Befattning Yrkesområde Arbetsort Land Sista ansökningsdatum
K 3 söker Anestesiolog Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlsborg Sverige 2020-02-14 2020-02-14
Driftstyrningsingenjör Skrov Teknik Karlskrona Sverige 2020-01-05 2020-01-05
Driftstyrningsingenjör Motorunderhåll Teknik Karlskrona Sverige 2020-01-05 2020-01-05
Skaraborgs regemente P4 söker en adjutant till Wadsbo Kompani Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Skövde Sverige 2020-01-05 2020-01-05
Mediaspecialist Information, Media, Språk Enköping Sverige 2020-01-12 2020-01-12
MvE Stridsfordonsmekaniker Revingehed Teknik Revingehed Sverige 2020-01-13 2020-01-13
Underrättelsebefäl (OR 7) till Flygstaben Säkerhets- & Underrättelsetjänst Uppsala Sverige 2020-01-19 2020-01-19
Underrättelseassistent (OR 4) till Flygstaben Säkerhets- & Underrättelsetjänst Uppsala Sverige 2020-01-19 2020-01-19
Miljöhandläggare till Flygstaben Övriga befattningar Uppsala Sverige 2020-01-19 2020-01-19
IT-Chef till Flygstaben IT, Samband Uppsala Sverige 2019-12-17 2019-12-17
Personalbefäl till Regional Stab Mitt Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Upplands-Bro Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Handläggare Publikationer Funktionsenheten Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Uppsala Sverige 2020-01-02 2020-01-02
Utvecklingsofficer Flyg till FMUndSäkC Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2020-01-31 2020-01-31
11. Militärpolisbataljon söker reservofficerare (SO/OF) Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Upplands-Bro Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Produktionsledare MvE Garnisonslager Logistik, Transport Flera orter Sverige 2020-01-13 2020-01-13
Produktionsingenjör MvE Teknik Flera orter Sverige 2020-01-13 2020-01-13
Säkerhetshandläggare MvE Teknik Flera orter Sverige 2020-01-13 2020-01-13
Stabsbefäl administration Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2020-01-18 2020-01-18
Reservdelsman MvE Göteborg Teknik Göteborg Sverige 2020-01-13 2020-01-13
Skvadrons/kompani administratörer Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2020-01-05 2020-01-05
Stabsläkare - till Högkvarteret Stockholm Hälso- & Sjukvård Stockholm Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Utvecklingsenhet söker officer Planeringschef Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Avdelningschef till TELE-avdelningen Enköping Teknik Enköping Sverige 2020-01-15 2020-01-15
Musiker Slagverk till Arméns Musikkår, Vikariat Övriga befattningar Stockholm Sverige 2019-12-28 2019-12-28
Civil materieltekniker till Norrbottens flygflottilj Teknik Luleå Sverige 2020-01-19 2020-01-19
Fartygschef Teknik Karlskrona Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Simulatoringenjör Övriga befattningar Uppsala Sverige 2020-01-02 2020-01-02
Adjutant - militärassistent åt Ställföreträdande Arméchefen och Arméförvaltaren Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Enköping Sverige 2019-12-30 2019-12-30
Administratör Marinbasen DSK Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlskrona Sverige 2020-12-31 2020-12-31
Logistikofficer Officer, Specialistofficer Haninge Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Musiker Trumpet till Arméns Musikkår, Vikariat Övriga befattningar Stockholm Sverige 2019-12-28 2019-12-28
Publikationsofficer Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2020-01-30 2020-01-30
Utbildningsofficer till Livgardesgruppen Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Kontigentschef för grundläggande flygutbildning helikopter i Tyskland Officer, Specialistofficer Berlin Tyskland 2020-03-31 2020-03-31
Handläggare Infrastruktur till FMUndSäkC Övriga befattningar Uppsala Sverige 2020-01-15 2020-01-15
Säkerhetssoldat 430. 2020Q1 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Linköping Sverige 2020-01-21 2020-01-21
Säkerhetssoldat 431. 2020 Q1 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Linköping Sverige 2020-01-21 2020-01-21
Simulatorofficer till Sjöstridsskolan Officer, Specialistofficer Karlskrona Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Servicetekniker till Livgardet Teknik Upplands-Bro Sverige 2020-01-17 2020-01-17
SOFU Officer, Specialistofficer Umeå Sverige 2020-01-12 2020-01-12
HR-administratör Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Skövde Sverige 2020-01-05 2020-01-05
Hållbarhetsstrateg 1 Övriga befattningar Stockholm Sverige 2019-12-17 2019-12-17
Materielredogörare Skånska gruppen Logistik, Transport Lund Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Livgardet söker utbildnings- och kvalitetsutvecklingsofficer till Försvarmaktens Internationella Center (Swedint). Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2020-02-02 2020-02-02
