Befattning Yrkesområde Arbetsort Land Sista ansökningsdatum
Vapentekniker Markverkstad Teknik Göteborg Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Produktionssamordnare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlskrona Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Systemförvaltare logistiksystem IT, Samband Arboga Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Produktionsplanerare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlskrona Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Verksamhetsekonom Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlskrona Sverige 2021-08-29 2021-08-29
13.Telekrigbataljonen söker operatörer till teknisk signalspaning Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Enköping Sverige 2021-09-12 2021-09-12
Underrättelsebefäl till 132 Telekrigkompaniet Säkerhets- & Underrättelsetjänst Enköping Sverige 2021-09-12 2021-09-12
Telekrigsoldater till 132. Telekrigkompaniet Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Enköping Sverige 2021-09-12 2021-09-12
13.Telekrigbataljonen söker officerare i sambandtjänst IT, Samband Enköping Sverige 2021-09-12 2021-09-12
Förrådsmedarbetare ammunitionstjänst tillsvidare Logistik, Transport Luleå Sverige 2021-08-21 2021-08-21
IT- säkerhetsarkitekt IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Analytiker IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-29 2021-08-29
IT-ansvarig IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Applikationsspecialist IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Chef säkerhetstjänst IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Systemadministratör IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Stabschef IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Analytiker SOC IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-31 2021-08-31
HR-generalist Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Ställföreträdande trafiksäkerhetschef Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Enköping Sverige 2021-09-15 2021-09-15
Handläggare Elsäkerhet Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Enköping Sverige 2021-09-15 2021-09-15
Arbetsmiljösamordnare/handläggare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Enköping Sverige 2021-09-15 2021-09-15
Miljöhandläggare Övriga befattningar Örebro Sverige 2021-09-15 2021-09-15
HR Handläggare Hemvärn Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Revingehed Sverige 2021-08-28 2021-08-28
Handläggare signalskydd Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Arboga Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Handläggare samband (vikariat) Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Handläggare samband IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-31 2021-08-31
K 3 söker yrkesinformatör till Regementsstaben Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlsborg Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Lösningsarkitekt HCM IT, Samband Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Produktionsansvarig Webbund Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-09-06 2021-09-06
Inhämtare Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-09-06 2021-09-06
IT-specialist Webbund Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-09-06 2021-09-06
Registrator för vikariat Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Uppsala Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Registratorer Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Uppsala Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Chefsarkitekt IoT dataanalys IT, Samband Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Civil Maskinlärare Teknik Karlskrona Sverige 2021-09-12 2021-09-12
Tekniker inriktning Sharepoint IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-18 2021-08-18
Systemutvecklare 210709 IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-18 2021-08-18
Teknisk Integrationsförvaltare publicering Stockholm IT, Samband Enköping Sverige 2021-08-25 2021-08-25
Tekniska Integrationsförvaltare publicering Västerås IT, Samband Enköping Sverige 2021-08-25 2021-08-25
Tekniska Integrationsförvaltare IT, Samband Enköping Sverige 2021-08-25 2021-08-25
Systemtekniker logistik IT, Samband Arboga Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Planeringsofficer OF3 Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2021-08-23 2021-08-23
Planeringsofficer OF3 Officer, Specialistofficer Arboga Sverige 2021-08-23 2021-08-23
SUA-administratör Ledk Säk Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-09-06 2021-09-06
Säkerhetsprövare Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-09-06 2021-09-06
C PSS Ledk Säk Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-09-06 2021-09-06
Förrådsmedarbetare Logistik, Transport Örebro Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Chefsarkitekt Datacenter IT, Samband Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Chefsarkitekt integrationer IT, Samband Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Förrådsmedarbetare förrådssektion insatsorganisation till Norrbottens regemente Logistik, Transport Boden Sverige 2021-08-15 2021-08-15
2 Förrådsmedarbetare förrådssektionen ammunition till Norrbottens regemente Logistik, Transport Boden Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Förrådsmedarbetare förrådssektion fordon till Norrbottens regemente Logistik, Transport Boden Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Förrådsmedarbetare servicesektion till Norrbottens regemente Logistik, Transport Boden Sverige 2021-08-22 2021-08-22
MarinTele tekniker Teknik Karlskrona Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Produktionssamordnare inom IT-infrastrukturområdet Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Enköping Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Förrådspersonal Logistik, Transport Sala Sverige 2021-08-23 2021-08-23
Yrkesinformatör Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Såtenäs Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Product Manager - Plattformar IT, Samband Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Stridsfordonsmekaniker till Revingehed Teknik Revingehed Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Mekaniker till stridsfordon Teknik Revingehed Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Operativt stöd BGA Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Operativt stöd BGA Informationshantering Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-08-15 2021-08-15
INSA Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Product manager IT, Samband Enköping Sverige 2021-08-09 2021-08-09
