Är du officer/specialistofficer och vill ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
12. motoriserade skyttebataljon är ett insatsförband specialiserat på strid i skog och stadsmiljö. Bataljonen har en hög insatsberedskap och verkar både nationellt och internationellt.
Närheten till Stockholm och den unika stadsmiljön präglar inriktningen för förbandets träning.
Till vardags utgör fokus att vidmakthålla och utveckla bataljonen. De heltidsanställda soldaterna tränar, löser bevakningsuppgifter och genomför insatser. Huvuddelen av officerarna hanterar grundutbildning där nya tillkommande soldater utbildas och tränas för en anställning vid bataljonen.

I denna befattning kommer du tillhöra bataljonsstaben och stödja bataljonen inom den tekniska tjänsten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Följa upp underhållsstatus på bataljonens materielslag, samt vid behov planera och initiera underhåll.
• Rapporterar bataljonens materielstatus till bataljonchef och redogör för eventuella möjligheter eller begränsningar.
• Planera för bataljonens kommande materielbehov och rapportera den i MFO processen.
• Planera och leda bataljonens interna underhållsåtgärder.
• Företräda bataljonen på funktionsmöten inom Teknisk tjänst.
• Utbildning i teknik vid förarutbildningar.
• Upprätta och kontrollera efterföljandet av bataljonens interna rutiner avs teknisk tjänst exempelvis rutiner kring fordonsvård.
• Stötta underställda förband vid t.ex. kontroll av genomfört underhåll.
• Stötta med planering och genomförande av övrig logistik.
• Följa upp och mentorera tekniska chefer på kompaninivå inom bataljonen.

Kvalifikationer
• Officer/specialistofficer med inriktning teknisk tjänst.
• Körkort B.
• Tjänstgjort i befattning Teknisk chef kompani eller motsvarande.


Meriterande
• Tidigare arbetat i chefsbefattning inom den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten.
• Förarbevis LPTG, TPTGB, T släpk P, Truck, Tung lastbil, Tgb16.
• Körkort C/CE
• Erfarenhet utav stabstjänst.
• Utbildning i systemen IOR, LIFT, PRIO och RSF.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att jobba långsiktigt. För att uppnå framgång inom den tekniska tjänsten så krävs det ett sinne för ordning och reda. Tjänsten ställer även stora krav på personlig mognad då tjänsten kräver omdöme och integritet. Du ska ha erfarenhet av att själv ansvara, planera och handlägga ärenden av både operativa och strategiska slag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet under rekryteringen.

Övrigt
• Tillsvidareanställning
• Befattningsnivå OR7 eller OF1-2
• Tillträdesdatum enligt ök.
• Placeringsort: Kungsängen
• Lön enligt ök.

Ansökan ska innehålla CV samt motiveringsbrev där du beskriver varför du passar för tjänsten.
Bifoga betyg, ev. intyg samt referenser. 

Frågor angående rekryteringen skickas till caisa.littorin@mil.se
 
 
Fackliga representanter:
OFR/O Stefan Morin
OFR/S Kenneth Hartikainen
SACO Johan Gillemyr
SEKO Thomas Klasson
Samtliga nås via växeln 08-788 75 00
 
 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.