Stabsassistent Arméstabens operationssektion Övriga befattningar Enköping Sverige 2019-12-29 2019-12-29
CHEFSSEKRETERARE TILL VÄSTRA MILITÄRREGIONEN Information, Media, Språk Skövde Sverige 2020-01-19 2020-01-19
Resekoordinator Arméstaben Övriga befattningar Enköping Sverige 2019-12-29 2019-12-29
K 3 söker Utbildnings- och planeringsofficer till Irak 04 Officer, Specialistofficer Bagdad Irak 2020-01-13 2020-01-13
Utbildningsadjutant Logistik, Transport Upplands-Bro Sverige 2020-01-14 2020-01-14
Telekomingenjör till Signalkontrollsektionen vid Must Teknik Stockholm Sverige 2020-01-30 2020-01-30
Utbildningsofficer OF2 Officer, Specialistofficer Göteborg Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Utbildningsofficer marin Officer, Specialistofficer Göteborg Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Serviceman Övriga befattningar Älvdalen Sverige 2020-01-24 2020-01-24
Försvarsmakten söker försvarsattachéer Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2020-01-08 2020-01-08
C EAT EU Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Sektionschef till FMCL FMLOG Försörjning i Arboga Logistik, Transport Arboga Sverige 2019-12-16 2019-12-16
HR-generalist Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Skövde Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Personalchef, militär befattning OF3 Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2019-12-18 2019-12-18
Tekniker vid Logistikenheten i Linköpings Garnision Teknik Linköping Sverige 2020-01-10 2020-01-10
Handläggare infrastruktur Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Umeå Sverige 2020-01-15 2020-01-15
K 3 Söker handläggare Infrastruktur och miljö Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlsborg Sverige 2020-01-19 2020-01-19
Arbetsmiljöhandläggare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Linköping Sverige 2020-01-07 2020-01-07
Chef Officersprogrammet - inriktning militärteknik - till Utbildningsenheten Övriga befattningar Halmstad Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Verksamhetsäkerhetsofficer till MR M Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Logistikofficer (OR 7 eller OF 2) Logistik, Transport Solna Sverige 2020-01-26 2020-01-26
Handläggare underrättelse- och säkerhetstjänst till Regional stab vid Södra Militärregionen (MR S) Övriga befattningar Revingehed Sverige 2020-01-05 2020-01-05
Officer underrättelse- och säkerhetstjänst till Regional stab vid Södra Militärregionen (MR S) Officer, Specialistofficer Revingehed Sverige 2020-01-10 2020-01-10
Strategiska inköpare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Strategisk inköpare - vikariat Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Gruppchef/Stf Gruppchef Säkerhetssoldat Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Uppsala Sverige 2020-01-31 2020-01-31
C FSS Teknik Linköping Sverige 2020-01-18 2020-01-18
Planeringsofficerare Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Personal till KTSU Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Upplands-Bro Sverige 2020-01-12 2020-01-12
KTSU kriminaltekniker CVAT Säkerhets- & Underrättelsetjänst Upplands-Bro Sverige 2019-12-18 2019-12-18
MvE Reservdelsman Skövde Teknik Skövde Sverige 2020-01-02 2020-01-02
Materielredogörare Logistiksektionen Logistik, Transport Linköping Sverige 2020-01-15 2020-01-15
Sektionschef Logistik, Transport Gotland Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Sektionschefer inom server, nätverk och infrastruktur IT, Samband Håbo Sverige 2020-01-07 2020-01-07
Systemtekniker IT till Bålsta IT, Samband Håbo Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Utvecklare AI-inriktat utvecklingsteam IT, Samband Stockholm Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Förrådspersonal Logistik, Transport Arboga Sverige 2020-01-17 2020-01-17
NIC C Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2020-01-19 2020-01-19
Underrättelseassistent Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Stockholm Sverige 2020-01-19 2020-01-19
Taktiska officerare Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2020-01-19 2020-01-19
Teknisk utbildare Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Räddningsbefäl Helikopterflottiljen (Civil befattning) Övriga befattningar Linköping Sverige 2020-01-19 2020-01-19
Sambandsofficer SSE IT, Samband Enköping Sverige 2020-03-01 2020-03-01
Teknisk utbildare Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Övningsplanerare Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2020-02-03 2020-02-03
Evalueringsofficer OF2 Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2020-02-03 2020-02-03
Räddningsbefäl Helikopterflottiljen (specialistofficer) Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2020-03-01 2020-03-01
Evalueringsofficer OF3 Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2020-02-03 2020-02-03