Värnpliktskonsulent Utbbat Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Göteborg Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Kurschef Ekstyr Övriga befattningar Solna Sverige 2021-09-05 2021-09-05
Leg. Psykolog till Specialurvalsavdelningen Övriga befattningar Stockholm Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Teknisk chef till Södra Militärregionen (MR S) Officer, Specialistofficer Revingehed Sverige 2021-09-05 2021-09-05
IT-/Systemtekniker Försvarsmakten FMTIS Ronneby IT, Samband Ronneby Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Vikarierande yrkesinformatör till rekryteringslinjen (2021) Information, Media, Språk Stockholm Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Förrådspersonal, till FMLOG Linköping Logistik, Transport Linköping Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Analytiker med utbildningsansvar till MUST Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-09-12 2021-09-12
Förbandsekonom till Norrbottens flygflottilj Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Luleå Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Psykolog till Försvarshälsan Hälso- & Sjukvård Luleå Sverige 2021-08-29 2021-08-29
HR-chef Helikopterflottiljen Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Linköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Analytiker med fokus på teknikutveckling till MUST Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-09-12 2021-09-12
HR-Strateg Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Uppsala Sverige 2021-08-15 2021-08-15
HR-Chef Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Uppsala Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Nautisk handläggare till Marinstabens Rederisektion Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Haninge Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Systemingenjör till exportkontrollavdelningen Teknik Stockholm Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Senior avtalshandläggare till exportkontrollavdelningen Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-22 2021-08-22
K 3 söker Personalgeneralist till 31.Bataljon Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlsborg Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Sektionschef inom IT IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-08 2021-08-08
UNDSÄKOFFICER, STRIDSFLYG, TELEKRIG Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2021-10-30 2021-10-30
Undsäkofficer, Stridsflyg Säkerhets- & Underrättelsetjänst Linköping Sverige 2021-10-30 2021-10-30
GSS/K - Stabsassistent Stridsflyg Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Linköping Sverige 2021-10-30 2021-10-30
Handläggare cyberförsvar IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Erfaren incidenthanterare IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Handläggare Nato IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Registrator TrV 210716 Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Inspektör för Miljöskyddstillsyn Hälso- & Sjukvård Stockholm Sverige 2021-08-16 2021-08-16
Utredare kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-09 2021-08-09
HR-generalist/ handläggare med intresse för personaladministration Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Enköping Sverige 2021-08-16 2021-08-16
Ställföreträdande HR-Chef Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Enköping Sverige 2021-08-16 2021-08-16
Förrådspersonal till Logistikenheten vid Marinbasen Logistik, Transport Karlskrona Sverige 2021-08-03 2021-08-03
Högkvarteret söker stabsofficer mobilisering till Försvarsplanerings- och mobiliseringssektionen vid PROD PLAN Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2021-09-15 2021-09-15
HR-Chef till Armén, Enköping Övriga befattningar Stockholm Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Redovisningschef must 2021-07-15 Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-20 2021-08-20
Supporttekniker bakre stöd roller IT, Samband Arboga Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Supporttekniker bakre stöd IT IT, Samband Arboga Sverige 2021-08-08 2021-08-08
HR- specialist rehabilitering Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Projektledare till Must Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-27 2021-08-27
Chef till driftledningssektionen MIS Logistik, Transport Stockholm Sverige 2021-08-27 2021-08-27
Planeringsofficer OF3 Materielplanering Officer, Specialistofficer Arboga Sverige 2021-08-23 2021-08-23
Planeringsofficer OF3 Materielplanering Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2021-08-23 2021-08-23
Inköpssamordnare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-13 2021-08-13
Planeringsofficer OR8 Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2021-08-23 2021-08-23
Planeringsofficer OR8 Officer, Specialistofficer Arboga Sverige 2021-08-23 2021-08-23
Projektsamordnare till Fastighetssektionen HKV STAB Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-20 2021-08-20
K 3 söker vikarierande kvalitetssamordnare till regementsstaben Övriga befattningar Karlsborg Sverige 2021-08-22 2021-08-22
3. Helikopterskvadron söker Plutonchef till 314.Flygunderhållskompaniet Officer, Specialistofficer Ronneby Sverige 2021-08-11 2021-08-11
Krigsförbandshandläggare Officer, Specialistofficer Arboga Sverige 2021-08-23 2021-08-23
Teknisk chef OF3 Teknik Arboga Sverige 2021-08-23 2021-08-23
Tekniks chef OF3 Teknik Stockholm Sverige 2021-08-23 2021-08-23
Kommunikatör Operativa Kommunikationsförbandet, OR1-4/T Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Psyops-specialist Operativa kommunikatonsförbandet, OR6/T Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Psyops-specialist Operativa kommunikatonsförbandet, OR6/K Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Mediasoldat Operativa kommunikationsförbandet, OR1-4/K Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Enköping Sverige 2021-08-11 2021-08-11
Special Assistant (Military Assistant) to Military Adviser, P-5 Officer, Specialistofficer New York USA 2021-08-09 2021-08-09
Senior Military Liaison Officer, P-5 Officer, Specialistofficer New York USA 2021-08-09 2021-08-09
Assessment Officer, P-4 Officer, Specialistofficer New York USA 2021-08-09 2021-08-09
Peacekeeping Affairs Officer, P-4 Officer, Specialistofficer New York USA 2021-08-09 2021-08-09
Planning Officer, P-4 Officer, Specialistofficer New York USA 2021-08-09 2021-08-09
Planning Officer, P-4 Officer, Specialistofficer New York USA 2021-08-09 2021-08-09
Military Liaison Officer , P-4 Officer, Specialistofficer New York USA 2021-08-09 2021-08-09
