Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i

Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitelVII-insats. Sverige bemannar ett antal stabsbefattningar med placering i Bamako och Gao. Under 2019-2020 har Sverige förändrat bidraget i Mali, vilket innebär att en ny camp är etablerad i Gao. Huvuddelen av förbandet kommer att arbeta i den svenska kontingenten i Gao som verkar inom ramen för FN:s insats i Mali.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som fältpastor ansvarar du för förbandets själavård och gudstjänstliv. Du har en viktig roll i förbandets krishanteringsuppgifter och du stödjer cheferna i frågor som rör etiska/moraliska frågor. Samverkan sker regelbundet med andra trossamfund på campen.


Kvalifikationer

  • Teologie kandidatexamen
  • Prästvigd i svenska kyrkan eller motsvarande utbildning från annat trossamfund.
  • Godkänd värnplikt eller genomförd GSU INT.
  • Uppfyller FM medicinska och fysiska krav för tjänstgöring vid internationell insats.

 
Meriterande kvalifikationer

Tidigare utlandstjänstgöring som präst inom Försvarsmakten eller Svenska kyrkan i utlandet.


Personliga egenskaper

För att trivas i uppgiften som fältpastor i internationell insats behöver du ha en god social förmåga. Du har lätt för att skapa förtroende och besitter en lyhördhet för människors behov. Som präst på insats bör du vara medveten om uppdragets speciella karaktär att ingå i en militär kontext. En god egenskap är flexibilitet och att kunna växla mellan olika uppgifter och att kunna stödja med uppgifter i stabsarbetet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Du placeras tidsbegränsat i insatsorganisationen och tjänstgör under utbildning och insats. Insatstid snarast tom maj 2022. Arbetsort: Gao. Tillträde: snarast enl ök. Vid frågor eller för mer information kontakta p7-kfe-s1@mil.se

Fackliga företrädare
OFR/O: of-p7@mil.se
OFR/S: Senadin.sela@mil.se
SEKO: Sven-Erik.Borg@mil.se
SACO: saco-revinge-p7@mil.se

Sista ansökningsdag: 2022-02-21
Till ansökan bifogas CV och personligt brev inklusive två referenser samt övriga intyg och betyg relevanta för tjänsten.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Södra skånska regementet kallas också för P 7. P står för pansar eftersom regementet främst använder sig av pansarfordon. Vi genomför en militär grundutbildning för värnpliktiga i markstrid, mekaniserad och motoriserad strid med stöd av våra huvudfordon som är: stridsvagn 122, stridsfordon 9040C och pansarterrängbil 360.

P 7 har heltid- och deltidsanställd personal som tjänstgör i sina olika befattningar nationellt och internationellt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.