Materielområdesansvarig för logistikstöd Logistik, Transport Stockholm Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Materielområdesansvarig generella underhållsutrustningar Logistik, Transport Stockholm Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Strilbataljon söker Teknisk Chef Officer, Specialistofficer Håbo Sverige 2019-12-20 2019-12-20
Utvecklare IT, Samband Stockholm Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Verksamhetsutvecklare/kravanalytiker IT, Samband Stockholm Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Verksamhetsutvecklare inom informations- och dokumenthantering Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Bearbetningsledare underrättelsetjänst vid 2.Brigadstaben Säkerhets- & Underrättelsetjänst Skövde Sverige 2020-01-09 2020-01-09
Underrättelseassistent vid 2.Brigadstaben Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Skövde Sverige 2020-01-09 2020-01-09
Livgardet söker stabsofficer/S3 till Försvarmaktens Internationella Center (Swedint) Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Chef till Försvarshälsan Hälso- & Sjukvård Linköping Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Vaktmästare till idrott & friskvårdssektionen Övriga befattningar Enköping Sverige 2020-12-13 2020-12-13
Plutonchef marktekniker elektro till Utbildningsenheten - Försvarsmaktens Tekniska skola Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Utbildningsadjutant till Försvarsmaktens Tekniska skola Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Halmstad Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Kompaniadministratörer till 71.bataljon Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Lund Sverige 2020-01-30 2020-01-30
Sjuksköterska 1.CBRN-kompaniet Hälso- & Sjukvård Umeå Sverige 2019-12-13 2019-12-13
Verksamhetschef Försvarshälsan Hälso- & Sjukvård Umeå Sverige 2019-12-13 2019-12-13
Avdelningschef för Teledriftcentralen IT, Samband Örebro Sverige 2020-01-08 2020-01-08
Soldater GSS/K Säkerhets- & Underrättelsetjänst Göteborg Sverige 2020-01-13 2020-01-13
Säkerhetsofficer vid Särskilda operationsgruppen Säkerhets- & Underrättelsetjänst Karlsborg Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Vakansrekrytering pilot Anmälan till utbildning Uppsala Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Försvarsmaktens Hundtjänstenhet söker Fodervärdskonsulenter Övriga befattningar Sollefteå Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Närskyddssoldat till 4.sjöstridsflottiljen Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Haninge Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Förrådsman/Kvinna Logistik, Transport Stockholm Sverige 2019-12-29 2019-12-29
Personalgeneralist Logistikberedningen Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Upplands-Bro Sverige 2019-12-20 2019-12-20
Handläggare Logistik Logistik, Transport Upplands-Bro Sverige 2019-12-20 2019-12-20
Handläggare till högkvarterets Samordningsavdelning (Vikariat) Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2019-12-13 2019-12-13
Produktionsledare Övriga befattningar Upplands-Bro Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Stribef/samordnare säkerhetsskyddstjänst vid 1. Operativa logistikbataljon Säkerhets- & Underrättelsetjänst Halmstad Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Stabsofficer Officer, Specialistofficer Solna Sverige 2020-01-14 2020-01-14
Stabsassistsent S3 Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Halmstad Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Sektionschef på Serviceförrådet Karlberg Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Förrådspersonal, till FMLOG Linköping Logistik, Transport Linköping Sverige 2020-01-26 2020-01-26
Teletekniker Armétele - civil Teknik Halmstad Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Civil maskintjänstchef till skoldivisionen Teknik Karlskrona Sverige 2020-01-15 2020-01-15
Leg psykolog Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2020-01-07 2020-01-07
Projektledare garnisonsplaner Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Handläggare rekryt och krigsplaceringar Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Boden Sverige 2019-12-29 2019-12-29
Handläggare Logistik, Transport Arboga Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Stabsassistent till GenA Logistik, Transport Stockholm Sverige 2020-01-05 2020-01-05
Stabsofficerare till Försvarsmaktens logistik Logistik, Transport Stockholm Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Skjutfältshantverkare till Faluns skjutfält Logistik, Transport Falun Sverige 2020-01-13 2020-01-13
Kommunikationschef Information, Media, Språk Skövde Sverige 2019-12-20 2019-12-20
Serviceman Övriga befattningar Karlskoga Sverige 2020-01-27 2020-01-27
