Om tjänsten

161.Strilbataljonen söker dig som vill vara med och bidra till Sveriges luftförsvar, stimuleras av växlande arbetsuppgifter och eget ansvar. Du kommer leda sambandsledare och sambandsoperatörer inom 33. Samband- och informationssystemplutonen (SISpluton) vid 1613.Stridsledning- och luftbevakningskompaniet i Luleå, samt själv arbeta i rollen som sambandsledare.

Om verksamheten

161.Strilbataljonen tillhör förbandet F16 Upplands flygflottilj och verkar dygnet runt året runt för att övervaka och försvara svenskt luftrum genom att producera och distribuera en auktoriserad luftlägesbild, stridsleda flygstridskrafterna och samordna luftstridskrafterna.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Tillsammans med plutonchefen arbetsleder du en pluton med personal med bred tekniskt kompetens samtidigt som du själv kommer utbildas till sambandsledare. Pluton består av specialistofficerare och officerare som arbetar i rollen sambandsledare, samt anställda soldater i rollen sambandsoperatörer. Som ställföreträdande plutonchef ingår även uppgiften att vara flygsäkerhetsofficer för SIS-funktionen inom kompaniet, vilket stället krav på dig som individ att inneha en hög förståelse om de systemen och den infrastrukturen 161. Strilbataljonen kräver för att lösa sina uppgifter.

I tjänsten som sambandsledare fjärrstyr du radio och taktisk datalänk i hela landet för att möjliggöra ledning av våra flygande förband. Du är även ansvarig för att kommunikation fungerar både internt och externt från stridsledningscentralen, detta för att vi ska kunna leda flygplan på ett säkert sätt. Du ansvarar även för flygsäkerheten av systemet vilket innebär att du snabbt måste kunna förse flygstridsledningen med information, samt göra en bedömning av om det är säkert att fortsätta leda flyg från anläggningen i det fall något i systemet får en begränsning. Du kommer att delta i såväl nationella som internationella övningar samt nationella skarpa insatser.

Utöver huvuduppgiften som plutonchef och sambandsledare kommer du även utvecklas inom flertalet kategorier kopplat mot en karriär- och yrkesutvecklingsplan (KYUP) för vår funktion inom Strilbataljonen, till exempel Länk 16 operatör, Radioledare, och generell funktionsledning. Du kommer även erbjudas möjlighet att delta i projektutveckling av vår funktion och våra system tillsammans med försvarsindustrin.

Du kommer initialt gå utbildning vid Stridsledning- och luftbevakningsskolan vid LSS i Uppsala i ca 8 veckor, samt flertalet tekniska kurser via FMTS i Halmstad fördelat över första året.

Du tjänstgör till vardags i stridsledningscentralen vid Norrbottens flygflottilj F21 i Luleå. Tjänsten består av tjänstgöring under militär flygövningstid, samt bemanna flygvapnets incidentberedskap. Flygövningstiden innebär vardagar 0730-1600 fram till fredag lunch, samt under vinterhalvåret kan mörkerflygövningar förekomma under kvällstid. Incidentberedskapen innebär ett par dagar i månaden med 24 timmars tjänstgöring med jourtid på arbetsplatsen.

Övrigt om anställningen

Arbetsort är Luleå.

Befattningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Befattningsutbildning sker i Uppsala, Stockholm och i Halmstad.
Anställningen är en heltidstjänst OR6/7 alternativt OF 1/2.
Tillträdesdatum efter överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas vid anställning, därefter sker årliga förhandlingar inom ramen för RALS (Ramavtal lönesättning statligt anställda), samt inplacering på nya lönenivåer kopplat mot uppnådda kompetenskrav inom KYUP)

Kvalifikationskrav

  • Inneha examen från specialistofficersutbildningen.
  • OR7 / OR6
  • Fullgott färgseende.
  • B-körkort.

Önskvärt/ Meriterande

  • Utbildad sambandsofficer inom någon försvarsgren.
  • Erfarenhet av radio-, tele- och datakommunikation.
  • Erfarenhet av försvarsmaktens ledningssystem.
  • Erfarenhet av arbetsuppgifter inom IT och telefoni.

Personliga egenskaper

Som person är du social, har en positiv grundinställning och är en lagspelare som även kan jobba självständigt. Du är ordningsam, tycker om att ta ansvar och har ett högt säkerhetsmedvetande. Som officer inom ledningssystem ser vi att du är analytisk, drivande samt har förmågan att se helheten och olika lösningar på problem. En stor del av arbetet innebär kontakt med systemanvändare vilket kräver att du är pedagogisk och tydlig i din kommunikation. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Information om tjänsten

Vid intresse för tjänsten kan information om tjänsten lämnas av chef 1633.SISpluton Jonathan Karlsson, telefon 0920-234479 / 070-2653740, mail jonathan.karlsson@mil.se.

För information om rekryteringsprocessen
Kontakta Upplands Flygflottilj F16 A1, HR generalist Therese Karlsson tfn 0738-56 51 45.

Fackliga representanter
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Johan Moilanen, tfn 018-19 69 75.
SEKO Simon Uppgren tfn 072-395 68 13

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.