Assessment Officer, P-3 Officer, Specialistofficer New York USA 2021-08-09 2021-08-09
Military Training Officer, P-3 Officer, Specialistofficer New York USA 2021-08-09 2021-08-09
Military Training Officer, P-4 Officer, Specialistofficer New York USA 2021-08-09 2021-08-09
Krigsförbandshandläggare Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2021-08-23 2021-08-23
TEKNISK OFFICER/LOGISTIKBEFÄL VID KALMAR OCH KRONOBERGSGRUPPEN Officer, Specialistofficer Växjö Sverige 2021-09-01 2021-09-01
Utbildningsbefäl vid Kalmar och Kronobergsgruppen Officer, Specialistofficer Växjö Sverige 2021-09-01 2021-09-01
Handläggare internationella sektionen Marinstaben (OF3) Officer, Specialistofficer Haninge Sverige 2021-08-18 2021-08-18
Lokalplanerare inom infrastruktur Övriga befattningar Arboga Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Officer till 2.logstödsplutonen Officer, Specialistofficer Haninge Sverige 2021-08-31 2021-08-31
IT-säkerhetschef IT, Samband Örebro Sverige 2021-08-08 2021-08-08
SUA-handläggare Säkerhets- & Underrättelsetjänst Arboga Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Fordonsmekaniker Ronneby Övriga befattningar Ronneby Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Yrkesinformatör Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Materielhandläggare mot försvarsmaktsgemensamma ledningsstödssystem Officer, Specialistofficer Hästveda Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Lokalplanerare inom infrastruktur Övriga befattningar Stockholm Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Teletekniker- Elektro/Mekanik IT, Samband Luleå Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Radiolänksoldat till Signalbataljonen Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Enköping Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Sektionschef Mediaavdelningen, OF1/T Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Mediasoldat Operativa kommunikationsförbandet, OR1-4/T Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Utvecklingsofficer IT, Samband Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Kvartermästare Östersund Officer, Specialistofficer Östersund Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Systemtekniker IT-Nätverk IT, Samband Arboga Sverige 2021-08-15 2021-08-15
K 3 söker planeringsofficer till regementsstaben Officer, Specialistofficer Karlsborg Sverige 2021-08-11 2021-08-11
Regional frivillighandläggare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Boden Sverige 2021-08-25 2021-08-25
Stabsbefäl administration Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Huvudlärare Militärteknik - LogS Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2021-08-20 2021-08-20
K 3 söker kvalitetsingenjör till FlygE Teknik Karlsborg Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Säkerhetshandläggare till Högkvarteret Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-08-16 2021-08-16
IT-säkerhetschef till Högkvarteret IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-16 2021-08-16
Handläggare Statistik och analys Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Uppsala Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Materielredogörare till Livgrenadjärgruppen Logistik, Transport Linköping Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Skolförvaltare Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2021-09-03 2021-09-03
Assistent Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Haninge Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Förrådsman till Luftstridsskolans logistikenhet Logistik, Transport Uppsala Sverige 2021-08-20 2021-08-20
Livbataljonen GSSK v.133 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Stockholm Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Teletekniker IT/Telekom IT, Samband Hästveda Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Stabsläkare på heltid till Sjukhuskompaniet Hälso- & Sjukvård Göteborg Sverige 2021-08-15 2021-08-15
F16 i Uppsala söker Kommunikationschef Information, Media, Språk Uppsala Sverige 2021-08-23 2021-08-23
Militär stabsassistent (GSS) till Regementsstaben på Dalregementet Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
HR-Chef till Luftstridsskolan i Uppsala Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Uppsala Sverige 2021-08-23 2021-08-23
Djurtekniker Övriga befattningar Göteborg Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Kvartermästare Officer, Specialistofficer Göteborg Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Specialistläkare inom kirurgi (SIM) Hälso- & Sjukvård Göteborg Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Underrättelseofficer till Underrättelse- och säkerhetsavdelningen vid Södra Militärregionen (MR S) Säkerhets- & Underrättelsetjänst Revingehed Sverige 2021-09-05 2021-09-05
Stabsassistent till Genomförandeavdelningen (G3) Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Upplands-Bro Sverige 2021-08-07 2021-08-07
Signalskyddschef till Västernorrlands regemente Säkerhets- & Underrättelsetjänst Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Ledningssystemchef till Västernorrlands regemente Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Underrättelseanalytiker till Insatsstaben Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Informationsledare till Västernorrlands regemente Information, Media, Språk Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Stabsläkare/Medicinsk verksamhetschef Södra militärregionen Hälso- & Sjukvård Revingehed Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Arkitekt FEDERATED MISSION NETWORKING IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-10 2021-08-10
Ekonomichef till Västernorrlands regemente Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Markstridsskolan söker erfaren IKT-pedagog IT, Samband Skövde Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Markstridsskolan söker erfaren IKT-pedagog IT, Samband Motala Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Materielledare Stridsfordon till Arméstaben Teknik Skövde Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Systemingenjör stridsfordon till Arméstaben Teknik Skövde Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Systemingenjör utb.- och simulatorsystem till Arméstaben Teknik Skövde Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Serviceman övnings- och skjutfält till Norrbottens regemente Övriga befattningar Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Materielledare hjulfordon till Arméstaben Teknik Enköping Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Ekonom till Markstridsskolan i Kvarn Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Motala Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Markstridsskolan söker utvecklingsofficer inr Stridsvagn Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Försvarsmaktens Hundtjänstenhet söker Hundgårdsvaktmästare Övriga befattningar Sigtuna Sverige 2021-08-10 2021-08-10