Teletekniker med inriktning Teknisk Bevakning Teknik Hästveda Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Teknisk Projektledare till Systemförvaltningsenheten IT, Samband Enköping Sverige 2020-01-17 2020-01-17
IT Specialist till Systemförvaltningsenheten IT, Samband Enköping Sverige 2020-01-17 2020-01-17
Tekniker till tekniskt systemstöd vid Logistikenheten Teknik Haninge Sverige 2020-02-14 2020-02-14
Stf Sektionschef GenS - Trängbataljonen Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2020-01-05 2020-01-05
Stridsledare till Trängbataljonen Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2020-01-05 2020-01-05
Landskapsarkitekt SAP BASIS IT, Samband Enköping Sverige 2020-01-15 2020-01-15
HR-Chef Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Haninge Sverige 2020-01-19 2020-01-19
Verksamhetsofficer till Regional stab vid Södra Militärregionen (MR S) Officer, Specialistofficer Lund Sverige 2020-01-05 2020-01-05
Internationell reservofficerskurs i Oberammergau, M5-39. Anmälan till utbildning Berlin Tyskland 2020-01-31 2020-01-31
SAP BW Systemanalytiker IT, Samband Enköping Sverige 2020-01-03 2020-01-03
HR-specialist till Veterancentrum Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Stf C Produktionsavdelningen på Driftenheten Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Arboga Sverige 2020-01-13 2020-01-13
Planeringsofficer till Garnisonsenhetens stab Logistik, Transport Haninge Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Personalofficer till Garnisonsenhetens stab Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Haninge Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Logistikhandläggare till Garnisonsenhetens stab Logistik, Transport Haninge Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Kommunikatör Information, Media, Språk Upplands-Bro Sverige 2019-12-22 2019-12-22
MvE Reservdelsman Ronneby Teknik Ronneby Sverige 2020-01-13 2020-01-13
FMTS Personalkonsulent Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Halmstad Sverige 2020-01-10 2020-01-10
Operationsofficer vid Särskilda operationsgruppen Övriga befattningar Karlsborg Sverige 2020-02-03 2020-02-03
Förbandsekonom Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Fordonsmekaniker MvE Kungsängen Teknik Upplands-Bro Sverige 2020-01-19 2020-01-19
Data scientist IT, Samband Stockholm Sverige 2020-01-06 2020-01-06
K 3 söker Yrkesofficerare till 31.Bataljon Officer, Specialistofficer Karlsborg Sverige 2020-01-09 2020-01-09
Serviceman Övriga befattningar Kvarn Sverige 2020-01-17 2020-01-17
Säkerhetsassistent GSS/K Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Stockholm Sverige 2020-01-15 2020-01-15
Serviceman Övriga befattningar Karlsborg Sverige 2020-01-13 2020-01-13
Livregementets Husarer K 3 söker ny insatschef (C IBSS) Säkerhets- & Underrättelsetjänst Karlsborg Sverige 2020-01-03 2020-01-03
Logistiksoldat till Sjötransportenheten (STE) Logistik, Transport Karlskrona Sverige 2020-02-29 2020-02-29
Sambandsofficer till Sjötransportenheten (STE) IT, Samband Karlskrona Sverige 2020-02-29 2020-02-29
Mekaniker till Sjötransportenheten (STE) Teknik Karlskrona Sverige 2020-02-29 2020-02-29
Förrådsmedarbetare tillsvidareanställning - fr o m 200401 Logistik, Transport Boden Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Förrådsmedarbetare tillsvidareanställning - fr o m 200302 Logistik, Transport Boden Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Systemadministratör till Teledriftcentralen Teknik Håbo Sverige 2020-01-05 2020-01-05
Administratör till LogS Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Skövde Sverige 2020-01-05 2020-01-05
HR generalist till Must Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Infrastrukturhandläggare Övriga befattningar Linköping Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Lokalplanerare (vikariat) infrastruktur Kungsängen Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Upplands-Bro Sverige 2019-12-13 2019-12-13
Underrättelsebefäl vid Särskilda operationsgruppen Säkerhets- & Underrättelsetjänst Karlsborg Sverige 2020-02-03 2020-02-03
Personalchef till Skaraborgs regemente P4 Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2020-01-13 2020-01-13
Planeringsofficer Totalförsvar till J5 Västra Militärregionen Övriga befattningar Skövde Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Förrådsmedarbetare servicesektionen i Boden Logistik, Transport Boden Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Intresseanmälan pilottester Anmälan till utbildning Uppsala Sverige 2020-06-15 2020-06-15
Ledarskapslärare OR6 Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Fordonsmekaniker Karlskrona Teknik Ronneby Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Chefssekreterare till Mellersta militärregionen Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Upplands-Bro Sverige 2019-12-31 2019-12-31
