Befattning Yrkesområde Arbetsort Land Sista ansökningsdatum
Stridsfordonsmekaniker Mv Norr Teknik Boden Sverige 2021-02-21 2021-02-21
Strilbataljon söker Lokalvårdare Övriga befattningar Håbo Sverige 2021-02-12 2021-02-12
Produktionsledare Övriga befattningar Boden Sverige 2021-02-16 2021-02-16
Objektledare Övriga befattningar Boden Sverige 2021-02-16 2021-02-16
Infrastrukturhandläggare Officer, Specialistofficer Umeå Sverige 2021-02-16 2021-02-16
Planeringsofficer OF 1-2, Militärhögskolan Karlberg Officer, Specialistofficer Solna Sverige 2021-02-22 2021-02-22
K 3 söker Kundmottagare- Materiel underhållning Logistik, Transport Karlsborg Sverige 2021-02-25 2021-02-25
Ledningssystemofficer TDC IT, Samband Håbo Sverige 2021-02-28 2021-02-28
IT-Tekniker Windows IT, Samband Arboga Sverige 2021-02-28 2021-02-28
IT-Tekniker Windows IT, Samband Arboga Sverige 2021-02-28 2021-02-28
CBRN-lärare Övriga befattningar Umeå Sverige 2021-02-28 2021-02-28
Teletekniker inom Radio/fordon/hytter IT, Samband Enköping Sverige 2021-02-01 2021-02-01
Radio/Sambands-tekniker IT, Samband Ronneby Sverige 2021-02-22 2021-02-22
Sensor-tekniker IT, Samband Ronneby Sverige 2021-02-21 2021-02-21
K 3 söker Kirurg och Läkare An till Mali14 Hälso- & Sjukvård Gao Mali 2021-02-06 2021-02-06
Stabsbefäl administration Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2021-03-07 2021-03-07
Miljöhandläggare - It och Telekom IT, Samband Örebro Sverige 2021-02-21 2021-02-21
Infrastrukturspecialist inriktning Windows Server IT, Samband Örebro Sverige 2021-02-07 2021-02-07
Sektionschefer sökes till avdelningen Transport Logistik, Transport Flera orter Sverige 2021-01-29 2021-01-29
Jägarplutonchef/SOFU, 32.underrättelsebataljon, K 3 Officer, Specialistofficer Karlsborg Sverige 2021-02-03 2021-02-03
Signalskyddschef Officer, Specialistofficer Karlsborg Sverige 2021-02-21 2021-02-21
Reservdelsman/-kvinna Markverkstad Kvarn Teknik Kvarn Sverige 2021-02-12 2021-02-12
Lv 6 söker förbandsekonom, vikariat Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Halmstad Sverige 2021-02-14 2021-02-14
Uppdragsstödsofficer Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2021-02-14 2021-02-14
Säkerhetsofficer vid Särskilda Operationsgruppen Säkerhets- & Underrättelsetjänst Karlsborg Sverige 2021-02-28 2021-02-28
K 3 söker Kundmottagare - Planering och beredning Logistik, Transport Karlsborg Sverige 2021-02-21 2021-02-21
Administratör Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Uppsala Sverige 2021-02-05 2021-02-05
Företagssjuksköterska till Försvarshälsan Karlskrona Hälso- & Sjukvård Karlskrona Sverige 2021-02-28 2021-02-28
K3 söker säkerhetschef till Mali14 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Gao Mali 2021-02-17 2021-02-17
Säkerhetsofficer till Underrättelse- och säkerhetsavdelningen vid Södra Militärregionen (MR S) Officer, Specialistofficer Revingehed Sverige 2021-02-12 2021-02-12
Strategiska inköpare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-02-20 2021-02-20
Sjukgymnast, fysioterapeut eller ergonom Hälso- & Sjukvård Karlskrona Sverige 2021-02-12 2021-02-12
IT-arkivarie till Dokumenthanteringsenheten Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-03-08 2021-03-08
Teknisk chef sökes till Internationella Utbildningsenheten Teknik Enköping Sverige 2021-02-28 2021-02-28
It-tekniker IT, Samband Ronneby Sverige 2021-01-29 2021-01-29
Regementsförvaltare OR 9 sökes till Amfibieregementet Officer, Specialistofficer Haninge Sverige 2021-02-15 2021-02-15
Funktionsföreträdare Sjö, OF 3 Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2021-02-28 2021-02-28
Soldater till KTSU Säkerhets- & Underrättelsetjänst Upplands-Bro Sverige 2021-02-15 2021-02-15
Officer till KTSU Säkerhets- & Underrättelsetjänst Upplands-Bro Sverige 2021-02-15 2021-02-15
Teletekniker Elektro/Mekanik, Luleå Teknik Luleå Sverige 2021-02-14 2021-02-14
Materielhandläggare Logistik, Transport Arboga Sverige 2021-02-07 2021-02-07
11. Militärpolisbat söker GSSK Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Upplands-Bro Sverige 2021-02-14 2021-02-14
Förrådsmän Service Logistik, Transport Göteborg Sverige 2021-01-30 2021-01-30
Handläggare till sektionen för internationella relationer Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-02-07 2021-02-07
Ämnesföreträdare språk till Tolkskolan Information, Media, Språk Uppsala Sverige 2021-02-14 2021-02-14
K 3 söker säkerhetschef med underrättelseprofil till 31.Bataljon Officer, Specialistofficer Karlsborg Sverige 2021-02-04 2021-02-04