Värnpliktskonsulent Övriga befattningar Upplands-Bro Sverige 2021-08-09 2021-08-09
HR-Generalist till Markstridsskolan Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Skövde Sverige 2021-08-08 2021-08-08
IT-säkerhetschef till Västernorrlands regemente IT, Samband Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Markstridsskolan söker Utvecklingsofficer Ledningssystem grupp-/pluton Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Markstridsskolan söker bekämpningsofficer vid stridsträningssektionen Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Markstridsskolan söker Utvecklingsofficer Stridsteknik Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Markstridsskolan söker Stf Chef vid STA MOUT Officer, Specialistofficer Kvarn Sverige 2021-08-08 2021-08-08
MSS Officerskompani anställer till plutonsledningen 1.kadettpluton. Officer, Specialistofficer Motala Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Sektionschef S4 vid 11. Militärpolisbataljon Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2021-08-13 2021-08-13
Utbildningsbefäl till Västernorrlands regemente Östersund Officer, Specialistofficer Östersund Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Teknisk chef bataljon till Västernorrlands regemente Östersund Officer, Specialistofficer Östersund Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Ställföreträdande Kompanichef till Västernorrlands regemente Östersund Officer, Specialistofficer Östersund Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Plutonchefer och ställföreträdande Plutonchefer till Västernorrlands regemente Officer, Specialistofficer Östersund Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Planeringsofficer till Västernorrlands regemente Östersund Officer, Specialistofficer Östersund Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Planeringschef/Ställföreträdande bataljonchef till Västernorrlands regemente Officer, Specialistofficer Östersund Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Kommunikationschef till Västernorrlands regemente Information, Media, Språk Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Ledningssystembefäl till Västernorrlands regemente Östersund Officer, Specialistofficer Östersund Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Kompanifanjunkare till Västernorrlands regemente Östersund Officer, Specialistofficer Östersund Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Stf Chef G2 vid Särskilda operationsgruppen Säkerhets- & Underrättelsetjänst Karlsborg Sverige 2021-09-30 2021-09-30
Kompanichef till Västernorrlands regemente Östersund Officer, Specialistofficer Östersund Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Bataljonskvartermästare till Västernorrlands regemente Östersund Officer, Specialistofficer Östersund Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Bataljonsförvaltare till Västernorrlands regemente Östersund Officer, Specialistofficer Östersund Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Sektionschef till Västernorrlands regemente Logistik, Transport Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Planeringsofficer Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Förrådsmedarbetare till Västernorrlands regemente Logistik, Transport Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Bataljonchef till Västernorrlands regemente Östersund Officer, Specialistofficer Östersund Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Planeringschef Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Teknisk chef Logistik, Transport Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Logistikchef Logistik, Transport Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Handläggare logistik Logistik, Transport Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Utbildningsbefäl till Västernorrlands regemente Sollefteå Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Ställföreträdande Kompanichef till Västernorrlands regemente Sollefteå Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Plutonchef och ställföreträdande Plutonchef till Västernorrlands regemente Sollefteå Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Kvartermästare till Västernorrlands regemente Sollefteå Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Verksamhetssäkerhetsofficer till Västernorrlands regemente Säkerhets- & Underrättelsetjänst Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Genomförandechef till Västernorrlands regemente Säkerhets- & Underrättelsetjänst Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Kommunikationschef Information, Media, Språk Arvidsjaur Sverige 2021-08-05 2021-08-05
Trafiksäkerhetschef till Västernorrlands regemente Säkerhets- & Underrättelsetjänst Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Arbetsmiljöhandläggare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Arvidsjaur Sverige 2021-08-05 2021-08-05
IT-arkivarie IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-23 2021-08-23
HR-chef för återetablering av Dalregementet i Falun Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Falun Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Kompanifanjunkare till Västernorrlands regemente Sollefteå Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Miljöhandläggare med genuint engagemang till Dalregementet Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Falun Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Handläggare sökes till Produktionsledningen på Högkvarteret Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Kompanichef till Västernorrlands regemente Sollefteå Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Rekrythandläggare till Västernorrlands regemente Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Officer/handläggare SÄKU SB Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-08-27 2021-08-27
Kvalitetschef till Dalregementet Övriga befattningar Falun Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Säkerhetschef till Västernorrlands regemente Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Ekonomichef till Dalregementet Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Falun Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Skjutfältsofficer till Västernorrlands regemente Officer, Specialistofficer Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