K 3 söker Logistikhandläggare till regementets logistikavdelning Logistik, Transport Karlsborg Sverige 2020-01-14 2020-01-14
Säkerhetskompani sjö rekryterar officerare och specialistofficerare Säkerhets- & Underrättelsetjänst Göteborg Sverige 2020-01-13 2020-01-13
Fältarbetsdykare, Ing 2 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Eksjö Sverige 2020-03-08 2020-03-08
Fallskärmsförstärkningssoldat (OR 1-5) sökes till 323. Fallskärmsjägarskvadron, K 3 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Karlsborg Sverige 2020-03-15 2020-03-15
Underrättelsechef Mali 12 Officer, Specialistofficer Gao Mali 2019-12-16 2019-12-16
Fordonsmekaniker MvE Halmstad Teknik Halmstad Sverige 2020-01-04 2020-01-04
Stabschef 18 Stridsgruppen Gotland Officer, Specialistofficer Gotland Sverige 2020-01-10 2020-01-10
C S6 (ledningssystemofficer) till 18 stridsgruppen Officer, Specialistofficer Gotland Sverige 2020-01-10 2020-01-10
Stridsledningsofficer Logistik (RO) Officer, Specialistofficer Gotland Sverige 2020-01-10 2020-01-10
Kvartermästare 18 stridsgruppen Gotland Officer, Specialistofficer Gotland Sverige 2020-01-10 2020-01-10
Fallskärmsjägare (OR 1-5) sökes till 323. Fallskärmsjägarskvadron, K 3 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Karlsborg Sverige 2020-03-15 2020-03-15
Informationsledare vid 2. Brigadstaben Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2020-01-10 2020-01-10
Stabsassistent vid 2.Brigadstaben Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Skövde Sverige 2020-01-11 2020-01-11
Teknisk chef J4 Logistik, Transport Halmstad Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Handläggare ledningssystem Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Boden Sverige 2019-12-29 2019-12-29
Stf Chef Helikopterunderhållssektionen/ Beredare Teknik Ronneby Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Informations- och IT-säkerhetshandläggare Säkerhets- & Underrättelsetjänst Boden Sverige 2019-12-29 2019-12-29
Övnings- och utbildningschef Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Helikoptertekniker B1 Teknik Ronneby Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Chef Helikopterunderhållssektionen Teknik Ronneby Sverige 2020-01-31 2020-01-31
IT-arkivarie hos Dokumenthanteringsenheten IT, Samband Stockholm Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Garnisonskommendant till Stödenhetens ledning Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2020-01-10 2020-01-10
Ställföreträdande Chef/beredare Underhållssektion Teknik Luleå Sverige 2020-01-02 2020-01-02
Handläggare inom logistik Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Enköping Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Systemoperatör GW IT, Samband Örebro Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Sjötransportkoordinator till Marinbasen Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2020-01-10 2020-01-10
Logistikofficerare till Ledningsregementet Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2020-01-07 2020-01-07
Sektionschef MvE Syd Officer, Specialistofficer Ronneby Sverige 2020-01-13 2020-01-13
Sektionschef till teknisk avdelning, Skaraborgs flygflottilj F Logistik, Transport Såtenäs Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Båtoperatör till Sjötransportenheten (STE) Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2020-02-29 2020-02-29
Must söker inhämtare/analytiker till Webbunderrättelseavdelningen Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2020-01-03 2020-01-03
Planerare för riksintressebevakning (vikariat) Övriga befattningar Stockholm Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Planerare för riksintressebevakning (2) Övriga befattningar Stockholm Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Senior IT-säkerhetsexpert inom mjukvara IT, Samband Stockholm Sverige 2019-12-13 2019-12-13
Administratör Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlskrona Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Produktionshandläggare Övriga befattningar Arboga Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Account Manager / Tjänsteområdesansvarig IT IT, Samband Arboga Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Sjuksköterska till Amfibiebataljon Hälso- & Sjukvård Haninge Sverige 2020-02-07 2020-02-07
Heraldisk konstnär Övriga befattningar Stockholm Sverige 2020-01-01 2020-01-01
Controller till Must Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Administratör Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Haninge Sverige 2019-12-20 2019-12-20
Luftstridsofficer (Reservofficer) till 181. Pansarbataljonen Officer, Specialistofficer Gotland Sverige 2020-01-10 2020-01-10
