Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. Vi har högkvalitativ, uppgiftsanpassad och lätt utrustning för att kunna ha stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlighet att lösa.

SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings- och träningsnivå.

Förbandets sjukvårdsorganisation levererar högkvalificerad sjukvård i alla miljöer från skadeplats till sjukhus. SOG har förmåga till omedelbart omhändertagande på skadeplats och livräddande kirurgi med efterföljande intensivvård under fältmässiga förhållanden. Förbandet kan genomföra intensivvårdstransporter i fordon och andra plattformar före och efter kirurgi.

 

Beskrivningen av enheten 

Tjänsten är placerad på förbandets kirurg- och transportteam som ingår i förbandets sjukvårdsorganisation. Teamet arbetar i fältmässig miljö där det ofta kommer att vara svårare att genomföra kirurgi i än i civil miljö. Även transporten av skadad är mer krävande/utmanande än i en civil miljö. För att arbeta hos oss så krävs det att du är en trygg person som har kapacitet att leverera högkvalitativ sjukvård även när du befinner dig utanför din egen komfortzon.

Teamets utrustning håller hög kvalité och motsvarar den som finns på moderna sjukhus med skillnaden att den är lättare och portabel.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta i ett operationslag och IVA-transportteam tillsammans med läkare.

samt vara beredd:

 • understödja annan medicinsk personal vid förbandet
 • understödja vid skadeplats
 • självständigt omhänderta och vårda patienter
 • stödja planering och genomförande av utbildning/träning av SOG sjukvårdsorganisation
 • stödja läkemedelshanteringen
 • ansvara för teamets utrustning

Upprätthålla egen förmåga att stödja förbandets verksamhet med kvalificierad sjukvårdskompetens genom att bedriva upp till 30 % av arbetstiden med klinisk tjänstgöring. Den dagliga verksamheten vid förbandet kommer bl.a. att sträcka sig från, att bli skickligare som team i att omhänderta/operera skadad till att förbättra sina personliga militära färdigheter. Intern och extern sjukvårds- och militär utbildning kommer att genomföras.

 

Krav:

Svensk medborgare

Legitimerad sjuksköterska med specialistinriktning - anestesi

Genomförd och godkänd värnplikt, GMU eller GU

Körkort lägst *B 

 

Meriterande:

Erfarenhet från anställning i FM sjukvårdsorganisation

Genomförd utlandstjänst

Erfarenhet av prehospital sjukvård

Specialistutbildning i intensivvård

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • flexibilitet och anpassningsförmåga
 • god samarbetsförmåga
 • initiativförmåga
 • stresstålighet
 • noggrannhet
 • förmåga att arbeta i och för ditt team

 

Övrigt

Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm.

 

Tillträde mm 

Tidsbegränsad placering som GSS/K tidigast från 2022-08-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning om 6 månader tillämpas.

 

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:

sog@mil.se (att. Anestesisjuksköterska)

 

Ansökan

Med ansökan skall CV, personligt brev, foto samt kopia på sjuksköterske- och specialistlegitimation bifogas.

 

Sista datum för ansökan:

2021-10-28

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.