EAT Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-08-31 2021-08-31
IT-säkerhetschef IT, Samband Arvidsjaur Sverige 2021-08-05 2021-08-05
Luftvärnsregementet i Halmstad söker en infrahandläggare Logistik, Transport Halmstad Sverige 2021-08-15 2021-08-15
HR-generalist till till Västernorrlands regemente Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
HR-chef till Västernorrlands regemente Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Sollefteå Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Infrastrukturhandläggare till Lokalplaneringsenheten Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Kommunikationschef till Dalregementet Information, Media, Språk Falun Sverige 2021-08-22 2021-08-22
IT-säkerhetschef till Dalregementet IT, Samband Falun Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Signalskyddschef - tillika handläggare – inom säkerhet, till Dalregementet Säkerhets- & Underrättelsetjänst Falun Sverige 2021-09-15 2021-09-15
Huvudlärare krigsvetenskap - LogS Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2021-08-20 2021-08-20
Administratör till Dalregementet Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Falun Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Tekniskchef bataljon (OR 7) till grundutbildningen på Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Stf stab- och trossplutonchef (OR 7) till Dalregementets grundutbildning Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Stf kompanichef ( OF 1/2 ) till grundutbildningen på Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Kvartermästare (OR 7) till grundutbildningen på Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Kompanifanjunkare ( OF 1/2 ) till grundutbildningen på Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
C säkerhetsprövningen Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Säkerhetsskyddsspecialister Kntrl Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Utbildningsbefäl (OR 6) till stab och trosspluton på Dalregementets grundutbildning Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Utbildningsofficer (OR7) tillika vapenofficer till Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Utbildningsofficer tillika BT/ simulatorsofficer (OR 7) sökes till Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Stridsledningsbefäl (OF 3) med inriktning mot övning och träning till Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Chef till utbildningsstödsenheten (OF3) Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Stridsledningsbefäl (OR 8) med inriktning mark- och verksamhetssäkerhet till Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Stridsledningsbefäl (OR 7) till Regementsstaben på Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Planeringschef (OF 3) sökes till Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Central chefsroll (OF 4) till Dalregementets regementsstab Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Teknisk chef (OR 8) till Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Stf plutonchef (OR 7) ) till Dalregementets skyttebataljons- grundutbildning Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Personalofficer (OR 8) till HR-avdelningen på Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Chef till utbildningsavdelningen (OF 3) på Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Kompanichef (OF 2/3 ) till grundutbildningen på Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Chef Ledningssystem (OR 8) till Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Logistikchef (OF3) till Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Militär trafiksäkerhetschef tillika trafikinspektör (OR 7) sökes till Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Regementsförvaltare (OR 9) till Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Regementsstabschef (OF 4) till Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Säkerhetschef (OR 8) till Dalregementet Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
K 3 söker personaladministratör för vikariat på 31.Bataljon Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlsborg Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Utbildningsbefäl (OR 6 ) till sex befattningar på Dalregementets grundutbildning Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Controller för Försvarsmaktens största kostnadskonto Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Tre plutonchefer (OF 1/2 ) sökes till Dalregementets skyttebataljons- grundutbildning Officer, Specialistofficer Falun Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Stabsofficer med marin bakgrund till Försvarsmaktens planerings- och ekonomiavdelning vid Högkvarteret Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Teknisk inhämtare SÄKU SK IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-13 2021-08-13
Systemtekniker SÄKU SK IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-13 2021-08-13
K 3 söker HR-generalist till Regementsstaben Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlsborg Sverige 2021-08-11 2021-08-11
Kategoriledare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Nätverksspecialist Must IHK IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Operationssköterska på heltid till Sjukhuskompaniet Hälso- & Sjukvård Göteborg Sverige 2021-08-15 2021-08-15
HR-strateg till Högkvarteret, Arbetsgivarrelationer Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Kurschef till Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) Övriga befattningar Upplands-Bro Sverige 2021-08-16 2021-08-16
Plutonchef GU Officer, Specialistofficer Såtenäs Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Systemtekniker SAP Basis IT, Samband Arboga Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Sambandsbefäl OR4-5/T IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Sambandsofficer OR6-7/K till Sambandsavdelning Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Stf C SäkFAvd OR 8 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Halmstad Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Systemtekniker inriktning Unix/Linux IT, Samband Arboga Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Luftvärnsregementet I Halmstad söker Kvartermästare/logistikofficer Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2021-08-22 2021-08-22
C LogB Amf 4 Logistik, Transport Göteborg Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Luftvärdighetsingenjör till Flygstaben Teknik Uppsala Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Tolk till EUTM RCA Säkerhets- & Underrättelsetjänst Bangui Centralafrikanska Republiken 2021-08-31 2021-08-31