Stabsofficer till Högkvarterets inriktningsavdelning (OF-3) Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2021-02-28 2021-02-28
Stf chef Bodens skjutfält Officer, Specialistofficer Boden Sverige 2021-02-22 2021-02-22
Utbildningsofficer Övriga befattningar Kalix Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Mobiliseringsofficer Officer, Specialistofficer Boden Sverige 2021-02-07 2021-02-07
Mekaniker till Mv Enköping Teknik Enköping Sverige 2021-02-21 2021-02-21
Nätverkstekniker IT, Samband Stockholm Sverige 2021-02-15 2021-02-15
Säkerhetschef till Livgardet Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2021-02-28 2021-02-28
Internationell handläggare till Swedints Förmåge- och utvecklingsavdelning Övriga befattningar Upplands-Bro Sverige 2021-02-07 2021-02-07
SOFU 2021 Lv 6 Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Verksamhetssäkerhetsofficer Officer, Specialistofficer Eksjö Sverige 2021-02-14 2021-02-14
Ekonomichef till Sjöstridsskolan Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlskrona Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Logistiker Logistik, Transport Sigtuna Sverige 2021-02-15 2021-02-15
Försörjningsofficer OR8 till FMLOG JSS Logistik, Transport Uppsala Sverige 2021-01-29 2021-01-29
Miljöhandläggare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Luleå Sverige 2021-02-07 2021-02-07
Kurschef (OF3) till Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Avdelningschef (OR8) till FMLOG JSS för teknikavdelningen Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2021-01-29 2021-01-29
Stabsbefäl administration Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2021-02-01 2021-02-01
Ledningsstaben Planerings- och ekonomiavdelning söker en stabsassistent Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Sambandstekniker till Transportflygenheten vid Skaraborgs flygflottilj, F7 Officer, Specialistofficer Såtenäs Sverige 2021-02-28 2021-02-28
Flygnavigatör/Taktisk system operatör (TSO) till Transportflygskvadronen Officer, Specialistofficer Såtenäs Sverige 2021-02-10 2021-02-10
Marinbasen söker GSS/K till Karlskrona och flera andra orter Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlskrona Sverige 2021-03-14 2021-03-14
Säkerhetshandläggare SAMO 2021-01-14 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-02-14 2021-02-14
Första ubåtsflottiljen söker förbandsekonom Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlskrona Sverige 2021-02-15 2021-02-15
Funktionsföreträdare Mark, OF 3 Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2021-02-25 2021-02-25
Sjöstridsskolan söker sjömän Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlskrona Sverige 2021-03-14 2021-03-14
Chef ledningssystemavdelningen MR M Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2021-03-31 2021-03-31
Stabsofficer (OF1) Officer, Specialistofficer Arboga Sverige 2021-02-28 2021-02-28
Utvecklingsofficer FM CBRN-skydd Officer, Specialistofficer Umeå Sverige 2021-03-31 2021-03-31
Logistikbefäl sjukvård - Sjukvårdsbefäl Officer, Specialistofficer Örebro Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Behörighetshandläggare IT, Samband Örebro Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Kommersiell handläggare till Försvarsmakten Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-01-29 2021-01-29
Avdelningschef Logistikberedning Malmen Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2021-02-01 2021-02-01
Utbildningsofficer vid Utbildningsgrupp Halmstad Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2021-02-05 2021-02-05
Systemledare IT, Samband Enköping Sverige 2021-02-03 2021-02-03
Tekniker - Telekommunikation IT, Samband Örebro Sverige 2021-02-14 2021-02-14
Ställföreträdande Chef Verkstadstropp Officer, Specialistofficer Lidköping Sverige 2021-02-05 2021-02-05
Ställföreträdande Chef Materieltropp Officer, Specialistofficer Lidköping Sverige 2021-02-05 2021-02-05
Flygtekniker B1/B2 till Flygunderhållskompaniet Officer, Specialistofficer Lidköping Sverige 2021-02-05 2021-02-05
Flygtekniker Officer, Specialistofficer Lidköping Sverige 2021-02-05 2021-02-05
C J3, tillika stf stabschef, OF 3 vid Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2021-02-02 2021-02-02
Chef UNDK GSA Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Handläggare statistik och analys Övriga befattningar Uppsala Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Värnpliktshandläggare TB 2år Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-01-28 2021-01-28