Ledningssystembefäl (Reservofficer) S6 till 181. Pansarbataljonen Officer, Specialistofficer Gotland Sverige 2020-01-10 2020-01-10
Fältarbetsofficer (Reservofficer) till 181. Pansarbataljone Officer, Specialistofficer Gotland Sverige 2020-01-10 2020-01-10
Chef Underhållssektionen Teknik Luleå Sverige 2020-01-05 2020-01-05
Sektionschef IT-förvaltning Övriga befattningar Arboga Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Chaufför Logistik, Transport Stockholm Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Stabsass/Strilass Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Såtenäs Sverige 2019-12-13 2019-12-13
Teknisk utbildare inom nätverksteknik och datakommunikation IT, Samband Halmstad Sverige 2020-01-13 2020-01-13
Säkerhetsunderrättelseofficer Säkerhets- & Underrättelsetjänst Boden Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Systemförvaltare Logistiksystem IT, Samband Arboga Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Planeringsbefäl OR 6 Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2019-12-20 2019-12-20
Säkerhetsmaterieltekniker Teknik Lidköping Sverige 2020-01-05 2020-01-05
Senior hållbarhetsstrateg med fokus miljö Övriga befattningar Stockholm Sverige 2019-12-20 2019-12-20
Systemtekniker till Sjöinformationscentralen Muskö Teknik Haninge Sverige 2019-12-30 2019-12-30
Ledningsregementet söker officer Gemensamma Operationer-Luftstrid vid Träningsavdelningen vid Ledningsstridsskolan (LedSS). Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2020-01-17 2020-01-17
Försvarsingenjör Teknik Halmstad Sverige 2020-01-17 2020-01-17
Försvarsöverpsykiater Hälso- & Sjukvård Göteborg Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Systemoperatör IP/Satkom IT, Samband Örebro Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Försvarsmakten i Älvdalen söker logistikpersonal Logistik, Transport Älvdalen Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Planeringsofficer Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) söker handläggare till försvarsattachésektion Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2019-12-20 2019-12-20
Sektionschef Teknik Kom IT, Samband Stockholm Sverige 2019-12-19 2019-12-19
Administratör IHK IT, Samband Stockholm Sverige 2020-01-02 2020-01-02
Systemutvecklare inom IT-säkerhet IT, Samband Örebro Sverige 2020-01-11 2020-01-11
Avdelningschef till genomförandeavdelning Övriga befattningar Revingehed Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Inköpssamordnare Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Sektionschef Övriga befattningar Sala Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Maskinlärare till Skeppstekniska sektionen Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2020-01-10 2020-01-10
Navigationslärare till Nautiska sektionen Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2020-01-10 2020-01-10
K 3 söker Jägarsoldater till 31.Bataljon Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlsborg Sverige 2020-01-09 2020-01-09
Förbandskommunikatör Övriga befattningar Stockholm Sverige 2020-01-10 2020-01-10
Handläggare administration Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Uppsala Sverige 2020-01-17 2020-01-17
17.e Bevakningsbåtkompaniet söker en Administratör Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Göteborg Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Telefonist Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlsborg Sverige 2019-12-23 2019-12-23
Sambandstekniker OR IT, Samband Linköping Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Huvudlärare Flygbas Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2020-01-18 2020-01-18
Försvarshälsan Halmstad söker Läkare för visstidsanställning med eventuell möjlighet till tillsvidareanställning Hälso- & Sjukvård Halmstad Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Arbetsmiljöhandläggare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Skövde Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Apotekare vid Försvarsmedicincentrum Hälso- & Sjukvård Göteborg Sverige 2020-01-07 2020-01-07
Admin J3 Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Halmstad Sverige 2019-12-13 2019-12-13
P 7 söker dig som redan har en akademisk examen men vill utvecklas ytterligare - SOFU Officer, Specialistofficer Revingehed Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Rekrythandläggare till Mellersta militär regionen Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Upplands-Bro Sverige 2019-12-31 2019-12-31
IT-säkerhetschef Säkerhets- & Underrättelsetjänst Skövde Sverige 2020-01-05 2020-01-05
Blekinge flygflottilj söker logistiksoldat till flygbasjägarkompaniet Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Ronneby Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Sambandsbefäl till Norrbottens Flygflottilj Officer, Specialistofficer Luleå Sverige 2020-01-24 2020-01-24