Enhetsadministratör Funktionsenheten Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Uppsala Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Arkivarie Boden Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Boden Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Systemförvaltare IT IT, Samband Arboga Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Lärare HUMINT OR 6-7 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Uppsala Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Lärare HUMINT OR 6-7 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Uppsala Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Stf C HUMINT-avd OF 1-2 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Uppsala Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Lärare Underrättelsetjänst marin profil OR 6-7 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Uppsala Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Handläggare samordning Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Upplands-Bro Sverige 2021-08-07 2021-08-07
Uppdragsspecialist till 1.Helikopterskvadronen Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Luleå Sverige 2021-09-15 2021-09-15
Stabsofficer/stridsledningsbefäl S3 Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Systemingenjör hjulfordon till Arméstaben Teknik Boden Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Produktionstekniker NF ALVA Övriga befattningar Stockholm Sverige 2021-08-07 2021-08-07
Plutonchef R3-pluton Officer, Specialistofficer Såtenäs Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Undass Säkerhets- & Underrättelsetjänst Göteborg Sverige 2021-08-08 2021-08-08
logass Logistik, Transport Göteborg Sverige 2021-08-08 2021-08-08
HR-specialist rehabilitering till Skaraborgs regemente, P4 Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Skövde Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Hundförare (OR4) sökes till Säkerhetsbataljon på Livgardet Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Upplands-Bro Sverige 2021-09-05 2021-09-05
Gruppchefer (OR5) sökes till Säkerhetsbataljon på Livgardet Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Upplands-Bro Sverige 2021-09-05 2021-09-05
Materielledare Personlig utrustning till TVK Log Logistik, Transport Boden Sverige 2021-08-11 2021-08-11
Tross- och försörjningssoldater (GSS/K) till Underhållspluton, P18 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Gotland Sverige 2021-09-11 2021-09-11
Livbataljonen söker stabsadministratör Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Stabsläkare Medicinsk verksamhetschef Hälso- & Sjukvård Skövde Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Skvadronsförvaltare Specialflygskvadron Malmen Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2021-08-20 2021-08-20
Soldat (GSS/K) till sambandsenhet på Ledningspluton, P18 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Gotland Sverige 2021-08-28 2021-08-28
Soldat (GSS/K) till kärnord på ledningspluton, P18 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Gotland Sverige 2021-08-28 2021-08-28
11. Militärpolisbataljon rekryterar GSS/K Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Upplands-Bro Sverige 2021-08-06 2021-08-06
Systemingenjör IT (publ. Enköping) IT, Samband Håbo Sverige 2021-08-09 2021-08-09
Systemingenjör IT (publ. Örebro) IT, Samband Håbo Sverige 2021-08-09 2021-08-09
Systemingenjör IT (publ. Stockholm) IT, Samband Håbo Sverige 2021-08-09 2021-08-09
Systemingenjör IT (Västerås) IT, Samband Håbo Sverige 2021-08-09 2021-08-09
Systemingenjör IT (publ. Arboga) IT, Samband Håbo Sverige 2021-08-09 2021-08-09
Produktionsplanerare till IT och Telesektion i Arboga Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Arboga Sverige 2021-08-20 2021-08-20
Tekniker båtunderhåll till Marinverkstäderna i Muskö Teknik Stockholm Sverige 2021-08-13 2021-08-13
Driftstyrningsingenjör Elektro till Marinbasen Teknik Stockholm Sverige 2021-08-20 2021-08-20
Första ubåtsflottiljen söker Vapenteknisk Officer Officer, Specialistofficer Karlskrona Sverige 2021-09-30 2021-09-30
Första ubåtsflottiljen söker Systemteknisk Officer Officer, Specialistofficer Karlskrona Sverige 2021-09-30 2021-09-30
Personalchef till 11. Militärpolisbataljon Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Upplands-Bro Sverige 2021-08-13 2021-08-13
Underrättelse och säkerhetsofficer Officer, Specialistofficer Karlskrona Sverige 2021-08-15 2021-08-15
K 3 söker Jägarsoldater till 31.bataljon Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlsborg Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Stf kompanichef Vapnö kompani (GU) Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Kompanichef 11.Operativt tekniskt kompani Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Plutonchef 15.Brigadtekniska kompaniet Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Ledningssoldat till Sjukhuskompaniet Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Göteborg Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Ställföreträdande plutonchef till sjukhuskompaniet Officer, Specialistofficer Göteborg Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Logistikofficer/Väbel (OR6-7) på heltid till 1. Sjukhuskompaniet Officer, Specialistofficer Göteborg Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Administratör 2.avd Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Upplands-Bro Sverige 2021-08-07 2021-08-07
Systemledare SJÖ IT, Samband Haninge Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Systemingenjör IT IT, Samband Håbo Sverige 2021-08-09 2021-08-09
Civil sambandstekniker F21 Vidsel IT, Samband Vidsel Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Chefsurvalsgrupp 2022 Övriga befattningar Stockholm Sverige 2021-10-03 2021-10-03
Handläggare säkerhetsunderrättelsetjänst Säkerhets- & Underrättelsetjänst Boden Sverige 2021-08-09 2021-08-09
C FV Frivilligsektion Uppsala Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2021-08-31 2021-08-31
IT-säkerhetsexperter inom mjukvara IT, Samband Stockholm Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Lärare ledarskap/pedagogik OR7 MHS H Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2021-08-15 2021-08-15