Fjärde sjöstridsflottiljen söker gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K) Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Haninge Sverige 2021-03-14 2021-03-14
Tredje sjöstridsflottiljen söker gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K) Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlskrona Sverige 2021-03-14 2021-03-14
Plutch SoT Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2021-02-15 2021-02-15
Första ubåtsflottiljen söker gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K) Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlskrona Sverige 2021-03-14 2021-03-14
Underrättelseofficer/Bearbetningsledare Säkerhets- & Underrättelsetjänst Upplands-Bro Sverige 2021-02-08 2021-02-08
Markstridsskolan söker Officerare till Utbildningsenheten Officer, Specialistofficer Kvarn Sverige 2021-02-24 2021-02-24
Meteorolog i Försvarsmakten Anmälan till utbildning Enköping Sverige 2021-02-28 2021-02-28
Stabsofficer planering S5 Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2021-02-15 2021-02-15
Stabsofficer med inriktning utbildning och övning OR8 Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2021-02-04 2021-02-04
Chief J3 JOC TAAC N - Chef ledningscentral, OF 4 Officer, Specialistofficer Afghanistan Afghanistan 2021-01-31 2021-01-31
It-samordnare - ledningsstödsystem IT, Samband Örebro Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Driftop Win/Unix Vår 2020 IT, Samband Arboga Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Senior SAP Basis Vår 2021 IT, Samband Arboga Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Stab- och trosspluton Säkerhets- & Underrättelsetjänst Göteborg Sverige 2021-02-07 2021-02-07
GSS/K Säk/spansoldater Säkerhets- & Underrättelsetjänst Göteborg Sverige 2021-02-07 2021-02-07
Insatsstaben söker informationsledare/Information Managment Officer (IMO) Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-01-30 2021-01-30
Insatsstaben söker samordningsbefäl/Information Managment Officer (IMO) Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2021-01-30 2021-01-30
Fallskärmsjägare (OR 1-5) sökes till 323.fallskärmsjägarskvadron, K 3 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlsborg Sverige 2021-04-05 2021-04-05
Fallskärmsförstärkningssoldat (OR 1-5) sökes till 323.fallskärmsjägarskvadron, K 3 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlsborg Sverige 2021-04-05 2021-04-05
Produktionssamordnare inom IT-infrastrukturområdet IT, Samband Enköping Sverige 2021-01-31 2021-01-31
IT Chef till Sjöstridsskolan Officer, Specialistofficer Karlskrona Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Plutonchef IBSS Officer, Specialistofficer Eksjö Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Systemingenjör med inriktning mot Ledningsstödsystem Sjö IT, Samband Haninge Sverige 2021-02-14 2021-02-14
Systemingenjör med inriktning mot Ledningsstödsystem Mark IT, Samband Halmstad Sverige 2021-02-14 2021-02-14
Handläggare Logistik - Högkvarterets sambandscentral Teknik Stockholm Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Handläggare - Högkvarterets sambandscentral IT, Samband Stockholm Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Sektionschef IT-förvaltning IT, Samband Enköping Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Säkerhetstjänststrateg Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-01-28 2021-01-28
Windowsspecialist IHK IT, Samband Stockholm Sverige 2021-01-29 2021-01-29
Linuxspecialist IHK IT, Samband Stockholm Sverige 2021-01-29 2021-01-29
Systemledare Helikopter Teknik Uppsala Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Teknisk utbildare, OR7 Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2021-02-28 2021-02-28
Projektsamordnare inom teknisk bevakning Teknik Karlskrona Sverige 2021-01-30 2021-01-30
SJÖSTRIDSSKOLAN I KARLSKRONA SÖKER EN NAVIGATIONSLÄRARE TILL NAUTISKA SEKTIONEN Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Handläggare för marin värderingsverksamhet - Sjöstridsskolan Officer, Specialistofficer Karlskrona Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Fältradiotekniker - Genomförandeenhet Mitt IT, Samband Visby Sverige 2021-01-31 2021-01-31
11 Militärpolisbataljon söker plutonchef OF-1 till Personskyddskompaniet Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2021-02-14 2021-02-14
11. Militärpolisbat söker specialistoff OR6 till personskyddskompaniet Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2021-02-14 2021-02-14