Sambandsofficer till Norrbottens Flygflottilj Officer, Specialistofficer Luleå Sverige 2020-01-24 2020-01-24
Strilbataljonen söker Närskyddssoldat Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Hässleholm Sverige 2020-01-13 2020-01-13
Underrättelseanalytiker SOT Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2019-12-19 2019-12-19
Teknisk systemledare Korvett på Marinstabens Teknik- och Vidmakthållandekontor Teknik Karlskrona Sverige 2019-12-19 2019-12-19
Teknisk systemledare Dyk på Marinstabens Teknik- och Vidmakthållandekontor Teknik Haninge Sverige 2019-12-19 2019-12-19
IT-Chef Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2019-12-21 2019-12-21
Blekinge flygflottilj söker koordinator till stridsflygdivisionerna Övriga befattningar Ronneby Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Utredningsgruppchef Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Hundgruppchef OR6 Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2019-12-20 2019-12-20
Lärare HUMINT OR-6/7 Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2020-01-07 2020-01-07
Sektionschef 2 IT, Samband Enköping Sverige 2019-12-20 2019-12-20
Planeringsofficer till Plansektionen vid HKV PROD LEDUND Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Kompetensområdesföreträdare (KOF) till Plansektionen vid HKV PROD LEDUND Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Logistiker till Kalmar- och Kronobergsgruppen Logistik, Transport Växjö Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Stridsbåtsförare till Marinbasen, Stockholm Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Stockholm Sverige 2020-01-08 2020-01-08
Stridsbåtsförare till Marinbasen, Karlskrona Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlskrona Sverige 2020-01-08 2020-01-08
Fysioterapeut/Sjukgymnast för ett vikariat med placering på Försvarshälsan Berga Hälso- & Sjukvård Haninge Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Materielhandläggare Logistik, Transport Enköping Sverige 2019-12-20 2019-12-20
Teknisk chef Teknik Uppsala Sverige 2020-01-15 2020-01-15
Chef Teknisk Avdelning till Logistikenheten Amfibieregementet Övriga befattningar Haninge Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Insatsledare till Marinbasen Officer, Specialistofficer Karlskrona Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Röjdykare inför utb 2020/2021 (specialist+off) Officer, Specialistofficer Haninge Sverige 2020-07-01 2020-07-01
Röjdykare inför utb 2020/2021 (GSS) Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Haninge Sverige 2020-07-01 2020-07-01
Läkare till Försvarshälsan Hälso- & Sjukvård Karlsborg Sverige 2019-12-16 2019-12-16
Logistikhandläggare (materiel samt företräda Infra, Miljö) Logistik, Transport Skövde Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Stridsledningsbefäl (OF 1) till LSS A3 Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2020-02-28 2020-02-28
Deputy Chief G5-Sec W MINUSMA MALI Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2020-01-05 2020-01-05
SO MOVCON MINUSMA Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2020-01-05 2020-01-05
Kommunikatör till Västra Militärregionens Stab Information, Media, Språk Skövde Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Instruktör markstrid (OR 4/5) vid UVG Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Enköping Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Kompaniadjutant till Skaraborgs regemente P4 Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Kvarn Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Utbildningsofficer till Tolkskolan, OR 6/7 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Uppsala Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Vapentekniker Karlsborg Teknik Karlsborg Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Svetsare Karlsborg Teknik Karlsborg Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Chefssekreterare till Regional stab Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Lund Sverige 2019-12-13 2019-12-13
Blekinge flygflottilj söker yrkesinformatör till Flottiljstaben, A1 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Ronneby Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Systemingenjör med inriktning mot Marin Radio Teknik Haninge Sverige 2019-12-20 2019-12-20
Flygfältsingenjör till Skaraborgs flygflottilj, F7 Övriga befattningar Såtenäs Sverige 2020-01-12 2020-01-12
SKJUTFÄLTSHANTVERKARE TILL LIVGARDETS SKJUTFÄLT Övriga befattningar Upplands-Bro Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Försvarshälsan Halmstad söker en sjuksköterska Hälso- & Sjukvård Halmstad Sverige 2020-01-12 2020-01-12
UtbE Lärare statsvetenskap Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Halmstad Sverige 2020-01-10 2020-01-10