K 3 söker utvecklingsofficer till Regementsstaben Officer, Specialistofficer Karlsborg Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Stabsbefäl övning Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Administratör till Artilleriregementet Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Boden Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Två Lärare Säkerhetstjänst (OR8/CVAT) Säkerhets- & Underrättelsetjänst Uppsala Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Underrättelsebefäl Säkerhets- & Underrättelsetjänst Gotland Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Utvecklingsofficer signaturanpassning Officer, Specialistofficer Eksjö Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Utvecklingsofficer fördröjande fältarbeten Officer, Specialistofficer Eksjö Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Arkivarie Kungsängen Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Upplands-Bro Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Kommendantstabens insatschef vid Drottningholms slott Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Officerare OF 2 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Göteborg Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Skolinformatör - intresseanmälan Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Flera orter Sverige 2021-09-23 2021-09-23
Första ubåtsflottiljen söker Ledningssytemoperatör Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlskrona Sverige 2021-09-30 2021-09-30
Hundförare säkkomp Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Göteborg Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Windows/Linux/Nätverk Bålsta IT, Samband Håbo Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Windows/Linux/Nätverk Arboga IT, Samband Arboga Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Ledningssoldater till Skaraborgs Regemente P 4 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Skövde Sverige 2021-08-27 2021-08-27
Telekrigsbefäl till 3. helikopterskvadron Officer, Specialistofficer Ronneby Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Värnpliktskonsulent Hälso- & Sjukvård Halmstad Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Lärare Underrättelsetjänst arméprofil OR 6-7 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Uppsala Sverige 2021-08-10 2021-08-10
Rekryteringskoordinator Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Halmstad Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Analytiker Operativa kommunikatonsförbandet, OR6/T Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Stf chef Taktiskt Psyops-team Operativa kommunikationsförbandet, OR6-7/T Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Skyttesoldat/Stridssjukvårdare Taktiskt Psyops-team Operativa kommunikationsförbandet, OR1-4/T Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Systemtekniker Taktiskt Psyops-team Operativa kommunikationsförbandet, OR1-4/T Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Systemtekniker Taktiskt Psyops-team Operativa kommunikationsförbandet, OR1-4/K Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Skyttesoldat/Stridssjukvårdare Taktiskt Psyops-team Operativa kommunikationsförbandet, OR1-4/K Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Sambandsofficer Operativa kommunikationsförbandet, OR6-7/T Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Gruppchef Operativa kommunikationsförbandet, OR6/T Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Teknisk chef Operativa kommunikatonsförbandet, OR8/K Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Personalbefäl Operativa kommunikationsförbandet, OR6/K Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Stabsassistent Operativa kommunikationsförbandet, OR1-4/K Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Stridsfotograf Operativa kommunikationsförbandet, OR1-4/K Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Sambandsofficer Operativa kommunikationsförbandet, OR6-7/K Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Sektionschef Operativa kommunikationsförbandet, OF1/K Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Kvartermästare Operativa kommunikationsförbandet, OR6-7/K Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Förbandsekonom till Mellersta Militärregionen Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Upplands-Bro Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Stabsassistent OR 3-4 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Uppsala Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Chef för Tele-sektionen IT, Samband Ronneby Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Planeringsofficer till Artilleriregementet Officer, Specialistofficer Boden Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Brigadbekämpningschef till Brigadstaben i Skövde Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2021-08-16 2021-08-16
Förbandstransportledare till Artilleriregementet Officer, Specialistofficer Boden Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Funktionsföreträdare Mark, OF 3 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Uppsala Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Kvartermästare till Telekrig stödenheten Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2021-08-13 2021-08-13
Flygbasjägarkompaniet rekryterar soldater Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Ronneby Sverige 2021-09-12 2021-09-12
Inspicient till Arméns musikkår Övriga befattningar Sollentuna Sverige 2021-08-12 2021-08-12
Lärare militära basämnen (OR 7) till Utbildningsenheten Teknik Halmstad Sverige 2021-08-24 2021-08-24
Besiktningstekniker Stridsfordon med placering Boden Teknik Boden Sverige 2021-08-09 2021-08-09
Besiktningstekniker Hjulfordon med placering Boden Teknik Boden Sverige 2021-08-09 2021-08-09
Infrahandläggare till MR M Övriga befattningar Upplands-Bro Sverige 2021-08-14 2021-08-14
K 3 söker Planeringsofficer till 31.Bataljon Officer, Specialistofficer Karlsborg Sverige 2021-08-15 2021-08-15
K 3 söker Transportledningsofficer till 31.bataljon Officer, Specialistofficer Karlsborg Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Driftstyrningsingenjör Teknik Karlskrona Sverige 2021-08-20 2021-08-20
Senior analytiker till Nordic Centre For Gender in Military Operations (NCGM) Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Upplands-Bro Sverige 2021-08-16 2021-08-16
Företagssköterska till Försvarshälsan Hälso- & Sjukvård Karlskrona Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Säkerhetsutredare OR4-5 till 13. Säkerhetsbataljon Säkerhets- & Underrättelsetjänst Upplands-Bro Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Säkerhetsunderrättelseofficer OR6 till 13. Säkerhetsbataljon Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Uppdragsspecialist Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Linköping Sverige 2021-08-30 2021-08-30
Musiker Klarinett/Essklarinett till Marinens musikkår Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2021-09-05 2021-09-05