Handläggare säkerhetsskyddad upphandling till Säkerhetsavdelningen, Resursproduktionsenheten Högkvarteret Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-01-27 2021-01-27
Sektionschef IT - Genomförandeenhet Mitt Officer, Specialistofficer Visby Sverige 2021-01-31 2021-01-31
11. Militärpolisbat söker personskyddsoperatörer OR4 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Upplands-Bro Sverige 2021-02-14 2021-02-14
11. Militärpolisbataljon söker Militärpoliser GSST Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Upplands-Bro Sverige 2021-02-14 2021-02-14
Rekrytering stödpersonal 2021 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Haninge Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Rekrytering Kustjägare 2021 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Haninge Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Underhållsplanerare stridsfordon Teknik Skövde Sverige 2021-02-01 2021-02-01
Försörjningsbefäl Officer, Specialistofficer Revingehed Sverige 2021-02-01 2021-02-01
Ställföreträdande chef A6 IT, Samband Luleå Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Samband/IT-tekniker vid Sektionen för operativ teknik (SOT) IT, Samband Stockholm Sverige 2021-02-28 2021-02-28
Logistiker vid Sektionen för operativ teknik (SOT) Övriga befattningar Stockholm Sverige 2021-02-28 2021-02-28
Teknisk projektledare vid Sektionen för operativ teknik (SOT) Teknik Stockholm Sverige 2021-02-28 2021-02-28
SJÖSTRIDSSKOLAN SÖKER EN CHEF TILL NAUTISKA SEKTIONEN Officer, Specialistofficer Karlskrona Sverige 2021-01-31 2021-01-31
11. Militärpolisbat söker utredningsbefäl OR5 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Upplands-Bro Sverige 2021-01-31 2021-01-31
11. Militärpolisbat söker utredningsbefäl Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Insatsstaben söker driven operativ underrättelseanalytiker med inriktning mot Luftstridskrafter Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-02-28 2021-02-28
Windowsspecialist – It-säkerhet IT, Samband Enköping Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Planeringschef till Internationella utbildningsenheten, Livgardet Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2021-02-28 2021-02-28
Har du en akademisk examen och vill bli officer på Arméns jägarbataljon (AJB) vid Norrbottens regemente, I 19 Officer, Specialistofficer Arvidsjaur Sverige 2021-02-07 2021-02-07
Säkhandläggare fysiskt skydd 2020-12-17 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Verksamhetssäkerhetsofficer Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2021-01-27 2021-01-27
Materielkvinna/man Civil Logistik, Transport Halmstad Sverige 2021-01-29 2021-01-29
Reservofficerare (OR 6) - inriktning Säkerhets- och Underrättelsetjänst Officer, Specialistofficer Örebro Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Distriktsjuksköterska till Försvarshälsan Karlskrona Hälso- & Sjukvård Karlskrona Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Civil handläggare till Export och Utvecklingsdetaljen vid Försvarsmaktens planerings- och ekonomiavdelning på Högkvarteret Övriga befattningar Stockholm Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Ledningssystemofficer J6 MR M Kungsängen Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2021-02-28 2021-02-28
Rekrytering besättningar Vår 21 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Skövde Sverige 2021-03-17 2021-03-17
Teknisk Chef Mark Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2021-02-26 2021-02-26
IT-Säkerhetshandläggare till N2-sektionen vid 4.Sjöstridsflottiljen Säkerhets- & Underrättelsetjänst Haninge Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Utbildningssjuksköterska Hälso- & Sjukvård Skövde Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Säkerhetschef Officer, Specialistofficer Karlskrona Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Utbildningsofficer Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2021-03-31 2021-03-31
Flight Dispatcher till Heavy Airlift WIng (HAW) Övriga befattningar Ungern - Pápa Ungern 2021-01-31 2021-01-31
C National Support Element (NSE) Pápa Ungern Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Ungern - Pápa Ungern 2021-01-31 2021-01-31
Flying Crew Chief (FCC) till Heavy Airlift Wing (HAW), 2 tjänster Officer, Specialistofficer Ungern - Pápa Ungern 2021-01-31 2021-01-31
Aircrew Flight Equipment till Heavy Airlift Wing (HAW) Teknik Ungern - Pápa Ungern 2021-01-31 2021-01-31