Samverkansofficer Mark på Geo SE Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Personalkonsulent till Försvarsmaktens Telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Arboga Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Maskinlärare Officer till Sjöstridsskolans Skeppstekniska sektion Officer, Specialistofficer Karlskrona Sverige 2020-01-05 2020-01-05
Handläggare logistik Logistik, Transport Uppsala Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Kommunikationschef till Amfibieregementet Information, Media, Språk Haninge Sverige 2020-01-03 2020-01-03
Är du intresserad av att bli flygstridsledare? Anmälan till utbildning Uppsala Sverige 2020-05-15 2020-05-15
Strilbataljonen söker Säkerhets-/Logistikassistent Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Uppsala Sverige 2020-01-13 2020-01-13
Systemingenjör, inriktning Radiolänk samt Tid- och Frekvenssystem IT, Samband Luleå Sverige 2019-12-13 2019-12-13
Systemingenjör, inriktning transmissions- och IP-nät IT, Samband Luleå Sverige 2019-12-13 2019-12-13
Taktiklärare Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2020-01-08 2020-01-08
Huvudlärare Militärteknik till Säkförbandsavdelningen Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Huvudlärare i Säkerhetstjänst vid Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum Säkerhets- & Underrättelsetjänst Uppsala Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Utvecklingsofficer IRR/FRÄMST Säkerhets- & Underrättelsetjänst Uppsala Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Funktionsföreträdare NTV/EVAL Säkerhets- & Underrättelsetjänst Uppsala Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Funktionsföreträdare Säkerhetstjänst, OF 3 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Uppsala Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Logistikchef, OR8 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Uppsala Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Plutonchef specialistofficersutbildningen Övriga befattningar Kvarn Sverige 2020-01-08 2020-01-08
Produktionsledare Skövde Teknik Skövde Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Underrättelseofficer OR 8 till P18 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Gotland Sverige 2020-01-12 2020-01-12
Sambandstekniker Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Inhämtare/analytiker till Webbunderrättelseavdelningen Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2019-12-29 2019-12-29
Lärare stridsteknik (RO) Officer, Specialistofficer Kvarn Sverige 2020-01-08 2020-01-08
Lärare stridsteknik Övriga befattningar Kvarn Sverige 2020-01-08 2020-01-08
Underrättelseofficer (Reservofficer) till 18 stridsgruppen Gotland Officer, Specialistofficer Gotland Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Utbildningsofficer utbildningssektionen Blekingegruppen Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2020-01-06 2020-01-06
Mobiliseringshandläggare FMLOG Stab Logistik, Transport Stockholm Sverige 2019-12-20 2019-12-20
Handläggare försvarsplanering FMLOG Stab Logistik, Transport Stockholm Sverige 2019-12-20 2019-12-20
Handläggare ledningssystem IT, Samband Upplands-Bro Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Försvarsmaktens logistik söker regements-/flottiljförvaltare Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Chef för stödsektionen vid Bohusdalgruppen i Uddevalla Officer, Specialistofficer Uddevalla Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Teknisk operatör vid Sektionen för operativ teknik Övriga befattningar Stockholm Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Personalchef S1 18 stridsgruppen Gotland Officer, Specialistofficer Gotland Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Försvarsmakten i Skövde söker logistikpersonal Logistik, Transport Skövde Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Stridsledningsbefäl insats och beredskap Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2020-01-20 2020-01-20
Stridsledningsbefäl Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2020-01-20 2020-01-20
IBSS-soldater till Bevakningskompaniet Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Haninge Sverige 2019-12-15 2019-12-15
Språkkunnig personal Enköping Övriga befattningar Enköping Sverige 2019-12-18 2019-12-18
17.Bevakningsbåtkompaniet söker Sekond och SonO Officer, Specialistofficer Göteborg Sverige 2020-01-31 2020-01-31
Lärare internationell tjänst Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Utbildningsofficer vid Västerbottensgruppen Officer, Specialistofficer Umeå Sverige 2019-12-31 2019-12-31
Kustjägarkompaniet rekryterar soldater till Grundkurs KJ 2020 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Haninge Sverige 2020-02-01 2020-02-01
Företrädesrätt Övriga befattningar Flera orter Sverige 2022-12-31 2022-12-31