Specialistofficer inom säkerhets- och underrättelsetjänst Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2021-08-06 2021-08-06
Stf Stabschef (OR6/7 - OF1/2) Officer, Specialistofficer Arboga Sverige 2021-08-16 2021-08-16
Insatsledare OR8 Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2021-08-30 2021-08-30
Sjukvårdsinstruktör Hälso- & Sjukvård Karlskrona Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Chef ledningsplatstropp till Transportflygskvadronen Officer, Specialistofficer Lidköping Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Doktorand i krigsvetenskap till Försvarshögskolan Övriga befattningar Stockholm Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Stabsofficer till Flygstabens personalsektion Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Sambandstekniker OR7 3.hkpskv Ronneby IT, Samband Ronneby Sverige 2021-09-05 2021-09-05
Handläggare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Skövde Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Psykolog Försvarshälsan Hälso- & Sjukvård Haninge Sverige 2021-08-27 2021-08-27
Must söker cyberanalytiker 210614 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Ställföreträdande Kompanichef (OF 1/OF 2) Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2021-08-27 2021-08-27
Materielmästare 346. Flygplatsfälthållningstropp Övriga befattningar Luleå Sverige 2021-08-20 2021-08-20
Sambandstekniker till 24.Flygbaskompaniet på Basenheten IT, Samband Ronneby Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Lärare ledningssystem till Ledningsstridsskolan (LedSS) i Enköping Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2021-08-13 2021-08-13
Lärare stabstjänst till Ledningsstridsskolan (LedSS) i Enköping Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2021-08-13 2021-08-13
Lärare ledningssystem till Ledningsstridsskolan (LedSS) i Enköping Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2021-08-13 2021-08-13
Skytt/förare Stridsfordon 9040 till Signalbataljonen Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Enköping Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Rekryteringskoordinator Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Uppsala Sverige 2021-08-06 2021-08-06
Miljöhandläggare Skövde garnison Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Skövde Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Sektionschef Bålsta Höst 2021 IT, Samband Håbo Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Gävleborgsgruppen söker chef för Logistiksektionen Officer, Specialistofficer Gävle Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Insats-/bevakningssoldat GSS/K till Basskyddskompaniet Säkerhets- & Underrättelsetjänst Karlskrona Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Stridsledningsofficer Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2021-08-14 2021-08-14
Personalbefäl Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2021-08-14 2021-08-14
Stf. Enhetschef 4.basenheten Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2021-08-14 2021-08-14
Planeringsofficer vid Norra militärregionens stab Officer, Specialistofficer Boden Sverige 2021-08-13 2021-08-13
Utbildningsofficer Officer, Specialistofficer Umeå Sverige 2021-08-20 2021-08-20
Tekniksystemledare flygtrafikledningssystem IT, Samband Enköping Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Funktionsföreträdare Erfarenhetshantering och Evaluering OR 8 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Uppsala Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Ställföreträdande kompanichef 43. Flygbaskompaniet Övriga befattningar Linköping Sverige 2021-08-20 2021-08-20
Militär maskinlärare till Skeppstekniska sektionen Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Plutonchef Vapnö Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2021-08-29 2021-08-29
Planeringsofficer till 1.avd Internationella Utbildningsenheten Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Utbildningsofficer till Internationella Utbildningsenheten Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Teknisk chef Internationella Utbildningsenheten Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2021-08-22 2021-08-22
Säkerhetspolitisk analytiker till Euroasiatiska avdelningen vid Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Sektionschef till Euroasiatiska avdelningen vid Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Helikoptertekniker/Mekaniker B1 till 3.helikopterskvadron Teknik Ronneby Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Taktisk koordinator HKP14 till 3.helikopterskvadron Officer, Specialistofficer Ronneby Sverige 2021-08-30 2021-08-30
Uppdragsspecialist/sonarbefäl HKP14 till 3.helikopterskvadron Officer, Specialistofficer Ronneby Sverige 2021-08-30 2021-08-30
Chef Logistikberedning Logistik, Transport Linköping Sverige 2021-09-30 2021-09-30
Ställföreträdande chef A4 Logistik, Transport Uppsala Sverige 2021-08-12 2021-08-12
Chef för 346 fälthållningspluton Officer, Specialistofficer Luleå Sverige 2021-08-21 2021-08-21
Kvalitetsingenjör IT, Samband Enköping Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Ledningssystemofficer OR7 Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2021-09-01 2021-09-01
Strategisk Inköpare Övriga befattningar Stockholm Sverige 2021-08-15 2021-08-15
P 7 söker Trafiksäkerhetschef Officer, Specialistofficer Lund Sverige 2021-08-21 2021-08-21
Lärare internationell verksamhet, Swedint Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Sambandstekniker till Transportflygenheten vid Skaraborgs flygflottilj, F7 Officer, Specialistofficer Såtenäs Sverige 2021-08-29 2021-08-29
C/ Stf C maskinpluton Officer, Specialistofficer Eksjö Sverige 2021-08-09 2021-08-09
Teletekniker inom fältsystem IT, Samband Såtenäs Sverige 2021-08-08 2021-08-08
Säkerhetsofficer OR 7 till G 2 LIVGARDET Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2021-08-27 2021-08-27
Ansökan till pilottest 2021-2022 Anmälan till utbildning Uppsala Sverige 2022-05-17 2022-05-17
Ansökan till flygstridsledartester Anmälan till utbildning Uppsala Sverige 2022-05-17 2022-05-17
Ing 2 söker kvartermästare Officer, Specialistofficer Eksjö Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Ing 2 söker specialistofficer till Grundutbildningskompaniet Officer, Specialistofficer Eksjö Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Ing 2 söker officer (OF) till Grundutbildningskompaniet Officer, Specialistofficer Eksjö Sverige 2021-08-31 2021-08-31
Yrkesinformatör/soldat Information, Media, Språk Kalix Sverige 2021-08-15 2021-08-15
Företrädesrätt Övriga befattningar Flera orter Sverige 2022-12-31 2022-12-31