Taktikofficer Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2021-02-27 2021-02-27
Medarbetare TI IT, Samband Stockholm Sverige 2021-01-31 2021-01-31
GOU 2021 GSS och VPL Anmälan till utbildning Flera orter Sverige 2021-02-07 2021-02-07
Sambandsansvarig Planeringsofficer (publ. Enköping) Officer, Specialistofficer Örebro Sverige 2021-02-12 2021-02-12
Planeringsofficer inriktning produktion (publ. Enköping) Officer, Specialistofficer Örebro Sverige 2021-02-12 2021-02-12
Planeringsofficer - Internationella insatser (publ. Enköping) Officer, Specialistofficer Örebro Sverige 2021-02-12 2021-02-12
Planeringsofficer inriktning produktion Officer, Specialistofficer Örebro Sverige 2021-02-12 2021-02-12
Sambandsansvarig Planeringsofficer Officer, Specialistofficer Örebro Sverige 2021-02-12 2021-02-12
Planeringsofficer - Internationella insatser Officer, Specialistofficer Örebro Sverige 2021-02-12 2021-02-12
Insatsledare Officer, Specialistofficer Örebro Sverige 2021-02-12 2021-02-12
Planeringsansvarig till staben J36 Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2021-02-12 2021-02-12
Planeringsansvarig till staben J36 Officer, Specialistofficer Örebro Sverige 2021-02-12 2021-02-12
Utbildningsledare/stf enhetschef Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2021-01-29 2021-01-29
Utvecklingsofficer för flygförbandens fälthållnings- och fältarbetsförmåga Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Utvecklingsofficer ledning av Flygvapnets flygbasförband Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Chef Grundläggande teknikavdelningen vid Utbildningsenheten (C) Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Halmstad Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Flygplatsbrandman Övriga befattningar Såtenäs Sverige 2021-03-31 2021-03-31
Plutonchef 216.Fukomp Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Underrättelse och säkerhetsofficer Officer, Specialistofficer Karlskrona Sverige 2021-02-14 2021-02-14
IT-säkerhetschef Officer, Specialistofficer Karlskrona Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Militärhögskolan Halmstad söker stf avdelningschef/lärare (OF2) till Utbildningsenheten Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2021-02-06 2021-02-06
Chef Utbildningssektionen / Blekingegruppen Officer, Specialistofficer Karlskrona Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Utbildningsofficer / Blekingegruppen Officer, Specialistofficer Karlskrona Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Tekniskt befäl / Blekingegruppen Officer, Specialistofficer Karlskrona Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Stabsassistent Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Uppsala Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Chef Logistiksektionen på Blekingegruppen Officer, Specialistofficer Karlskrona Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Båtoperatör till Sjötransportenheten (STE) Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2021-02-28 2021-02-28
Marinbasen söker Driftstyrningsingenjör Tele Teknik Haninge Sverige 2021-12-31 2021-12-31
Taktikbefäl Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Taktikofficer Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2021-03-01 2021-03-01
Röjdykare inför utbildning 2021/2022 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Haninge Sverige 2021-07-19 2021-07-19
Flygplatsman till Skaraborgs flygflottilj F 7 Övriga befattningar Såtenäs Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Ansökan till pilottest 2020 Anmälan till utbildning Uppsala Sverige 2021-05-15 2021-05-15
Stabsofficer (OF1) Officer, Specialistofficer Håbo Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Transportgruppchef SLG Officer, Specialistofficer Örebro Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Teknisk chef SLG Officer, Specialistofficer Örebro Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Logistiksoldat SLG Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Örebro Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Logistikofficer SLG Officer, Specialistofficer Örebro Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Signaloperatör SSE Övriga befattningar Enköping Sverige 2021-02-28 2021-02-28
Teknisk Operatör Övriga befattningar Stockholm Sverige 2021-01-31 2021-01-31
Ansökan till flygstridsledartester Anmälan till utbildning Uppsala Sverige 2021-05-15 2021-05-15
Företrädesrätt Övriga befattningar Flera orter Sverige 2022-12-31 2022-12-31