
UtbE Lärare fysiskt stridsvärde Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Säkerhetsteknike inriktning IT-system IT, Samband Karlskrona Sverige 2024-05-30 2024-05-30
Utbildningsofficer trafik Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2024-04-26 2024-04-26
UtbE Tekniska Lärare Flygteknik Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Programsamordnare Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Teknisk beredare DSK Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Cybersoldater GSS/K Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Arboga Sverige 2024-06-20 2024-06-20
TEKNISK CHEF SÖKS TILL HUMINT-ENHETEN Teknik Karlsborg Sverige 2024-04-22 2024-04-22
Flygtekniker 2024 Teknik Luleå Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Fartygschef Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2024-05-30 2024-05-30
Kvalitetsansvarig Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Skövde Sverige 2024-04-21 2024-04-21
Säkerhetstekniker Teknik Karlskrona Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Instruktör vid Västernorrlandsgruppen GSS/K (OR4-5) Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Härnösand Sverige 2024-05-02 2024-05-02
Biträdande säkerhetschef EkRed Säkerhets- & Underrättelsetjänst Boden Sverige 2024-04-14 2024-04-14
Chef S3 Stab Q1 2024 Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2024-06-02 2024-06-02
Redovisningshandläggare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Boden Sverige 2024-04-14 2024-04-14
UtbE söker dig med kunskap SAP PM IT, Samband Halmstad Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Materielsystemledare Radar och sensor IT, Samband Enköping Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Linux tekniker IT, Samband Arboga Sverige 2024-04-27 2024-04-27
UtbE Lärare Sensorteknik Teknik Halmstad Sverige 2024-04-15 2024-04-15
UtbE Lärare Hydraulik Batteriteknik Teknik Halmstad Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Personalchef S1 VT 2024 Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2024-05-01 2024-05-01
Stf sektionschef godssektion Logistik, Transport Enköping Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Kommendant – Logistikofficer Officer, Specialistofficer Solna Sverige 2024-06-02 2024-06-02
Säkerhetshandläggare till I 19 Norrbottens regementes underrättelse- och säkerhetssektion Säkerhets- & Underrättelsetjänst Boden Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Sektionschef Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2024-05-19 2024-05-19
Utbildningsbefäl Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2024-05-19 2024-05-19
Planeringsofficer Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2024-05-19 2024-05-19
Chef för underrättelsesektionen Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2024-05-19 2024-05-19
Telekrigsbefäl Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2024-05-19 2024-05-19
Operationsbefäl Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2024-05-19 2024-05-19
Underrättelsebefäl Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2024-05-19 2024-05-19
Flygtekniker Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2024-05-19 2024-05-19
Chef för utbildnings- och utvecklingsavd. Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2024-05-19 2024-05-19
Helikopterpilot Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2024-05-19 2024-05-19
Chef till 26.Hemvärnsbataljon (Ulvsundabataljonen) Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2024-05-03 2024-05-03
Chef Beredskapspluton vid Basenheten, Skaraborgs flygflottilj F 7 Officer, Specialistofficer Såtenäs Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Civil flygmekaniker Övriga befattningar Såtenäs Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Civil Flygtekniker Övriga befattningar Såtenäs Sverige 2024-04-30 2024-04-30
3.Helikopterskvadron söker Flygtekniker Officer, Specialistofficer Ronneby Sverige 2024-05-20 2024-05-20
3.Helikopterskvadron söker Plutonchef Officer, Specialistofficer Ronneby Sverige 2024-05-20 2024-05-20
3.Helikopterskvadron söker Utbildningsbefäl Officer, Specialistofficer Ronneby Sverige 2024-05-20 2024-05-20
Utbildningsofficer OR 6-7 till Skaraborgsgruppen i Skövde Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Plutonchef Flygbaskompani Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Lokal Kvalitetsingenjör Flygunderhåll (L QI FU) vid 2.Helikopterskvadron Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2024-04-28 2024-04-28
Samverkansofficer geografisk information Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2024-05-02 2024-05-02
Teknisk officer, Norrbottensgruppen Teknik Boden Sverige 2024-04-29 2024-04-29
Chef Plansektionen, Norrbottensgruppen Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Boden Sverige 2024-04-29 2024-04-29
Materielsystemledare Telekrig IT, Samband Enköping Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Planeringsofficer till Basenheten, Skaraborgs flygflottilj F 7 Officer, Specialistofficer Såtenäs Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Utbildningsofficer till Västerbottensgruppen, Umeå Officer, Specialistofficer Umeå Sverige 2024-04-15 2024-04-15
Hoppmästare SFS Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlsborg Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Logistikofficer A 8 Officer, Specialistofficer Boden Sverige 2024-04-17 2024-04-17
Uppdragsspecialist Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Linköping Sverige 2024-05-19 2024-05-19
Försörjningssoldat Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Linköping Sverige 2024-05-19 2024-05-19
Hjälpmekaniker Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Linköping Sverige 2024-05-19 2024-05-19
SOFU 2025 Officer, Specialistofficer Karlskrona Sverige 2024-04-26 2024-04-26
Lead Quality Assurance Evaluation Inspector till HAW Pápa Ungern Officer, Specialistofficer Ungern - Pápa Ungern 2024-04-30 2024-04-30
Flygtekniker JAS 39 Gripen Teknik Såtenäs Sverige 2024-05-31 2024-05-31
12:e motoriserade skyttebataljon söker teknisk chef kompani samt bataljon Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2024-06-06 2024-06-06
Planeringsofficer I 21 Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2024-05-15 2024-05-15
Telekrigsoldat 132.Tkkomp Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Enköping Sverige 2024-05-12 2024-05-12
132.Tkkomp söker Underrättelsebefäl Säkerhets- & Underrättelsetjänst Enköping Sverige 2024-04-28 2024-04-28
Utbildningsofficer vid Militärregiongrupp. Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2024-05-31 2024-05-31
12.motoriserade skyttebataljon rekryterar kontinuerligt tjänstgörande soldater till ledningspluton Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Upplands-Bro Sverige 2024-04-28 2024-04-28
Soldater, IBSS Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Eksjö Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Livgardesgruppen söker utbildningsofficer Övriga befattningar Upplands-Bro Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Livgardesgruppen söker utbildningsofficer som bataljonsmentor Övriga befattningar Upplands-Bro Sverige 2024-04-30 2024-04-30
Officerare allmän VT 2024 11. Militärpolisskvadron Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2024-05-31 2024-05-31
Förrådsman/Tankbilsförare FörsA Malmen Logistik, Transport Linköping Sverige 2024-05-01 2024-05-01
Förrådsman tillsvidare Servicesektion Malmen Logistik, Transport Linköping Sverige 2024-05-01 2024-05-01
Specialförbanden (SSE) söker IT-Tekniker med inriktning användarstöd IT, Samband Enköping Sverige 2024-04-14 2024-04-14
Ansökan för tester till flygledare Övriga befattningar Flera orter Sverige 2024-12-31 2024-12-31
Logistikofficer MR N Stab Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Boden Sverige 2024-04-26 2024-04-26
Helikoptertekniker/Flygtekniker Teknik Ronneby Sverige 2024-05-01 2024-05-01
Röjdykare inför utbildning 24/25 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Uddevalla Sverige 2024-06-21 2024-06-21
Ansökan till flygstridsledartester Anmälan till utbildning Uppsala Sverige 2024-05-02 2024-05-02
Ansökan till pilottest 2023-2024 Anmälan till utbildning Uppsala Sverige 2024-05-02 2024-05-02
Företrädesrätt Övriga befattningar Flera orter Sverige 2025-02-04 2025-02-04